pedir una hipoteca para comprar un terreno
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Es pot demanar una hipoteca per comprar un terreny?

Tue May 17 10:57:43 CEST 2022

Alguns requisits per a les hipoteques per comprar un sòl són els mateixos que per a la resta d'hipoteques, encara que cal complir altres requisits específics

Comprar un terreny i edificar-hi una casa és possible, però requereix temps i planificació. Per això, és possible sol·licitar una hipoteca al banc tant per adquirir un terreny com per construir un habitatge. Aquesta última es denomina hipoteca autopromotor. Per això, l'entitat bancària, a més de requerir al sol·licitant els mateixos criteris de solvència econòmica que per a la resta de préstecs hipotecaris, també li demana acreditar una altra sèrie d'elements específics, relacionats amb la classificació del sòl i amb el que es pretén fer-hi.

Requisits per sol·licitar una hipoteca per comprar un terreny

El principal requisit per demanar una hipoteca per finançar la compra d'un terreny és que el sol·licitant tingui una solvència econòmica i una capacitat d'endeutament adequades. Els experts assenyalen que el pagament de les quotes de la hipoteca no ha de superar el 30 % dels ingressos mensuals del titular, un percentatge que pot ser del 35 % si a aquest pagament se li uneixen altres préstecs existents.

Els bancs ofereixen finançament per, com a màxim, el 80 % del valor de compra o de taxació del terreny, i per això és imprescindible tenir estalviat el 20 % restant. A això cal afegir entre un 10 % i un 15 % addicional corresponent a les despeses associades a la compra, com els impostos, les despeses de notaria o les de gestoria.

L'entitat bancària valora, a més:

 • L'estabilitat laboral. És habitual que s'exigeixi tenir una feina fixa amb certa antiguitat o, si és autònom, estar donat d'alta diversos anys amb ingressos que siguin demostrables.
 • L’historial creditici. Com millor sigui el perfil com a client, més fàcil serà que el banc aprovi l'operació. Se sol valorar si la persona ha tingut abans un préstec o un crèdit que s'hagi amortitzat íntegrament i en els terminis acordats.
 • La situació personal, és a dir, si el sol·licitant està solter o casat, o si té fills o altres persones a càrrec seu.
 • La tinença d’altres actius en propietat, com ara inversions financeres o un immoble.

A més de la documentació habitual per demanar una hipoteca, en cas d'adquirir un terreny, cal presentar altres informacions addicionals:

 • El tipus de terreny que és.
 • La situació en què es troba en el moment de la sol·licitud.
 • Els serveis bàsics que exigeix.
 • Les càrregues que suporta.

Com demanar una hipoteca autopromotor?

Si una vegada que es disposa del sòl, es vol sol·licitar una hipoteca per construir un habitatge, hi ha la possibilitat de demanar una hipoteca autopromotor. Com a la resta de les hipoteques, l’entitat bancària finança fins al 80 % del valor de compra o de taxació, encara que en aquest cas el banc també exigeix que es disposi d'una llicència d'obres i d'un projecte de construcció.

A més de gaudir d'una solvència econòmica òptima, quins altres requisits s'han de complir?

 • Disposar d'un terreny urbanitzable en propietat o haver localitzat el que es vol comprar, i el cost del qual se sumarà al d'edificació de l'habitatge.
 • Tenir un projecte d’obra signat per un arquitecte i amb el visat del Col·legi d'Arquitectes.
 • Haver sol·licitat la llicència de construcció a l'ajuntament on s'ubiqui el terreny.
 • Presentar un pressupost d’execució elaborat per una empresa constructora.

Un cop s'aprovi la concessió de la hipoteca autopromotor, el banc anirà lliurant progressivament els diners a mesura que es compleixin diferents fases:

 • A la fase inicial, se sol lliurar al voltant de la meitat del finançament perquè es puguin començar les obres.
 • Durant la fase de certificacions s'aniran efectuant nous lliuraments a mesura que l'arquitecte a càrrec vagi presentant les certificacions de l'avenç de les obres al banc, per tal d'assegurar que la construcció avança segons el previst.
 • Finalment, hi ha una fase de finalització d'obra en què l'arquitecte certifica que l'edificació ha finalitzat i l'habitatge és habitable. L’entitat bancària sol lliurar al voltant d’un 20 % del finançament que ha concedit.

A l’hora de sol·licitar una hipoteca per comprar un terreny, comptar amb l'assessorament d'un expert com el gestor de l'entitat bancària és fonamental per resoldre totes les preguntes i escollir el finançament que s'adapti millor a cada situació econòmica particular.

Vols que un expert amb formació professional específica t'aconselli sense cap mena de compromís? Deixa’t assessorar per un especialista.

 

Calcula la teva hipoteca
Descobreix la quota, les despeses i quant et financem.
CALCULAR
Fotografia de Pixabay a Pexels
-Temes relacionats-
up