La sostenibilitat, estratègia rendible per a les empreses | EDE
movi-image-elpais-sostenibilidad-estrategia-rentable-1
Envia'ns suggerències
Sostenibilitat
4 min del teu temps

La sostenibilitat, estratègia rendible per a les empreses

02/09/2020

Les companyies exploren les oportunitats de negoci derivades de comprometre’s amb els ODS de Nacions Unides, mentre que els inversors comproven la rendibilitat d’afegir criteris financers extra en les seves decisions.

Fer un món millor és tasca de tots: dels individus, de les institucions i, cada vegada més, de les empreses. La crisi actual derivada de la pandèmia ha realçat les companyies que contribueixen a fer que l’entorn sigui més sostenible i la societat, més justa. Aquestes empreses no només estan convençudes que cal fer aquesta contribució, sinó que, a més, suposa una rendibilitat més gran i una oportunitat de negoci.

«Al principi, la COVID-19 va deixar els empresaris un poc fora de combat, però a poc a poc estan assumint que hem de reconstruir aquest món, que la pandèmia ens ha canviat i que aquesta reconstrucció hauria de ser en clau sostenible», assegura Mariluz Castilla, assessora sènior a la consultora PwC i secretària general tècnica del Grup Espanyol per al Creixement Verd, en el podcast de Banc Sabadell «Empreses rendibles i amb consciència social».

Al seu parer, el futur pinta negre per a les empreses que no estan reflexionant ara mateix sobre què suposa la sostenibilitat per al seu negoci. Per exemple, el repte del sector industrial és reduir les emissions i arribar a ser neutres, compensant el diòxid de carboni que generen amb activitats compromeses amb el medi ambient (reforestacions, rehabilitació d’espais naturals, etc.). Un altre cas és el de les companyies tèxtils, que han de supervisar que els seus proveïdors, moltes vegades ubicats en països de desenvolupament, respectin els drets laborals dels seus treballadors.

«Les noves empreses que neixen tenint clars els valors relacionats amb la sostenibilitat aprofiten molt bé el buit que hi ha al mercat, però les grans, ja establertes, tenen el deure d’incorporar aquests objectius a la seva estratègia», explica la secretària general tècnica del Grup Espanyol per al Creixement Verd.

Castilla adverteix que, en les circumstàncies actuals, «ja no és un tema col·lateral, sinó estratègic. El món de la sostenibilitat està ple d’oportunitats de negoci en tots els sectors».

La importància dels ODS per a les empreses

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), impulsats per l’Organització de les Nacions Unides (ONU) i coneguts a Europa i Espanya per mitjà de l’Agenda de Desenvolupament Sostenible o Agenda 2030, són objectius globals que van adoptar els líders mundials l’any 2015 per erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a la ciutadania. Així, cada objectiu té les seves metes específiques, que s’han d’assolir d’aquí a 2030.

Albert Carné, director de Sostenibilitat de Banc Sabadell, creu que els ODS constitueixen el marc internacional de contribució al desenvolupament sostenible i proporcionen a les empreses una guia per definir els seus fulls de ruta i configurar les seves estratègies al voltant dels objectius en els quals tenen capacitat d’influència. Per tant, la incorporació dels ODS en la filosofia de producció de les companyies és la manera més directa que tenen les empreses de demostrar la seva implicació.

Segons el Fons Monetari Internacional (FMI), per cobrir aquests objectius (disset en total) a tot el món, cal invertir entre 1,7 i 3,4 bilions d’euros fins al 2030, entre el sector públic i el privat, però al mateix temps estima que el seu compliment pot generar més de 380 milions de llocs de treball a escala global.

Una prova que les empreses estan interioritzant la seva responsabilitat és que el 78 % de les companyies espanyoles esmenta els ODS en els seus informes anuals, segons un estudi de PwC. I ho fan més que la mitjana internacional, que és del 72 %.

Per què les empreses els tenen a la seva agenda?

Les empreses han entès els beneficis d’incloure aquests objectius en el desenvolupament del seu negoci. A curt termini, aquelles que ho fan així «obtenen un acompliment més bo», assegura Albert Carné. «A més d’identificar noves oportunitats de mercat i desenvolupar productes innovadors, milloren la seva interacció amb les parts interessades (públics d’interès com clients, treballadors o inversors) i convergeixen a mitjà termini cap a models d’empresa més inclusius i sostenibles, i augmenten la competitivitat del negoci i la reputació corporativa», assenyala el director de Sostenibilitat de Banc Sabadell.

Atesa la necessitat de trobar formes més sostenibles de viure i d’operar, hi ha un ampli consens que ara, en ple procés de recuperació de la crisi, és el moment d’«accelerar la transformació de l’economia cap a un model més sostenible que asseguri una resiliència més gran davant d’esdeveniments crítics globals, com el que ha suposat la crisi de la COVID-19», subratlla Carné.

De fet, el 50 % de les grans empreses considera urgent promoure la responsabilitat social, segons l’enquesta realitzada per la cadena de centres de cotreball Impact Hub Madrid sobre les conseqüències de la COVID-19 en l’ecosistema empresarial. Els resultats de l’estudi fan palès que la transformació laboral que ha comportat el coronavirus no només té a veure amb els canvis organitzatius i la implantació del teletreball, sinó també amb el propòsit d’aquest i la importància que els negocis tinguin un impacte positiu en la societat i el medi ambient. Així, el 42 % dels enquestats considera que adoptarà mesures relacionades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Quins ODS prioritzen les empreses?

D’entre els disset ODS que es pretenen assolir el 2030, es destaquen:

  • Objectiu 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes les edats.
  • Objectiu 5. Aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar totes les dones i les nenes.
  • Objectiu 7. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna.
  • Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a tothom.
  • Objectiu 14. Conservar i utilitzar sosteniblement els oceans, els mars i els recursos marins.
  • Objectiu 15. Gestionar sosteniblement els boscos, lluitar contra la desertificació, aturar i invertir la degradació de les terres, aturar la pèrdua de biodiversitat.
  • Objectiu 16. Promoure societats justes, pacífiques i inclusives.

La sostenibilitat com a preferència d’inversió

La COVID-19 ha accelerat la necessitat de cercar una rendibilitat social, a més d’econòmica. «Els inversors ja estaven apostant per empreses més sostenibles perquè veuen que els riscos estan gestionats més bé i tenen un radar més bo per a les oportunitats», apunta Mariluz Castilla, que ressalta el potencial que comporta que el sector financer estigui incorporant aspectes ambientals, socials i de bon govern, coneguts com a criteris ASG, en els seus criteris d’inversió.

Per Joaquín Garralda, president de Spainsif, una associació dedicada a promoure la inversió socialment responsable (ISR) a Espanya, aquesta situació actual ha posat a prova la inversió sostenible i s’ha corroborat que les companyies amb un acompliment positiu en aspectes socials, ambientals i de governança aguanten millor les crisis i se’n recuperen abans, «i això ho estem veient dia a dia, atès que l’inversor detecta que hi ha una correlació positiva entre la sostenibilitat i la rendibilitat financera, així com en la solvència de les companyies».

Al seu parer, aquesta crisi ha potenciat la essa de social. La lupa a l’hora de prendre decisions d’inversió durant els últims mesos s’ha posat en el comportament de les empreses cap a la comunitat i els seus públics d’interès, penalitzant, per exemple, el repartiment de dividend quan pot posar en perill la viabilitat de l’empresa i, per tant, el manteniment de l’ocupació, o premiant aquelles companyies que han demostrat la seva solidaritat amb col·lectius vulnerables.

De les intencions a l’acció

Totes les companyies, de qualsevol sector, tenen un paper a desenvolupar quant a sostenibilitat, incloses les entitats financeres. Banc Sabadell acaba de posar en marxa el marc per a l’emissió de bons verds, socials i sostenibles vinculats als deu ODS principals.

En concret, els bons verds aniran orientats a projectes amb benefici mediambiental, com la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, la prevenció de la contaminació i l’adaptació al canvi climàtic.

Els bons socials, per la seva banda, estaran focalitzats en la generació de beneficis que impulsin l’accés a serveis essencials, la inclusió social i la generació i el manteniment de l’ocupació.

Quant als bons sostenibles, finançaran la combinació d’activitats verdes i socials. Els fons obtinguts per mitjà d’aquestes emissions aniran destinats íntegrament a finançar o refinançar, totalment o parcialment, préstecs o projectes existents, nous o futurs.

Fotografia d'Alexander Abero a Unsplash
-Temes relacionats-
up