hipoteca con dos titulares
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Hipoteca amb dos titulars: què cal tenir en compte

Fri Mar 25 08:30:19 CET 2022

Sol·licitar una hipoteca conjunta augmenta la capacitat d'endeutament i, per tant, el capital sol·licitat pot ser més gran. Això no obstant, cal parar atenció a la responsabilitat individual d'aquest compromís a llarg termini

Una hipoteca es pot sol·licitar de manera individual o de manera conjunta. Contractar un préstec hipotecari amb dos titulars té diversos avantatges, ja que la capacitat d'endeutament és més gran i, per tant, hi ha més possibilitats que el banc el concedeixi. Però també comporta algun risc. Per exemple, què passa si un dels titulars no paga la quota mensual? o què passa amb la hipoteca en cas de defunció?

Sol·licitar una hipoteca conjunta

Entre els avantatges per als titulars, cal destacar la més gran capacitat d'endeutament. Un dels factors principals que analitza l'entitat bancària abans de concedir una hipoteca és la solvència econòmica del futur propietari. Si el préstec compta amb dos titulars, la capacitat d'endeutament és més gran, per la qual cosa es podrà fer front a la devolució del capital d'una manera més segura.

A més, en el cas que la hipoteca compti amb dos titulars, els ingressos són més grans, cosa que permet seguir la recomanació que la quota mensual no superi el 30 % dels ingressos nets que es perceben cada mes.

Per exemple, Lucas, de 38 anys, que té uns ingressos mensuals de 1.800 euros, podria contractar una hipoteca les quotes de la qual serien de, com a màxim, 540 euros. En canvi, si Lucas compartís la responsabilitat amb la seva parella, Maria, de 35 anys, que té un sou de 1.950 euros, el total dels ingressos de la unitat familiar seria de 3.750 euros i la quota màxima que haurien d'abonar cada mes pujaria fins a 1.125 euros.

Calculadora: descobreix quant hauries de pagar pel teu habitatge

Per tant, en general, dos titulars compten amb una més solvència econòmica per complir els requisits per sol·licitar una hipoteca. Quan la titularitat de la hipoteca recau sobre dues persones, és poc probable que les dificultats econòmiques que impedeixen el pagament de les quotes mensuals afectin els dos propietaris alhora. En conseqüència, el risc per impagament és més baix que quan només hi ha un titular.

Titularitat de la hipoteca vs. titularitat de l'habitatge

Si bé hi ha una responsabilitat econòmica compartida, cal diferenciar la titularitat de la hipoteca de la titularitat de la propietat de l'habitatge hipotecat.

A les escriptures s'estableix el percentatge de la propietat de l'immoble que correspon a cada titular. No obstant això, el pagament del préstec hipotecari és únic al compte que els sol·licitants tenen en comú, ja que el pagament de la hipoteca està sempre vinculat a un compte corrent. En cas d'impagament, encara que un dels titulars pugui afrontar el pagament del percentatge de la hipoteca, tots dos són responsables de manera solidària del total del capital sol·licitat i no només de la quantitat que els correspongui.

Per tant, una hipoteca conjunta crea un vincle econòmic entre els titulars al marge de la relació familiar o personal que tinguin. De la mateixa manera, l'habitatge hipotecat computa en la declaració de la renda com a part del patrimoni, segons el percentatge que figura a les escriptures, però no hi influeix gens la hipoteca que pesi sobre l'immoble.

Què passa, en cas de mort d'un dels titulars?

Si un dels titulars mor, les quotes de la hipoteca continuen estant vigents. Si l'altre titular figura com a hereu i accepta l'herència, també ha d'acceptar la part del préstec hipotecari a què feia front el difunt.

No obstant això, si l'altre titular no és l'hereu, les parts corresponents tant de la propietat com de la hipoteca del titular difunt passen a qui figuri en el testament.

En qualsevol cas, a l'hora de sol·licitar una hipoteca amb dos titulars, l'assessorament professional d'un expert de confiança com el de l'entitat bancària és clau, ja que proporciona als compradors tota la informació sobre el préstec hipotecari, els guia durant aquest procés i resol qualsevol dubte que pugui sorgir.

Vols que un expert t'aconselli sobre què t'interessa més sense cap mena de compromís? Deixa't assessorar per un especialista aquí.

Calcula la teva hipoteca
Descobreix la quota, les despeses i quant et financem.
CALCULAR
-Temes relacionats-
up