movi-image-lavanguardia-hipoteca-inversa-1
Envia'ns suggerències
Jubilació
3 min del teu temps

La hipoteca inversa: com pots convertir el teu patrimoni en una renda mensual

31/12/2019

Es tracta d’una solució financera pensada perquè els propietaris de més de 65 anys puguin obtenir liquiditat del seu patrimoni

No és una hipoteca com les que coneixem. És una altra hipoteca: la hipoteca inversa. Potser perquè la direcció que segueix el préstec és la contrària de la que tenim al cap. La renda va del patrimoni al titular i no del titular al patrimoni. Aquesta operació financera no és nova, però cada vegada és més habitual i està dissenyada especialment per als més grans de 65 anys que tenen un habitatge en propietat i volen obtenir uns ingressos addicionals.

Es tracta d’una solució que, com tot, té avantatges i inconvenients, però que es presenta com una eina perquè moltes persones grans accedeixin a un ingrés extra i puguin complementar la seva pensió en un moment en què cada vegada hi ha més preocupació per les pensions. Per a això, se signa un préstec hipotecari a manera de renda vitalícia posant com a garantia l’habitatge, a canvi de percebre els diners en un únic pagament o en forma de quotes.

Et pot interessar: Complementa la teva pensió mes a mes

“Els propietaris d’un habitatge més grans de 65 anys poden obtenir liquiditat del seu patrimoni”

L’avantatge principal que presenta aquesta solució financera és que la contractació no implica, a diferència de la nua propietat, la pèrdua de la titularitat de l’immoble. Sí que representa l’oportunitat de poder treure un benefici en una generació sènior cada vegada més nombrosa, però també més conscient de les limitacions del sistema de pensions. En canvi, el patrimoni és un dels actius en els quals les famílies espanyoles tradicionalment han invertit més.

Monetitzar l’habitatge 

S’estima que a Espanya el 90 % de les persones de més de 65 anys tenen un habitatge en propietat. Un valor percebut àmpliament com a segur esdevé, mitjançant aquest producte, una garantia de liquiditat interessant per a persones més grans de 65 anys, especialment en els immobles que tenen una ubicació privilegiada. Els avantatges de la hipoteca inversa són nombrosos. En primer lloc, la persona contractant pot continuar vivint a casa seva, i fins i tot la pot llogar.

En segon lloc, com hem dit més amunt, no perd la titularitat. En tercer lloc, la hipoteca inversa té avantatges fiscals. No cal pagar pels guanys patrimonials ni l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. Un altre avantatge que presenta la hipoteca inversa és la possibilitat de cancel·lació anticipada. Finalment, en cas de defunció, els hereus tenen la possibilitat d’accedir a la propietat si fan front al deute més els interessos.

Requisits de contractació

Hi poden accedir persones en situació de dependència greu o gran dependència. A més, el subscriptor d’aquest producte ha de ser, lògicament, propietari d’un habitatge, si és possible lliure de càrregues, encara que això no és un requisit indispensable.

“Un dels avantatges des del punt de vista fiscal és que no cal pagar pels guanys patrimonials”

Si s’opta per la hipoteca inversa, l’import percebut pot arribar al 45 % del valor de la taxació de l’immoble, depenent de l’entitat bancària o asseguradora. Aquesta quantitat oscil·la en funció de l’edat a la qual es contracta i de les característiques i la ubicació de l’immoble. Per formalitzar l’operació, l’habitatge ha d’estar taxat i assegurat. En el cas de la nua propietat, la quantitat percebuda pel valor de l’immoble augmenta, i pot arribar fins al 80 %, però quan el beneficiari mor, els hereus no tenen dret de recuperar-la.

Es tracta, en definitiva, d’una solució atractiva per a totes aquelles persones que necessitin o vulguin incrementar la seva renda augmentant la seva qualitat de vida i benestar. És un escenari gens menyspreable si tenim en compte que, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la quota d’habitants de més de 65 anys passarà del 19,2 % actual al 25,2 % l’any 2033. L’habitatge es converteix en un pla de pensions alternatiu i en una manera de complementar una pensió amb un futur incert.

Fotografia de Simon Takatomi a Unsplash
-Temes relacionats-
up