Quan podràs jubilar-te? Els requisits que hauràs de complir | EDE
movi-jubilarte-requisitos-cumplir-1
Envia'ns suggerències
Jubilació
3 min del teu temps

Quan podràs jubilar-te? Els requisits que hauràs de complir

22/11/2019

Quan la vida laboral d’una persona arriba al final, toca pensar a recollir el que s’ha sembrat durant tots els anys de dur treball. O, dit d’una manera menys metafòrica, és el moment de pensar a cobrar la pensió de jubilació després de tant de temps cotitzant.

Ara bé, quins requisits ha de complir un treballador per jubilar-se? La legislació espanyola és molt clara sobre aquest tema i condiciona la jubilació d’un treballador a dos criteris: haver complert l’edat ordinària i acreditar un període mínim de cotització.

Del 2019 al 2027: quan podràs jubilar-te segons la teva edat

Des de l’1 de gener del 2013, l’edat de jubilació i els períodes cotitzats han anat augmentant de manera progressiva fins a arribar als 67 anys d’edat el 2027, amb un període mínim de cotització acreditat de 38 anys i 6 mesos.

Els anys vinents, els requisits per jubilar-te i accedir al 100% de la base reguladora (és a dir, cobrar el 100% de la pensió que et correspon) seran els següents:

Anys Periodes cotitzats Edat exigida
2019
36 anys i 9 mesos o més
 
Menys de 36 anys i 9 mesos
65 anys
 
65 anys i 8 mesos
2020
37 o més anys
 
Menys de 37 anys
65 anys
 
65 anys i 10 mesos 
2021
37 anys i 3 mesos o més
 
Menys de 37 anys i 3 mesos
65 anys
 
66 anys
2022
37 anys i 6 mesos o més
 
Menys de 37 anys i 6 mesos
65 anys
 
66 anys i 2 mesos
2023
37 anys i 9 mesos o més
 
Menys de 37 anys i 9 mesos
65 anys
 
66 anys i 4 mesos
2024
38 o més anys
 
Menys de 38 anys
65 anys
 
66 anys i 6 mesos
2025
38 anys i 3 mesos o més
 
Menys de 38 anys i 3 mesos
65 anys
 
66 anys i 8 mesos
2026
38 anys i 3 mesos o més
 
Menys de 38 anys i 3 mesos
65 anys
 
66 anys i 10 mesos
A partir del 2027
38 anys i 6 mesos o més
 
Menys de 38 anys i 6 mesos
65 anys
 
67 anys
 

Hi ha algunes excepcions a aquesta regla general. És el cas dels treballadors que duen a terme activitats tòxiques o insalubres, o de les persones amb discapacitat igual o superior al 45% o al 65%, entre d’altres, que poden accedir a bonificacions d’edat i jubilar-se anticipadament sense que la pensió en surti penalitzada.

I si em vull jubilar abans? La jubilació anticipada

Els treballadors poden jubilar-se fins a dos anys abans de l’edat ordinària establerta per a això. Aquesta modalitat es coneix com a jubilació anticipada, i té com a requisit acreditar un període de cotització mínim de 36 anys, dels quals dos han de trobar-se dins dels 15 últims anys

Ara bé, jubilar-se de manera anticipada té repercussions negatives sobre la nostra pensió. La Seguretat Social aplicarà una sèrie de coeficients reductors que faran disminuir la prestació. Com més gran sigui l’antelació amb què ens jubilem respecte a l’edat legal, més alts seran aquests coeficients.

Són els següents:

  • Coeficient del 2% per trimestre si has cotitzat menys de 38 anys i 6 mesos.
  • Coeficient de l’1,875% per trimestre si has cotitzat més de 38 anys i 6 mesos, però menys de 41 anys i 6 mesos.
  • Coeficient de l’1,750% per trimestre si has cotitzat més de 41 anys i 6 mesos, però menys de 44 anys i 6 mesos.
  • Coeficient de l’1,625% si has cotitzat més de 44 anys i 6 mesos.

A efectes pràctics, cada any cobraràs entre un 6,5% i un 8% menys si et jubiles abans d’hora. Per exemple, per a una pensió de 25.000 € bruts, deixaràs de percebre els següents imports si et jubiles 2 anys abans de l’edat ordinària:

Període cotitzat

Menys de 38 anys i

6 mesos

Entre 38 anys i

6 mesos i 41 anys i 6 mesos

Entre 41 anys i

6 mesos i 44 anys i 6 mesos

Més de 44 anys

6 mesos

Coeficient reductor

16%

15%

14%

13%

Descompte anual en la pensión 4.000€ 3,750€ 3.500€ 3.250€
Pensió total anual 21.000€ 21.250€ 21.500€ 21.750€
 
Amb aquesta informació, cadascú pot fer els seus càlculs per saber quan pot jubilar-se i, suposant que ho vulgui fer de manera anticipada, quina pensió li quedaria.
 
-Temes relacionats-
up