movi-image-preguntas-clave-hipoteca-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Les preguntes clau que cal fer abans de sol·licitar una hipoteca

17/11/2021

Abans de culminar el procés d'esdevenir propietari, és lògic que el sol·licitant tingui diversos dubtes als quals necessita resposta, atès el desemborsament econòmic i el compromís financer que suposa subscriure un producte d'aquestes característiques

Signar una hipoteca suposa un compromís econòmic a llarg termini, en què cal tenir present que una part dels ingressos mensuals durant els propers anys aniran destinats a pagar les quotes del préstec. Per a moltes persones es tracta de l'operació financera més important de les seves vides, per la qual cosa és convenient solucionar qualsevol dubte que pugui sorgir, recorrent als assessors experts del banc que resoldran totes les preguntes i els ajudaran a escollir la millor hipoteca segons les necessitats.

Quants diners he de tenir estalviats per demanar una hipoteca?

Per norma general, el banc ofereix finançament com a màxim pel 80 % del valor de taxació de l'habitatge. És a dir, cal que el comprador tingui estalviat, almenys, el 20 % perquè l'operació sigui factible, i cal sumar-hi entre un 10 % i un 15 % addicional per fer front a altres despeses, com ara els imposts, les despeses administratives i les pròpies del préstec hipotecari, entre les quals hi ha les comissions acordades amb el banc i la taxació de l’habitatge.

Calculadora: Descobreix quines són les despeses associades a la compra d'un habitatge

 

Quin tipus d'hipoteca em convé més?

El tipus d’interès en una hipoteca són els diners addicionals que cal pagar al banc pel préstec. Per conèixer l'impacte econòmic que té en una hipoteca s'utilitza la taxa anual equivalent (TAE), que és la suma del tipus d'interès nominal (TIN) del préstec, de les comissions i del termini de l'operació. Coneixent la TAE, una persona pot saber la quota que haurà de pagar mensualment per la hipoteca.

Segons el tipus d'interès que s'hi aplica, hi ha dues tipologies d'hipoteques:

  • Hipoteques a tipus fix. Permeten al comprador conèixer anticipadament les quotes que haurà de pagar cada mes, ja que el tipus d’interès no varia al llarg de la vida útil del préstec hipotecari.
  • Hipoteques a tipus variable. En aquestes, el tipus d'interès varia segons l'índex de referència de la hipoteca. La majoria utilitza l’Euríbor, que es revisa de manera periòdica, normalment, cada sis o 12 mesos.

A mig camí hi ha les hipoteques a tipus mixt, que suporten un tipus d'interès fix durant un període inicial (al voltant dels tres primers anys) i, a partir d'aquell moment, apliquen un tipus d'interès variable.

Tot i que l'aversió al risc del client influeix, no hi ha un perfil tipus per a cada classe d'hipoteca, sinó que dependrà, entre altres factors, de la situació econòmica del comprador, de la capacitat d'estalvi, de l'estabilitat laboral o de l'entorn macroeconòmic.

Calculadora: Descobreix què t’interessa més, si la hipoteca a tipus fix o a tipus variable

 

Quina serà la quota que caldrà abonar?

La quota és la quantitat de diners mensuals que el comprador de l'habitatge ha de pagar cada mes al banc per tornar el préstec íntegrament. Als diners prestats cal sumar-hi els interessos que aplica la hipoteca. Per establir la quota, es concreta un diferencial, que és un percentatge fix al qual s'afegeix l'Euríbor en funció de si la hipoteca és de tipus fix o de tipus variable.

El principal criteri perquè el banc fixi la quota és el dels ingressos mensuals del client. Els experts recomanen que el percentatge d'endeutament de la llar no superi el 30 % dels ingressos de cada mes. Per exemple, si una família té uns ingressos mensuals de 3.000 €, la quota hipotecària no hauria de superar els 900 €. Si, a més de la hipoteca, es tinguessin altres deutes, com ara la lletra d'un vehicle, s'afegirien també a aquest 30 % que es considera endeutament de la llar per establir les condicions definitives de la hipoteca.

Qui paga les despeses de contractar una hipoteca?

Segons estableix la Llei Hipotecària, els bancs i el client s'han de repartir les despeses associades a una hipoteca de la manera següent:

  • El banc s'ocupa dels costos de la gestoria, notaria, Registre de la Propietat i impost sobre actes jurídics documentats (AJD).
  • El client es fa càrrec de les despeses de taxació i els aranzels notarials derivats, per exemple, de fer una còpia de l'escriptura de la hipoteca.

Quines comissions té una hipoteca?

Moltes hipoteques tenen, per exemple, una comissió d'obertura que se sol pagar a l'inici de la vida útil del préstec. A més, en el cas que es vulgui fer en el futur una amortització parcial o total, és probable que el titular hagi de pagar un percentatge del capital, que s'amortitza abans d'hora. Aquestes comissions acostumen a variar si es parla d'una hipoteca a tipus fix o d'una a tipus variable.

Cal tenir un avalador?

Per norma general, no cal que ningú no avali el sol·licitant d'un préstec hipotecari. Tot i això, hi ha ocasions en què els ingressos mensuals i els estalvis no arriben per complir amb tots els requisits de la hipoteca, per la qual cosa hi ha la possibilitat d'aportar la figura d'un avalador o d'un hipotecant no deutor que es comprometi a pagar el deute en cas d'impagament.

En qualsevol cas, abans de contractar una hipoteca és recomanable comptar amb l'assessorament professional d'un expert de confiança com el de l'entitat bancària, que podrà aconsellar allò que més convingui d'acord amb cada situació econòmica particular, i respondrà qualsevol dubte que sorgeixi al llarg del procés.

Vols que un expert t'aconselli sobre què t'interessa més sense cap tipus de compromís? Deixa't assessorar per un especialista aquí

 

Fotografia d'Ann H a Pexels
-Temes relacionats-
up