Idees d'inversió en un entorn d'inflació creixent | EDE
movi-image-ideas-inversion-inflacion-creciente-1
Envia'ns suggerències
Estalvi i Inversions
4 min del teu temps

Idees d'inversió en un entorn d'inflació creixent

22/09/2021

El previsible creixement de la inflació en els pròxims mesos se sumarà a la conjuntura de tipus d'interès baixos, obligant els inversors a replantejar les seves carteres amb vista a mantenir o, fins i tot, a augmentar els seus nivells de rendibilitat

La majoria dels inversors sap que la inflació afecta els seus estalvis i la seva inversió, ja que augmenta el llistó del rendiment mínim a aconseguir per mantenir o incrementar el seu poder adquisitiu. Això vol dir que com més elevada sigui la inflació més gran serà el retorn que cal obtenir perquè el seu efecte no erosioni el poder adquisitiu de l'estalvi o de la inversió. En l'actualitat, s'està vivint un repunt de la inflació, tot i que hi ha dubtes sobre la durada d'aquesta tendència, ja que s'ha produït a conseqüència dels volums d'ajuda que tant governs com bancs centrals han posat en pràctica després de l'esclat de la pandèmia i la posterior recuperació econòmica.

Tal com assenyala Federico Servetto, director d'Estratègia de Clients de Banc Sabadell, "tot i que es preveu que es moderi en els pròxims trimestres, difícilment es tornarà al context d'inflació nul·la que es va produir la dècada passada després de la crisi financera". En la seva opinió, l'escenari de recuperació de l'activitat i increment de la inflació anirà associat al tipus d'interès amb una tendència a l'alça, el que perjudicarà la inversió en renda fixa. Per tant, "caldrà limitar aquesta inversió i, sobretot, aquella amb durades més llargues, és a dir, en bons amb venciments a llarg termini", afirma.

"En els pròxims mesos, caldrà limitar la inversió exclusivament en renda fixa i, sobretot, aquella amb durades més llargues", Servetto, Banc Sabadell

En aquest sentit, Servetto indica que el més adequat per als inversors amb menys capacitat per assumir riscos és "orientar-se cap als fons diversificats, que incorporin múltiples categories d'actius i que siguin gestionats activament, així com aquells fons que limiten les pèrdues, com els fons parcialment garantits". Pel que fa als inversors que puguin assumir riscos, aquest expert recomana la inversió en borsa i, sobretot, les inversions temàtiques en megatendències.

Escollir el fons més adequat

Hi ha una àmplia gamma de fons d'inversió que es comercialitzen i que estan a disposició dels estalviadors minoristes, tot i que per poder accedir a alguns d'ells cal complir amb alguns requisits previs. N'hi ha de moltes classes: amb un risc més elevat i altres més conservadors, focalitzats en una temàtica, regió o indústria determinada, que repliquen un índex o que aposten per una gestió activa i flexible a través d'un ampli equip de professionals. Per això, abans de decantar-se i convertir-se en partícip d'un d'ells, és convenient tenir en compte algunes consideracions de cara a escollir el producte que més s'adeqüi a les necessitats de l'estalviador i als seus objectius.

"Les inversions en megatendències poden marcar la diferència en els resultats d'un inversor minorista en els pròxims anys", Servetto, Banc Sabadell

Una de les consideracions clau és analitzar el perfil de l'inversor, ja que en virtut de la seva tolerància al risc existeixen productes que permeten optar a una rendibilitat potencial més gran, encara que solen estar exposats a més volatilitat. Per exemple, els fons d'inversió temàtics, que es focalitzen en indústries que prometen convertir-se en els líders de l'endemà (com ara les tecnologies disruptives, el canvi climàtic o la sanitat digital), és probable que, durant un temps, pateixin certes correccions però, en un horitzó temporal elevat, permetin posicionar el partícip en sectors amb unes interessants perspectives de creixement. A l'extrem oposat, hi ha fons que estan focalitzats en la renda fixa, de manera que el seu objectiu primordial, a més de preservar el capital, és intentar batre el comportament de la inflació.

Pot interessar-te: Per què les inversions temàtiques ja són més rendibles que les tradicionals

Per Servetto, la conjuntura actual de recuperació de l'activitat i una inflació amb tendència a l'alça és propícia per a la millora dels beneficis empresarials i, per tant, per a la inversió en borsa. Per això, assegura que "les inversions mitjançant megatendències aporten la possibilitat de pujar als canvis estructurals que està experimentant la societat". En aquesta línia, assenyala, a més, que "aquest tipus d'inversions ens permet anar més enllà del cicle econòmic, incorporant tendències d'inversió, amb companyies els models de negoci de les quals es veuen afavorits per aquestes megatendències, el que pot marcar la diferència en els resultats de les inversions d'un estalviador minorista durant els pròxims anys".

Fiscalitat i comissions

La rendibilitat d'un fons no s'ha d'avaluar només mitjançant el seu valor liquidatiu, que és la magnitud que quantifica el producte si es vengués totalment en un moment donat, sinó que cal tenir en compte altres paràmetres financers per concretar la plusvàlua real que ofereix. Abans de seguir, convé aclarir, en tot cas, que els fons d'inversió estan fora del balanç de l'entitat dipositària, el que significa que, en cas de fallida d'aquesta, els riscos són mínims per als partícips (que, a més, compten a Espanya, amb la regulació i la supervisió per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, la CNMV).

Quan se subscriu un fons d'inversió és important fixar-se en el seu comportament i també en les comissions que cobra, i que, principalment, són les de gestió (que s'ocupen de reconèixer econòmicament la tasca de l'equip de professionals que hi ha darrere d'ell) i les de dipòsit. També hi ha altres menys freqüents, com les de subscripció i les de reemborsament, que suposen l'abonament d'un percentatge de la inversió a l'entrada o a la sortida del capital. Aquestes comissions són molt importants quan, per exemple, es vol fer aportacions periòdiques. A llarg termini, les comissions tenen una importància determinant en el rendiment final del fons. Per entendre-les millor, hi ha, per exemple, la ràtio de costos nets (TER), que serveix per avaluar el cost mitjà per a un estalviar de convertir-se en partícip.

Pot interessar-te: Els fons d'inversió com a opció per invertir l'estalvi acumulat

En paraules de Servetto, "les comissions són clau perquè acaben repercutint sobre el comportament final de la inversió. No obstant això, els seus percentatges solen ser baixos i, fins i tot, han anat disminuint en els darrers anys, sobretot en l'univers de fons d'inversió de renda fixa, acompanyant la tendència decreixent dels tipus d'interès i dels nivells de retorns als quals pot optar aquest tipus de fons".

A més, indica que és molt important analitzar a l'equip gestor del fons i la seva expertise, mesurat mitjançant la consistència històrica dels seus resultats de gestió, perquè "és l'element principal que brinda la confiança de poder optar a aconseguir aquests mateixos resultats en el futur. Identificar l'equip gestor i avaluar els seus èxits passats, el seu track record, és essencial per decidir invertir en un fons o en un altre".

 

Fotografia de Damir Spanic a Unsplash
-Temes relacionats-
up