Hipotecas para no residentes
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Hipoteques per a no residents: comprar una casa a Espanya

17/05/2022

Viure fora d'Espanya i comprar-hi un habitatge és possible, però cal conèixer les particularitats de les hipoteques per a no residents

Les hipoteques per a no residents estan destinades a aquelles persones, estrangeres o espanyoles no residents, que volen adquirir un habitatge al país. Són préstecs hipotecaris anàlegs als que s'ofereixen a altres compradors que sí que tenen la residència a Espanya, però amb unes característiques particulars. Quines són les condicions de la hipoteca per a no residents? Qui la pot sol·licitar?

Condicions de les hipoteques per a no residents

En general, la persona que sol·licita una hipoteca per a no residents vol finançar la compra d’una segona residència. Per això, les condicions d'aquestes hipoteques solen ser diferents:

 • Capital. La quantitat de diners que presta el banc per finançar aquesta mena d'hipoteca sol ser inferior a la d'una hipoteca per a residents. Normalment, els bancs concedeixen hipoteques, com a màxim, pel 80 % del valor de compra o de taxació de l'habitatge per a les persones que viuen a Espanya, mentre que la quantitat que es finança per als no residents ronda el 60 %. En aquest sentit, també es té en compte que el percentatge que es destina al pagament de la quota no sigui superior al 30 % dels seus ingressos.
 • Termini d'amortització. Quant als terminis de devolució del préstec, la durada màxima en la hipoteca per a no residents és de 20 anys, mentre que per a residents es pot estendre fins als 30 anys. Si el no resident a Espanya és un ciutadà espanyol, és possible negociar el termini amb millors condicions, sempre que tingui un aval o cotitular resident a Espanya.
 • Tipus d'interès. El comprador de l'habitatge pot triar, com passa en una hipoteca per a no residents, entre una hipoteca a tipus fix (es paga la mateixa quota mensual durant tot el préstec) o una a tipus variable (que sol estar referenciada a l’euríbor). Tot i que els interessos de les hipoteques per a no residents solen ser més elevats que els de les convencionals, el futur propietari pot intentar bonificar la hipoteca segons l'oferta de l'entitat bancària.

Calculadora: Descobreix què t’interessa més, si la hipoteca a tipus fix o a tipus variable

 • Moneda. Segons la Llei Hipotecària, el prestatari de la hipoteca té el dret de fer la conversió del préstec a la moneda estrangera on tingui la seva residència principal o on percebi la major part dels seus ingressos. Aquesta situació comporta assumir risc per als bancs a causa de les fluctuacions monetàries, cosa que ha generat que algunes entitats es limitin a atorgar hipoteques a residents de la zona euro o, si no, de països amb polítiques monetàries estables com ara els Estats Units, el Regne Unit i els països escandinaus.
 • Documentació. És necessari tenir preparats els documents que l'entitat bancària necessita per conèixer la solvència econòmica del comprador. La documentació que cal presentar per sol·licitar la hipoteca per a no residents és:

 

 • Fotocòpia del número d'identitat d'estranger (NIE) i del passaport.
 • Contracte laboral i certificat de l'empresa amb el càrrec, l’antiguitat i el salari.
 • Informe creditici recent del país on resideix i treballa.
 • Extracte bancari dels sis últims mesos.
 • Tres últimes nòmines obtingudes al país on viu.
 • Declaració de la Renda.
 • Sis últims rebuts dels deutes pendents (préstecs o hipoteques).
 • Registre dels actius de què es disposa al país de residència (saldos bancaris o propietats).
 • Contracte d'arres, en què es paga una quantitat a compte de l'immoble que es vol adquirir.

Cal tenir en compte que obrir un compte bancari a Espanya, encara que no és un requisit imprescindible, facilita molt el procés a l'hora de fer qualsevol dipòsit o pagament.

Despeses i impostos de les hipoteques per a no residents

 • Despeses. Per llei, a l'hora de contractar una hipoteca, el comprador de l'habitatge ha de fer front a:
 • Taxació de l’habitatge. Oscil·la entre els 300 i els 500 euros.
 • Notaria. El comprador ha d'abonar el pagament de les còpies de l'escriptura de la hipoteca, el preu de les quals és d'entre 0,60 i 1 euro per cada full.
 • Comissió d'obertura. Les entitats bancàries solen cobrar una comissió d’obertura que sol ser d’entre el 0,1 % i el 2 % del capital prestat.
 • Fiscalitat. Els compradors no residents han de declarar al seu país la propietat adquirida a Espanya. El comprador no resident també ha de tenir en compte que, si en el futur decideix vendre l'immoble, l'Agència Tributària li retindrà un 3 % del valor així com la plusvàlua municipal.

Contractar una hipoteca per a no residents a Espanya pot ser senzill, sobretot si es compta amb l'assessorament professional d'un expert de l'entitat bancària de confiança, que guia el comprador durant tot el procés i resol els dubtes que puguin sorgir.

Vols que un expert t'aconselli sense cap mena de compromís? Deixa’t assessorar per un especialista.

 

 

 

 

 

Calcula la teva hipoteca
Descobreix la quota, les despeses i quant et financem.
CALCULAR
Fotografia de Kelly Sikkema a Unsplash
-Temes relacionats-
up