movi-image-eleconomista-comprar-casa-65-anos-1
Envia'ns suggerències
Inversions Personals
3 min del teu temps

Puc comprar una casa si tinc més de 65 anys?

30/12/2019

En els darrers anys, l’edat mitjana d’adquisició d’habitatge al nostre país s’ha endarrerit fins als 40 anys, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Això situa Espanya en els llocs més alts de la Unió Europea, per darrere de França, Itàlia o Alemanya. Malgrat que els joves s’emancipen de mitjana als 30 anys, segons dades d’Eurostat, triguen aproximadament una dècada a poder comprar-se una casa, ja sigui perquè no tenen els estalvis necessaris, perquè no disposen d’una feina fixa o perquè no tenen clar on viuran.

L’edat, a priori, no és un impediment per adquirir un habitatge. Tanmateix, hi ha casos que s’estudien minuciosament per veure’n la viabilitat; per exemple, quan els compradors tenen més de 65 anys. L’edat pot ser considerada un obstacle i, per això, es tenen en compte una sèrie de factors a l’hora de concedir una hipoteca en aquests supòsits. Entre els factors que estudien les entitats hi ha la solvència econòmica, el patrimoni (si ja posseeix un habitatge) i els ingressos, ja sigui la pensió sola o bé complementada amb un pla de pensions o altres fonts.

Et pot interessar: Com serà la meva pensió de jubilació?

Amb 65 anys, el més habitual és que el comprador estigui jubilat (o estigui a punt de fer-ho) i que, per tant, tingui una pensió. Haurà de disposar, a més a més, d’un coixí econòmic, atès que normalment el finançament que s’ofereix per a aquest tipus d’habitatges sol ser el 60 % o el 70 % del valor total de l’habitatge a tot estirar, mentre que per a gent més jove és d’aproximadament un 80 %. El comprador haurà de disposar de bastants estalvis o acreditar una pensió alta.

Segons Simone Colombelli, director d’Hipoteques d’iAhorro, aconseguir aquest tipus de préstecs és una mica complicat, ja que l’endeutament amb la compra de l’habitatge no pot superar el 30 % dels seus ingressos, per la qual cosa la casa no pot tenir un valor gaire elevat. Arribat el cas, es fa un estudi minuciós de les finances del comprador, que acostuma a adquirir aquest immoble com a segon domicili, ja sigui per necessitat, com a inversió o com a casa de vacances, i després passa a formar part de la família, per exemple, una casa a la platja o en un poble.

Requeriments i obligacions

No hi ha una edat límit per finançar una casa, encara que la mitjana situa aquest llindar en els 75 anys, per una qüestió de terminis. Les hipoteques per a una persona d’entre 40 i 50 anys s’acostumen a fixar a 25 o 30 anys, als 60 anys el termini baixa a 15 i, a partir dels 65, queda en uns 10 o 15 anys. Això condiciona la quantitat de la quota que cal abonar cada mes: com menor sigui el termini per pagar una hipoteca, més alta és la quota mensual. D’altra banda, aquest tipus d’hipoteques solen tenir un altre tipus d’interès, perquè s’executen en un temps molt més curt i amb unes quotes més elevades del normal. 

Els requisits exigits són els mateixos que els de un client normal, però es té en compte l’endeutament i les possibilitats de pagament per tornar el préstec. Així mateix, el sol·licitant més gran de 65 anys necessita un cotitular del préstec. Es demana gairebé com un requisit indispensable l’aval d’una persona més jove. Si el client té un fill o un familiar més jove que ell que vulgui ser cotitular d’aquesta hipoteca no tindrà gaires problemes. “En aquest cas, ha de negociar amb l’entitat l’assegurança de vida. En el cas de la persona de més de 65 anys, aquesta assegurança pot ser molt elevada, la qual cosa pot encarir notablement la hipoteca”, explica Colombelli.

Per a iAhorro, en general les hipoteques no són el producte més recomanable per a un ciutadà d’aquesta edat. “Depenent de la quantitat que necessiti, es podria plantejar un préstec personal, que té un tipus d’interès més alt, però els costos de formalització de crèdit són més baixos, per la qual cosa si el client fa números li pot interessar”, assenyalen.

En qualsevol cas, l’edat del comprador no és mai un eximent a l’hora de pagar, ni de bon tros. Com que hi ha compradors de tota mena, el Banc d’Espanya ha fet una sèrie de recomanacions generals que és important tenir en compte: el termini màxim d’una hipoteca ha de ser de 30 anys, perquè es pugui tornar abans dels 75 anys. També assenyala que no s’ha de destinar més d’un 35 % dels ingressos mensuals al pagament de la hipoteca i que cal disposar del 30 % de la suma total del preu de la casa, per a l’entrada i les despeses associades a la compra.

Comprar una casa és una de les grans decisions que prenem al llarg de la nostra vida. No hi ha un patró establert, però sí una sèrie de condicionants que ajuden que les adquisicions siguin més senzilles. No tindrem cap problema si tenim els comptes sanejats i disposem d’una economia estable.

-Temes relacionats-
up