movi-image-envejecimiento-tendencia-inversion-cartera-1
Envia'ns suggerències
Inversions Personals
4 min del teu temps

L'envelliment com a tendència d'inversió en el llarg termini per a una cartera

11/06/2021

Cada cop hi ha més fons d'inversió centrats en l'envelliment, que aposten per indústries que ja actualment estan oferint resultats molt positius gràcies al consum creixent per part del col·lectiu de la tercera edat

Tot i que ja n’havia crescut la popularitat al llarg dels últims anys, els fons d'inversió especialitzats en megatendències han guanyat un pes rellevant en les carteres de molts estalviadors des de l'esclat de la crisi sanitària. El motiu principal és que es tracta de vehicles que segueixen una estratègia que sol estar bastant descorrelacionada dels cicles econòmics, de manera que la seva evolució es veu menys afectada per les turbulències que sacsegen periòdicament els mercats.

Les megatendències són tots aquells corrents que són potencialment transformadors de la societat en el seu conjunt, de manera que els inversors que hi participin, en realitat, ho estan fent pel canvi que poden impulsar per al futur en una sèrie d'indústries i de sectors. La intel·ligència artificial, el canvi climàtic, la salut digital o la robotització en són algunes, i comparteixen un nexe comú: exercir un paper disruptiu que modificarà l'economia del planeta a uns anys vista.

Les megatendències aporten una sèrie de beneficis per a qualsevol cartera. Ofereixen més  diversificació tant des del punt de vista geogràfic com sectorial. En aquesta línia, serveixen per augmentar la resiliència d'una cartera d'inversions gràcies al fet que, en invertir a escala global, es redueix l'exposició a la renda variable. A més, veient-ho a llarg termini, permeten optar a rendibilitats potencials més grans, ja que, si la megatendència en qüestió té èxit, les empreses que participin en la seva cadena de valor és probable que experimentin un important creixement que tingui un impacte positiu en la seva cotització.

La importància dels canvis demogràfics

Al llarg de les últimes dècades han tingut lloc diversos canvis significatius a nivell demogràfic. Per exemple, la població dels països desenvolupats és cada vegada més longeva, gràcies, d'una banda, a la millora de les condicions sanitàries i higièniques que han permès incrementar l’esperança de vida; i, d'altra banda, a la davallada dels naixements, cosa que posa en risc la sostenibilitat dels estats de benestar de molts d'aquests països, especialment pel que fa als seus sistemes públics de pensions. Aquest increment en el pes del nombre de persones jubilades ha obert importants oportunitats de negoci per a moltes empreses i indústries.

L'envelliment obre un ventall de reptes importants per a la salut, la mobilitat o l'alimentació 

Segons les estimacions de Nacions Unides, al món ja hi ha més persones majors de 65 anys que menors de cinc anys. A més, l'organisme preveu que la diferència entre tots dos grups de població s'eixamplarà al llarg de la pròxima dècada. Aquesta realitat obre un ventall de reptes molt importants per a la societat en camps com la salut, la mobilitat o l'alimentació, i també en altres com el consum, l'oci o el turisme. I, des del punt de vista financer, poden venir acompanyats d’importants rendibilitats per als inversors a mitjà i llarg termini. Per això, cada vegada hi ha més fons d'inversió que aposten per aquesta temàtica.

Pot interessar-te: Invertir en megatendències per planificar els estalvis de cara a la jubilació

Salut i Silver Economy

La primera indústria que se sol citar quan es parla de longevitat és la de la salut. Com és lògic, en complir anys, hi ha més necessitat d'anar al metge per diferents circumstàncies, cosa que està esperonant la inversió en nous avenços de les empreses farmacèutiques i de moltes tecnològiques, que estan aprofitant l’augment de l'ús dels telèfons mòbils i dels serveis en el núvol per desenvolupar apps que monitoren la salut. En aquesta línia, altres empreses estan treballant en innovacions en altres àrees de la tecnologia mèdica, com, per exemple, pròtesis artificials, marcapassos intel·ligents o audiòfons que es connecten a la xarxa per actualitzar-se.

Pot interessar-te: La realitat virtual, gran aliada de la salut mental

En paral·lel a aquestes tendències, està creixent en gran manera tot allò que té relació amb la medicina preventiva, és a dir, recomanacions per portar una vida més saludable que evitin l'aparició de patologies severes, cosa que està contribuint positivament en sectors com l'esportiu o el nutricional. També cal destacar l'auge de tot allò que té relació amb l'atenció i la cura presencial de la tercera edat, que té un pes cada vegada més gran, per exemple, en el nombre de treballadors actius.

Juntament amb aquestes tendències, els més grans també estan incentivant una altra sèrie de segments, fruit del nou concepte de jubilació activa i participativa que ha agafat força en els últims anys. Tot això està creant noves demandes econòmiques que, fins ara, resultaven inèdites, i moltes de les quals s’engloben dins de l'anomenada Silver Economy. Per exemple, molts hotels ja inclouen serveis exclusius per a gent gran, amb sessions de relaxació i de cura corporal; pel que fa als viatges, hi ha un ampli ventall d'ofertes exclusives per a aquest col·lectiu, personalitzades segons els seus gustos i necessitats. I així en molts sectors que estan veient el potencial de negoci en camps com la bellesa, l'oci, la restauració o el lloguer de vehicles.

La 'Silver Economy' està suposant una autèntica revolució en sectors com l'oci, la restauració o el turístic

Per què invertir en aquesta megatendència

A diferència del que passa amb altres megatendències, especialment amb les relacionades amb tecnologies disruptives i emergents, la longevitat deixa de ser una aposta incerta de cara al futur per ser una realitat. La nova piràmide demogràfica del món tendeix a eixamplar-se cada vegada més per la part superior, cosa que propicia canvis irreversibles en moltes indústries que estan marcant el rumb de l'economia.

I, tot això, quan encara no s'han jubilat la majoria dels treballadors del baby boom, és a dir, els nascuts durant la dècada dels seixanta del segle passat. Cal destacar que es tracta d'una generació que es troba en una posició econòmica sanejada, cosa que, molt probablement, incrementarà encara més el volum de consum per càpita de la tercera edat.

Això vol dir que molts dels fons d'inversió centrats en la temàtica de la longevitat ja estan oferint rendibilitats interessants als seus partícips, i prometen incrementar-les encara més en els pròxims anys. A més, i pensant en el futur, tot el que s'inverteixi en aquest sector és molt probable que, tard o d'hora, acabi per beneficiar el mateix inversor, com a mínim quan entri a formar part del selecte, però cada vegada més ampli grup de la Silver Economy.

 

-Categories i etiquetes-
up