Per què tots els autònoms han de tenir una assegurança de vida? | EDE
¿Por qué cualquier autónomo debe contar con un seguro de vida?
Envia'ns suggerències
Petita empresa
4 min del teu temps

Per què tots els autònoms han de tenir una assegurança de vida?

15/11/2022

Les assegurances de vida garanteixen una protecció econòmica dels éssers estimats de l’assegurat en cas de patir una incidència greu.

Els autònoms s’han de protegir de manera diferent que els treballadors per compte d’altri perquè, si han d’aturar la seva activitat per qualsevol motiu, com ara una malaltia o per algun assumpte familiar, és probable que vegin minvats els ingressos. Per reduir aquest risc, contractar una assegurança de vida és de gran ajuda.

«En cas que un autònom no pugui continuar amb el seu negoci per una invalidesa permanent absoluta o per mort, ell i els seus familiars estan protegits i poden mantenir l’estabilitat econòmica», assenyala José Manuel Veiga, director d’Assegurances de Protecció de BanSabadell Seguros.

D’acord amb les dades de la Federació d’Organitzacions de Professionals, Autònoms i Emprenedors (OPA), un autònom cobra de mitjana gairebé 300 euros menys que un professional per compte d’altri en cas d’incapacitat permanent. Per això, disposar d’una pòlissa que cobreixi, per exemple, la invalidesa permanent absoluta, és essencial.

Pot interessar-te: Encara no tens una assegurança de vida? Informa’t i contracta l’assegurança de vida que s’adapta millor a les teves necessitats

Avantatges principals de les assegurances de vida

L’assegurança de vida és un producte que té com a principal objectiu garantir la tranquil·litat financera de la família de l’assegurat, en aquest cas l’autònom, i de la seva família si es produeix una incidència greu com la defunció i és ell el principal sustentador econòmic de la llar. A més, dins d’aquest tipus de productes, n’hi ha alguns com l’assegurança de vida Life Care de BanSabadell Vida que, a més, cobreix la invalidesa permanent absoluta, sigui per accident o per malaltia. Com explica Veiga, «després de l’experiència viscuda amb la pandèmia de la COVID-19, es fa indispensable disposar d’una dotació econòmica davant de qualsevol imprevist que pugui sorgir».

En una assegurança de vida, l’assegurat designa els seus beneficiaris (el cònjuge, els fills, el soci…). Un cop subscrit el contracte, la companyia asseguradora es compromet a pagar una quantitat de diners establerta si aquest professional pateix alguna de les incidències recollides dins de l’acord durant el temps de vigència fixat. La prima anual que ha de pagar l’autònom per mantenir activa aquesta assegurança depèn del capital assegurat que vol percebre ell o els seus beneficiaris, així com d’altres característiques com ara la seva edat.

Com afirma Veiga, «l’assegurança de vida Life Care s’adapta a les necessitats i a la situació particular de cada persona. Així, cada client pot gaudir d’una oferta completa de la seva assegurança de vida, competitiva i adaptada al seu perfil. Com a referència, seria recomanable un capital assegurat equivalent a tres vegades els ingressos anuals per mantenir el nivell de vida mentre la família s’adapta a la nova situació».

Entre els serveis de l’assegurança de vida Life Care de BanSabadell Vida destaquen la possibilitat d’accedir a consultes d’orientació mèdica per via telefònica durant les 24 hores, 365 dies, sol·licitar una segona opinió mèdica en cas de malaltia greu als millors professionals mèdics del món, obtenir atenció personalitzada per part d’un equip de psicòlegs o assessorament sobre nutrició, al·lèrgies i alimentació infantil.

En el cas dels autònoms, també cal destacar el rol de les assegurances de protecció de pagaments, assegurances associades a hipoteques i a préstecs, que s’encarreguen de fer front al pagament de les quotes d’un préstec hipotecari quan el titular afronta una situació d’atur o d’incapacitat. D’aquesta manera, si el prenedor de la pòlissa no pot abonar els pagaments corresponents, l’asseguradora és qui es farà càrrec de les quotes mensuals. A més, es poden afegir altres garanties addicionals, per causes com ara una invalidesa temporal, una indemnització per baixa laboral o un subsidi per cessament d’activitat.

Avantatges fiscals de les assegurances de vida per a autònoms

Els autònoms es poden desgravar les primes de l’assegurança de vida per les cobertures de defunció, invalidesa permanent absoluta i incapacitat total; això sí, fins a un màxim de 500 euros l’any per persona, si l’assegurat i el beneficiari són la mateixa persona, matisa Veiga. En aquest límit de 500 euros s’inclou també l’assegurança de salut. Pel que fa a la prestació per defunció, el capital que perceben els beneficiaris tributa per l’impost sobre successions, amb una exempció quan la relació de l’assegurat amb el beneficiari sigui d’ascendent, descendent, adoptant o adoptat. L’import d’aquesta exempció el fixa cada comunitat autònoma, i l’import mínim és de 9.195,49 euros. A més, per tal que els beneficiaris puguin disposar ràpidament del capital assegurat, hi ha la possibilitat de practicar una liquidació parcial de l’impost sobre successions corresponent a l’assegurança de vida, sense necessitat d’esperar la distribució de l’herència.

En qualsevol cas, abans de contractar un producte de protecció vida, és recomanable comptar amb l’assessorament d’un professional com ara el gestor de l’entitat, que informa cada persona sobre l’assegurança que més s’ajusta a les seves necessitats i respon qualsevol dubte que li pugui sorgir.

Pot interessar-te: Per què tothom ha de tenir una assegurança de vida

Fotografia de Kelli McClintock a Unsplash
-Temes relacionats-
up