Envies mails que no llegeix ningú? Consells per al teu mailing comercial | EDE
Movi-image-mails-que-nadie-lee-1
Envia'ns suggerències
Petita empresa
3 min del teu temps

Envies mails que no llegeix ningú? Consells per al teu mailing comercial

09/10/2019

Quants missatges reps al llarg del dia? Segur que molts més dels que voldries. Quants nʼobres? Si ets com la majoria, no deu arribar al 25% dels que no estàs esperant específicament. Segons les dades de Sign-Up.to, la taxa mitjana dʼobertura de correus de màrqueting és del 24,79%, tot i que varia en funció del sector.

Què pots fer per ser un dels escollits? El primer pas és tenir una estratègia de correus de màrqueting que diferenciï entre els diferents tipus dʼenviament. Perquè una newsletter i un missatge comercial no són iguals ni sʼhan de configurar de la mateixa manera.

Lʼobjectiu principal dʼuna newsletter és informar i generar confiança. Tal com indica el seu nom, és un butlletí de notícies en què hauries de ser capaç dʼoferir contingut de qualitat que interessi lʼusuari. Des de notícies relacionades amb el teu sector fins a esdeveniments, passant per consells i tutorials.

La newsletter serveix per acostar-te al client potencial, que tʼidentifiqui com un expert en el teu camp a qui recórrer i, per descomptat, autraureʼl a la teva pàgina web. La diferència amb un altre tipus de comunicacions és que no es pretén que arribi a una pàgina de conversió on comprarà els teus productes, sinó a un contingut més empàtic dins del teu web.

Ben al contrari, un correu promocional té un propòsit molt més clar: vendre a través dʼuna promoció. Passa el mateix amb els missatges comercials, que pretenen apropar una proposta de venda o de col·laboració. La diferència, en aquest cas, és el focus. Una newsletter pot tractar temes diversos, però els altres dos tipus dʼemails han de ser més concrets, i deixar clar lʼobjectiu dʼuna manera o altra.

Lʼassumpte, la peça fonamental de tot missatge

Hi ha dues claus perquè una persona obri un correu electrònic: que sigui dʼalgú de confiança i lʼassumpte del missatge.

Per generar la primera hi ha les newsletter, presència en xarxes socials i totes les accions que tʼajudaran a millorar la imatge de marca. Però fins i tot en aquestes comunicacions, també lʼhas dʼencertar amb lʼassumpte. Al final, una persona només obrirà el missatge si està genuïnament interessada en lʼassumpte o si aconsegueixes captar-ne lʼatenció dʼalguna manera.
Aquí tens algunes estratègies per aconseguir-ho:

  • Assumptes personalitzats. Segons Sage, els assumptes personalitzats reben un 62% més dʼobertures. Fins i tot pots mencionar lʼusuari per captar més la seva atenció.
  • Sigues concís. Lʼideal és que no superis els 50 caràcters. És molt fàcil que lʼusuari llegeixi el títol en diagonal i, si és massa llarg, pot ser que no en capti tot el missatge.
  • Aprofita lʼhumor. Juga amb elements graciosos per aconseguir lʼatenció de lʼusuari. Pot funcionar fins i tot en correus eminentment comercials. Aquí tens un exemple de Groupon recollit de Hubspot: “El millor de Groupon: les ofertes que ens enorgulleixen (a diferència del nostre nebot Steve)”.
  • Genera expectació. Lʼeficàcia dels missatges amb preguntes ha anat descendint amb el temps per lʼús excessiu que seʼn feia. Tot i així, continuen sent força efectius.
  • Aprofita lʼefecte FOMO. És la por de perdreʼs alguna cosa (Fear of Missing Out) i és molt més efectiu del que ens pensem. Per això tʼarriben tants missatges dʼeines amb encapçalaments com “El que tʼhas perdut”, “En Joan ha publicat a la seva biografia” o “Aquestes notícies estan fent parlar la gent”.
  • Missatges sobre errors. Les persones odiem perdre. De fet, segons estudis de finances conductuals, perdre ens dol 2,5 vegades més que un guany equivalent. Per això funcionen tan bé els missatges amb títols com “Lʼerror que comets amb la teva dieta” o “El que mʼhauria agradat saber sobre finances amb 20 anys”.

Més enllà de lʼassumpte, també hi ha altres qüestions claus com lʼhora en què enviïs el missatge. El millor moment per enviar una newsletter dependrà del sector, però dimarts a principi de la jornada o dijous són els moments de més acollida. Ara bé, si el teu correu està relacionat amb lʼoci, ajornar lʼenviament podria ser una bona idea. A tall dʼexemple, un correu titulat “Millors llocs per prendre una cervesa avui” és més fàcil que aconsegueixi el seu objectiu a la tarda que no pas al matí.

De la mateixa manera, també has de tenir en compte la segmentació dels teus clients. Si treballes amb llistes de correu, és interessant que personalitzis el missatge en funció del tipus dʼusuari.

 

 

 

Movi-image-mails-que-nadie-lee-2

 

 

 

Un cop dins del missatge

Aconseguir que obrin el teu missatge és només la primera part del procés. Després has de ser capaç que lʼusuari el llegeixi. De nou, les primeres paraules són claus, però també el disseny. La regla més repetida en aquest punt és que menys és més.

Avui, bona part dels correus electrònics sʼobren al mòbil, on lʼusuari és més gandul i no vol grans obres literàries. Lʼideal és que siguis capaç dʼincloure la informació rellevant al primer paràgraf. La proposta de valor ha dʼaparèixer al principi de forma clara i destacada. Dʼaquesta manera, el lector podrà escanejar aquesta informació i saber si li interessa o no continuar amb tu.

En aquesta mateixa línia, limita lʼextensió dels paràgrafs a tres o quatre línies. Si fas servir alguna imatge, que no ocupi més del 25% del contingut.

I respecte al disseny, com més net millor. Evita colors que distreguin lʼusuari o dificultin la lectura. Si hi ha dʼhaver un element que destaqui, que sigui la proposta comercial, el botó de compra o lʼenllaç a la teva pàgina web.

Finalment, si vols que les teves campanyes dʼemailing funcionin, no tʼoblidis de fer-ne el seguiment. Només mesurant cada tramesa podràs tenir dades fiables dels gustos dels teus usuaris i dels continguts que esperen de tu.

Fotografia de Rawpixel a Unsplash
-Temes relacionats-
up