La primera hipoteca, què cal tenir en compte? | EDE
movi-image-lainformacion-primera-hipoteca-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

La primera hipoteca, què cal tenir en compte?

Fri Dec 17 08:40:21 CET 2021

Abans de signar un préstec hipotecari cal informar-se, entendre el que se signarà i ser conscient de la situació financera personal

Comprar un habitatge és una de les decisions més importants que es prenen al llarg de la vida, per la gran inversió que suposa. Per això cal informar-se correctament i tenir clares les necessitats i la situació de les finances personals. Per dur a terme aquesta operació, la majoria de persones necessita comptar amb un suport financer. I el més freqüent és demanar una hipoteca. Per això, hi ha dues qüestions clau: saber quina és la solvència econòmica del futur propietari i conèixer els diferents tipus d'hipoteques.

Quina és la meva solvència econòmica?

A l'hora de sol·licitar una hipoteca és primordial fer una anàlisi present i un càlcul futur dels comptes del comprador. El tipus d'habitatge que comprarem estarà determinat per la situació econòmica i l’estabilitat laboral. Per a això, cal tenir en compte les recomanacions següents:

  • No destinar més del 30 % dels ingressos mensuals al pagament de la quota hipotecària
  • Comptar amb una quantitat estalviada de, com a mínim, el 20 % del preu total de l'habitatge
  • Disposar d’entre el 10 % i el 15 % del valor total per a les despeses associades a la compra de l'habitatge (impostos, notaria, Registre de la Propietat…)

Calculadora: Descobreix quant hauries de pagar pel teu habitatge

 

Tipus d'hipoteques

Abans de contractar una hipoteca, hi ha tres aspectes fonamentals a tenir en compte: el capital, l'interès i el termini. El capital són els diners que l'entitat bancària presta al comprador; l'interès, que pot ser fix o variable, és el percentatge que s'ha de pagar al banc pels diners prestats; i el termini és el temps en què se signa que es retornarà el capital prestat més els interessos.

Les hipoteques es poden classificar en funció de diferents variables, però el criteri més comú és dividir-les en funció del tipus d’interès. Així doncs, hi ha:

  • Hipoteca fixa: el tipus d'interès no varia durant tot el període de pagament de la hipoteca, és a dir, les quotes són sempre les mateixes i no depenen de l’evolució dels tipus d’interès als mercats.
  • Hipoteca a tipus variable: les quotes mensuals depenen de l'evolució d'un índex de referència, que a Espanya sol ser l’euríbor. Si l'euríbor baixa, les quotes també seran més baixes, i viceversa.

 

Com a combinació dels dos anteriors, hi ha la hipoteca a tipus mixt, que compta amb un període amb un interès a tipus fix i amb un altre a tipus variable. Les quotes es mantenen fixes durant els primers anys del termini d'amortització i més endavant passen a ser d'interès variable.

Calculadora: Descobreix què t’interessa més, si la hipoteca a tipus fix o a tipus variable

 

Tipus fix vs. tipus variable: avantatges i inconvenients

Les hipoteques a tipus fix aporten estabilitat i seguretat. Les quotes no varien durant tot el termini i el propietari sap cada mes la quantitat que ha de pagar. Com a contrapartida, quan es contracten aquestes hipoteques el tipus d'interès sol ser més elevat i el termini màxim d'amortització més reduït.

Per contra, en les hipoteques a tipus variable les quotes mensuals estan subjectes a les fluctuacions del mercat. A més, les hipoteques de tipus variable tenen quotes mensuals més baixes i terminis d'amortització més amplis.

Cada hipoteca té els seus avantatges i els seus inconvenients. Per triar la millor hipoteca cal deixar-se aconsellar pels experts, ser conscients de la situació financera i del projecte de vida particular, sent realistes i tenint sempre present que una hipoteca és un préstec a llarg termini.

Vols que un expert t'aconselli sobre què t'interessa més sense cap tipus de compromís? Deixa't assessorar per un especialista aquí

 

Fotografia d'Oliur a Unsplash
-Temes relacionats-
up