movi-image-seguro-credito-empresas-covid-1
Envia'ns suggerències
Socis i Empleats
3 min del teu temps

L’assegurança de crèdit, una protecció per a les empreses davant la COVID-19

23/12/2020

Aquest producte, que protegeix del risc d’impagament, pot actuar com un dic davant de l’allau de tancaments

Els estralls econòmics de la pandèmia de la COVID-19 han conduït a una profunda bretxa en el teixit empresarial espanyol; entre març i abril van tancar aproximadament 91.000 companyies. Sovint, la caiguda de les empreses respon a un efecte dòmino: quan una abaixa la persiana perquè és incapaç d’afrontar els seus deutes, els seus proveïdors es queden sense sortida per als seus productes, i això els empeny al mateix final.

El sector financer ofereix alternatives per interrompre aquest cicle viciós, com ara l’assegurança de crèdit. Es tracta d’una modalitat d’assegurança patrimonial que té com a objecte cobrir el risc d’impagament en les transaccions comercials a crèdit.

Aquest producte proporciona una garantia tant per al prestador com per al deutor i actua com a protecció contra el cercle d’impagaments i fallides esmentat. L’empresa que atorga el crèdit obté més seguretat, mentre que el receptor disposa d’un aval potent en cas que no pugui afrontar les seves obligacions.

Quan s’activa l’assegurança de crèdit

El mecanisme de l’assegurança de crèdit es posa en marxa quan el deutor es declara insolvent o en el moment en què vencen els terminis establerts en el contracte sense que s’hagi pagat el deute. Pel que fa al primer supòsit, el receptor del crèdit es considera insolvent quan es produeixi algun dels supòsits establerts en la Llei del Contracte de l’Assegurança:

  • Quan hagi estat declarat en fallida mitjançant resolució judicial ferma.
  • Quan hagi estat aprovat judicialment un conveni en el qual s’estableixi una quitació de l’import.
  • Quan s’hagi despatxat manament d’execució o constrenyiment, sense que de l’embargament en resultin béns lliures suficients per al pagament.
  • Quan l’assegurat i l’assegurador, de comú acord, considerin que el crèdit resulta incobrable.

Una vegada declarada la insolvència, l’asseguradora indemnitzarà el prestador amb la quantitat que s’hagi acordat prèviament. Aquest import es calcula amb un percentatge fixat en el contracte que s’aplica sobre les pèrdues totals.

L’assegurança de crèdit no s’ha de confondre amb l’assegurança de caució, per la qual l’entitat asseguradora adquireix l’obligació d’indemnitzar l’assegurat pels perjudicis que pugui sofrir com a resultat de l’incompliment de les obligacions del deutor, que és el prenedor de l’assegurança. Aquesta mena de contractes solen servir com a garanties de compliment.

Més que una cobertura d’impagaments

Segons els experts de la companyia d’assegurances de crèdit i caució Solunion, “totes les companyies depenen de la capacitat financera dels seus clients”, de manera que “la gestió del risc comercial és fonamental per garantir un balanç sa que permeti a una empresa continuar operant amb normalitat”, explica l’empresa col·laboradora de BanSabadell Seguros.

Així, l’assegurança de crèdit és capaç d’actuar com un dic que frena el perniciós bucle d’impagaments i fallides que caracteritza les crisis econòmiques al nostre país: “Protegeix de la possibilitat de patir un impagament, però és molt més que una cobertura”, destaquen a Solunion. “Aquesta assegurança permet mantenir una estratègia de vendes que impulsi un creixement sostingut de l’empresa, minimitza el risc comercial i atenua l’impacte d’una crisi com l’actual en el flux de caixa”.

La funció d’anàlisi i gestió del risc, a més de la capacitat de recobrament que ofereix, han estat clau per a la penetració d’aquest producte a Espanya. Però, malgrat el creixement notable que ha registrat els últims anys, a Solunion remarquen que encara hi ha segments del teixit productiu en els quals la falta d’informació i la por són la norma.

“En tenim un exemple en les empreses més petites, on encara trobem cert desconeixement i, de vegades, reticència a contractar-lo perquè es considera un producte tradicionalment costós o complicat de gestionar”, expliquen.

Les xifres d’aquest any avalen que encara queda molt per fer. Segons dades d’Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones (ICEA), les contractacions d’assegurances de caució van créixer un 14% de gener a setembre, mentre que les d’assegurances de crèdit es van mantenir estables, amb un augment de només el 0,04%.

Un suport en temps difícils

“Avui dia, l’assegurança de crèdit és necessària per a qualsevol empresa que dugui a terme operacions comercials a crèdit, independentment del sector”, sostenen els experts de Solunion. “Malauradament, gran part de les empreses de gairebé tots els sectors i de tot el món han notat o notaran d’una manera més o menys forta l’impacte d’aquesta crisi. El món empresarial n’ha quedat afectat, es pot comprovar cada vegada més nítidament”.

Per aquest motiu, el sector de les assegurances, capitanejat per la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), reclama des de fa mesos més ajudes públiques per a les assegurances de crèdit. En un moment que és imprescindible comptar amb elements d’estimulació econòmica, aquest producte pot tenir un gran paper com a eina de confiança i estabilitat, tant per a les asseguradores com per als assegurats.

“En molts països s’estan prenent mesures governamentals de suport al sector”, subratllen a Solunion. “Tenim els casos de França, Alemanya, Regne Unit, Bèlgica, Itàlia… Tots aquests governs han presentat els seus plans i mesures de suport, treballant en col·laboració amb les asseguradores locals. L’objectiu és poder fer costat a les empreses en aquests moments perquè puguin continuar tirant endavant la seva activitat”.

Fotografia d'Stanislav Filipov a Unsplash
-Categories i etiquetes-
up