L'augment de la sinistralitat incrementa la importància de les assegurances multirisc | EDE
movi-image-aumento-siniestralidad-importancia-seguros-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

L'augment de la sinistralitat incrementa la importància de les assegurances multirisc

22/10/2021

Pel que fa al sector assegurador, les cobertures multirisc han estat les protagonistes aquest any. La sinistralitat en aquestes pòlisses s'ha incrementat especialment perquè creix la freqüència de sinistres climatològics com el temporal Filomena

La tempesta de neu més forta dels darrers 50 anys va deixar una reguera de destrosses en gran part del territori espanyol i va posar a prova les assegurances multirisc, que van haver de respondre davant l'onada de sinistres declarats. Les asseguradores van realitzar 154.000 actuacions per la borrasca Filomena i la factura dels danys coberts va ascendir a 222 milions d'euros, quantitat que han desemborsat les companyies pels desperfectes produïts en immobles i a vehicles, segons dades de la Unió Espanyola d'Entitats Asseguradores i Reasseguradores (Unespa).

«Els esdeveniments de l'últim any han demostrat la importància de comptar amb protecció davant de fenòmens atmosfèrics com la nevada de gener que va causar quantiosos danys materials en milers de llars i empreses. Les restriccions a la mobilitat derivades de la situació de la pandèmia han impedit a més als propietaris accedir a segones residències, empreses, etc., i han dificultat les mesures preventives que podien evitar o minimitzar els danys del sinistre», explica José Manuel Veiga, director d'Assegurances de Protecció de BanSabadell Seguros.

Indemnització en cas de catàstrofes

Els fenòmens atmosfèrics extrems motivats pel canvi climàtic tenen cada vegada més gran impacte. L’assegurança multirisc actua com a protector mitjançant la indemnització i la reparació dels desperfectes. Veiga recomana, com a primer pas a seguir en cas de patir danys a causa d'una catàstrofe, «verificar que es disposa d'una pòlissa d'assegurança i revisar les cobertures contractades per veure si hi ha dret a reclamar». Un cop fetes aquestes comprovacions, cal «informar del sinistre a la companyia així que sigui possible -el termini per comunicar-lo sol ser de set dies-, perquè com més aviat es notifiqui, abans podrà l'asseguradora prendre mesures per arreglar o minorar els possibles desperfectes».

En la majoria de sinistres per catàstrofes naturals és el Consorci de Compensació d'Assegurances, entitat pública dependent del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, el que indemnitza quan el bé afectat està assegurat. Però el Consorci només cobreix en el cas que les persones o béns afectats disposin d'una assegurança en vigor. Addicionalment cal indicar que, en alguns fenòmens, com les nevades ocasionades pel Filomena, el Consorci no intervé i són coberts directament per les asseguradores. Per això, és indispensable en tots els casos disposar de les assegurances adequades per a la llar, el vehicle i l'empresa.

Les assegurances multirisc són perfectes si es vol cobrir una gran varietat de riscos en una mateixa pòlissa

Però les assegurances multirisc, a més de respondre per danys causats per fenòmens atmosfèrics ofereixen altres múltiples cobertures. En aquest tipus de pòlisses s'hi incorporen des de garanties com la responsabilitat civil davant reclamacions de tercers, l’incendi, el robatori o els danys elèctrics, a altres com el lucre cessant o la pèrdua de beneficis en les empreses.

Les assegurances multirisc són perfectes si es vol cobrir una gran varietat de riscos en una mateixa pòlissa. «És una protecció completa tant per als particulars en habitatges i segones residències, com per a les empreses i els professionals en comerços, oficines, indústries, etc., afirma Veiga, que cita entre els sinistres més habituals que es reclamen «els derivats de robatoris i altres relacionats amb l'edificació, com desperfectes per aigua, trencament de vidres o danys elèctrics». 

Pel que fa a les cobertures més demandades pels assegurats, a més de les bàsiques d'incendi o per fuites d'aigua, entre d'altres, hi ha la responsabilitat civil, el robatori i, dins de les assegurances d'empresa, cobertures com avaries d'ordinadors i de maquinària o pèrdua de beneficis per danys materials”.

Pot interessar-te: Assegurances de llar: menys robatoris, però més incidents a causa de l'augment del temps que passem a casa

 

Com s'ha transformat l'assegurança multirisc?

Les assegurances multirisc van sorgir a l'empara de les pòlisses d'incendi -molt esteses entre la població espanyola en els anys 60-, a les quals de mica en mica es van anar sumant noves cobertures. Avui, les novetats més rellevants en l'assegurança multirisc van de la mà de la digitalització. Els clients cada vegada més exigeixen poder contractar i gestionar les seves assegurances d'una manera àgil i senzilla des del seu telèfon mòbil. En els últims anys, la majoria de companyies ja ha llançat solucions digitals per donar resposta a aquesta necessitat, com, per exemple, que els clients puguin interactuar amb la companyia a través d'un canal de WhatsApp.

Les assegurances multirisc han anat adaptant-se a les noves realitats i a les novetats tecnològiques

Pel que fa a les cobertures, en general les assegurances multirisc són prou flexibles per adaptar-se a les noves realitats i a les novetats tecnològiques. «Els canvis més rellevants que han incorporat les llars i les empreses en aquests darrers anys han estat principalment el pes més gran que tenen els equips electrònics (ordinadors, etc.), encara que aquests ja estan coberts sota les garanties tradicionals del contracte, així com l’assessorament i l’ajuda pel que fa als serveis informàtics», recorda Veiga.

Pot interessar-te: L'impuls de les tecnologies i l'ús de dades marcaran el sector assegurador del futur

Els videoperitatges han suposat també un gran avenç a l'hora de millorar el temps de resposta i l'experiència dels clients en la gestió dels seus sinistres. Poden suplir la presència física d'un perit, de manera que aporten flexibilitat pel que fa al moment d'intervenció, reducció de la data de lliurament de l'informe pericial i més agilitat en la tramitació de l'expedient.

Després de l'esclat de la pandèmia, la utilització d'eines de videoperitatge de llars ha estat de gran utilitat per evitar contagis per coronavirus. «De fet, la privació de mobilitat durant la crisi de la COVID-19 no ha suposat un obstacle en la tramitació de la majoria de sinistres gràcies a aquest avenç tecnològic. En trencar la barrera de la distància física és possible agilitzar la tramitació dels sinistres i reduir les molèsties dels clients», assegura Veiga.

La importància de la prevenció

No obstant això, el més recomanable per evitar possibles sinistres és la prevenció. Per evitar el robatori cal prendre certes mesures, «com tenir sempre l'alarma connectada a la central receptora, disposar de tancaments o reixes a totes les finestres i d’una porta blindada», aconsella el director d'Assegurances de Protecció de BanSabadell Seguros.

En el cas dels incendis, per exemple, «el que és important és tenir a mà extintors, boques d'incendi, detectors, etc.», assenyala Veiga. A més, abans d'absentar-se del domicili durant un llarg període de temps, «cal verificar que les claus de pas d'aigua i de gas estan tancades, així com tenir connectats els dispositius de vigilància i de monitoratge del risc com ara càmeres, dispositius de detecció de fuites d'aigua i de tall d'energia elèctrica o sensors d'accés per a portes i finestres», conclou.

Pot interessar-te: Què s'ha de tenir en compte abans de contractar una assegurança de la llar?

 

-Temes relacionats-
up