La tarifa plana per a autònoms, ara també per a societaris | EDE
movi-image-tarifa-autonomos-1
Envia'ns suggerències
Petita empresa
3 min del teu temps

La tarifa plana per a autònoms, ara també per a societaris

24/12/2020

Els autònoms de societats mercantils podran reclamar les quotes abonades en excés

La quota mínima d’autònoms és actualment de 286,10 euros i, en el cas dels autònoms societaris, de 367,80 euros. Amb aquests imports es cotitza per la base mínima (944,35 euros). Encara que la xifra potser no sembla gaire elevada, quan es comença un negoci aquesta quantitat pot suposar un obstacle i fins i tot la diferència entre tenir beneficis o no obtenir-ne. Per això, i amb la intenció d’impulsar l’emprenedoria i l’autoocupació a Espanya, el 2013 es va posar en marxa la tarifa plana d’autònoms.

Al llarg dels anys aquesta mesura ha tingut diversos canvis. Quan es va començar a aplicar, la tarifa plana era de 50 euros al mes durant els sis primers mesos; actualment, l’import s’ha apujat fins als 60 euros, però el temps s’ha allargat a un any. L’última gran modificació, aquest mateix setembre, ha estat la possibilitat que els autònoms societaris també puguin acollir-se a aquesta tarifa.

El cas dels autònoms societaris

Des del mes de setembre passat, tots els nous autònoms que es donin d’alta com a membres d’una societat mercantil poden beneficiar-se de la tarifa plana. A més, se’ls reconeix aquest dret a tots aquells societaris als quals se’ls va denegar l’accés a l’ajuda quan es van donar d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). En el seu moment, diverses sentències van determinar que hi tenien dret, com qualsevol altre treballador per compte propi, però és ara quan ja poden acollir-se a aquesta tarifa.

De fet, es pot sol·licitar la devolució de les quotes abonades en excés si la Tresoreria General de la Seguretat Social va denegar llavors l’accés a la bonificació a aquest col·lectiu. La quantia dependrà de la base per la qual s’estava cotitzant en el moment de pagament de les quotes. Arran de l’anunci d’aquesta decisió, José Carlos Piñero, director de l’àrea jurídica de la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms (ATA), va apuntar que “els autònoms societaris que reclamin podran rebre uns 4.000 euros, més els interessos pels ingressos indeguts a l’Administració”.

Els requisits oficials de la tarifa plana per a autònoms

Des que es va començar a aplicar el 2013, les condicions d’accés s’han anat modificant. Per exemple, s’han eliminat alguns requisits, com el de no ocupar treballadors per compte d’altri.

Un altre dels canvis importants té a veure amb l’edat d’aplicació. Encara que inicialment l’ajuda anava adreçada als menors de 30 anys, el Govern va rectificar i la va fer extensiva a tots els nous autònoms, al marge de la seva edat.

Avui s’exigeix no haver estat d’alta com a autònom els últims dos anys, període que s’estén fins als tres anys si s’ha gaudit anteriorment de la bonificació. Si es tracta d’un autònom col·laborador, caldrà esperar cinc anys en total.

En el cas de pluriactivitat amb treball per compte propi i d’altri, la Llei d’emprenedors va introduir unes noves bonificacions del 50% de la quota d’autònoms i permet triar entre la tarifa plana i la reducció de la base de cotització per pluriactivitat.

Descomptes per trams

A més de la quota de 60 euros durant 12 mesos per la base de cotització mínima, o d’una bonificació del 80% si s’escull una altra base de cotització, passat aquest primer any els autònoms poden continuar beneficiant-se d’altres bonificacions per trams:

  • Segon tram: després del primer any, durant els sis mesos següents s’aplica un descompte del 50% de la quota. D’aquesta manera, la contribució mensual, en el cas de la cotització mínima, arriba aquests mesos a 141,65 euros per a l’autònom i a 182 euros per a l’autònom societari.
  • Tercer tram: durante sis mesos més es pot optar a una reducció del 30%. Així, en el cas de la cotització mínima l’import és de 198,31 euros, mentre que la quota de l’autònom societari se situa en 257 euros.
  • Quart tram: per accedir a aquest tram s’ha de ser autònom de menys de 30 anys o dona autònoma de menys de 35 anys. Si es compleix aquest requisit, la quota es rebaixarà un 30% durant dotze mesos més.

Condicions beneficioses per a municipis petits

Els autònoms que viuen en municipis de menys de 5.000 habitants també poden gaudir de les condicions especials següents:

 

  • El primer any, igual que els autònoms que visquin en municipis de més població, han d’abonar 60 euros o un 80% de bonificació en cas de cotitzar per bases superiors a la mínima establerta (944,35 euros).
  • Entre el segon i el tercer any s’estableix un 30% de bonificació de la quota mínima per contingències comunes únicament per a nous autònoms de menys de 30 anys i dones autònomes de menys de 35 anys. La quota d’autònoms general és de 198,31 euros, mentre que la quota d’autònom societari es queda en els 257 euros.

 

Maite Carrasco, copropietària de l’assessoria Valle del Tiétar, adverteix que per beneficiar-se d’aquesta bonificació és necessari estar empadronat en un municipi de menys de 5.000 habitants segons les dades oficials del padró en vigor en el moment de l’alta en el RETA.

A més, s’ha d’estar donat d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o de la hisenda foral que correspongui al municipi on es durà a terme l’activitat declarada. “També ha de mantenir l’alta en l’activitat autònoma o per compte propi en el municipi els dos anys següents, i estar empadronat en el mateix municipi els quatre anys posteriors a l’alta”, afegeix Carrasco.

-Temes relacionats-
up