Es pot fer una segona hipoteca sobre un habitatge? | EDE
movi-image-segunda-hipoteca-vivienda-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Es pot fer una segona hipoteca sobre un habitatge?

Tue Dec 14 16:04:26 CET 2021

Sol·licitar una segona hipoteca sobre un habitatge pot servir per aconseguir finançament amb què poder afrontar alguna despesa important, encara que també hi ha la possibilitat d'ampliar la hipoteca per cobrir aquesta necessitat de liquiditat.

Comprar un segon habitatge, un garatge o fer una reforma estructural de la casa habitual. Són moltes les situacions en què una persona es pot plantejar la necessitat de sol·licitar una segona hipoteca per obtenir més finançament. A l'hora de valorar aquesta opció, és important analitzar què suposa tenir un segon préstec hipotecari i quines despeses comporta.

Què cal tenir en compte en demanar una segona hipoteca?

Quan una persona decideix demanar una segona hipoteca ha de tenir en compte que, en cas que l’hi concedeixin, haurà de pagar dues quotes mensuals. Per norma general, els experts recomanen no destinar al pagament de la hipoteca més del 30 % dels ingressos mensuals. Si s'han d'abonar dos pagaments al mes, vol dir que la suma de tots dos s'ha de mantenir en aquest mateix percentatge.

Per a aquells casos en què no sigui possible complir amb aquesta condició, hi ha una alternativa: ampliar la hipoteca actual. La principal diferència respecte a demanar una segona hipoteca és que, en aquest cas, només cal pagar una única quota mensual encara que amb una quantia sensiblement més gran que la de l'anterior préstec hipotecari.

Quant finançament és possible obtenir amb una segona hipoteca?

Les entitats financeres concedeixen hipoteques que, com a màxim, cobreixen el 80 % del valor de taxació de l’immoble. Perquè es pugui donar la situació en què hi hagi dues hipoteques, la suma del capital pendent de pagar de la primera i els diners que se sol·liciten per a la segona no pot superar aquest percentatge. Posant un exemple pràctic, en un habitatge amb un valor de taxació de 100.000 euros, el banc, en general, finança fins a 80.000 euros. Si el capital pendent de la hipoteca amb què es va finançar la compra d'aquest habitatge és de 40.000 euros, el sol·licitant com a màxim podrà aspirar a aconseguir 40.000 euros més.

Passos per demanar una segona hipoteca

 1. Assessorar-se i sol·licitar la hipoteca. El primer pas és parlar amb l'especialista de l'entitat bancària i fer una sol·licitud formal.
   
 2. Enviar la informació. El banc requerirà al sol·licitant un seguit d'informació de caràcter econòmic (com l'informe de vida laboral, el contracte de treball i la darrera declaració de la Renda, entre altres documents).
   
 3. Estudi de la sol·licitud. L'entitat bancària analitzarà la solvència del titular de la hipoteca, a través del conegut scoring bancari, per determinar el nivell de risc del client i si escau o no concedir el segon préstec hipotecari.
   
 4. El client rep l'oferta. La persona que sol·licita la hipoteca rep una Fitxa d'Informació Precontractual (FIPRE), un document no vinculant que inclou les característiques bàsiques de la hipoteca com el tipus d'interès, les vinculacions i les despeses preparatòries, així com la moneda a la qual es referencia.

Més endavant se li lliuraran la Fitxa Europea d'Informació Normalitzada (FEIN) i la Fitxa d'Advertències Estandarditzades (FiAE). Aquestes dues fitxes sí que tenen caràcter vinculant i incorporen tots els detalls formals del préstec hipotecari, incloent-hi una taula d'amortització individualitzada amb les comissions aplicades. Incorporen, a més, totes les conseqüències legals derivades de l’incompliment pel client dels seus compromisos econòmics.

 1. Acta prèvia. Després d'haver rebut i analitzat aquestes fitxes, el client ha d'acudir a la notaria per verificar amb el notari les condicions del contracte hipotecari i signar l'acta prèvia, que s'envia al banc.
   
 2. Signar la hipoteca. Després de la signatura de l'acta prèvia, es fixa la data per signar la hipoteca a la notaria amb el banc, que haurà de tornar a explicar al client les condicions i les càrregues que té el préstec hipotecari.

Quines despeses té demanar una segona hipoteca?

Demanar una segona hipoteca implica per al sol·licitant una sèrie de costos, com els de la taxació, els de la notaria (per fer l'escriptura pública), els del Registre de la Propietat i els de la gestoria. A més, s’ha de comptar que cal pagar l'impost sobre actes jurídics documentats (AJD).

En cas que es demani obrir una hipoteca amb el capital pendent de la primera juntament amb el nou, a aquestes despeses se’ls haurien d’afegir les possibles derivades de la constitució i el registre de la nova hipoteca, així com les de la cancel·lació de la primera.

En qualsevol de les dues alternatives, cal valorar especialment el tipus d’interès que ofereix cada hipoteca, ja que influirà decisivament en la quantia mensual de les quotes que caldrà pagar.

Calculadora: Descobreix què t’interessa més, si la hipoteca a tipus fix o a tipus variable

Abans de sol·licitar una segona hipoteca, però, és important comptar amb l'assessorament d'un expert especialitzat com el de l'entitat bancària perquè expliqui al client les condicions, a més d'aconsellar-lo sobre el que més li convé i resoldre qualsevol dubte que sorgeixi al llarg del procés.

Vols que un expert t'aconselli sobre què t'interessa més sense cap mena de compromís? Deixa't assessorar per un especialista aquí

Fotografia d'Alexander Suhorucov a Pexels
-Temes relacionats-
up