financiarme con renting o leasing
Envia'ns suggerències
Petita empresa
3 min del teu temps

Em convé més finançar-me amb rènting o lísing?

18/05/2022

El rènting i el lísing són models de finançament que suposen una alternativa a la compra directa per a les companyies.

A l'hora de renovar la flota de vehicles o els equips informàtics en una empresa, cal tenir en compte les vies que hi ha per fer-ho, ja que hi ha alternatives molt atractives a la compra directa per part de les companyies. Entre els principals mètodes de finançament es troben el rènting i el lísing. Quins són els avantatges de cadascun d’ells?

Tant el rènting com el lísing suposen una oportunitat per a les empreses, però, segons els objectius de cada organització, és recomanable triar el model de finançament que més s'adeqüi a les seves necessitats.

Què és el rènting?

El rènting és un model de finançament que consisteix en un contracte d’arrendament financer. Es tracta de llogar un bé durant un període de temps establert i, un cop finalitzat aquest termini, es torna a la companyia arrendadora.

Un dels elements diferenciadors d'aquesta via de finançament és que al contracte de rènting s'hi inclouen tots els serveis associats al bé arrendat. Per exemple, en el cas de finançar un vehicle amb rènting, s'hi inclou l'assegurança del cotxe, la inspecció tècnica de vehicles (ITV), les revisions o el canvi de pneumàtics, entre d'altres. Cal tenir en compte, però, que altres costos intrínsecs del vehicle com el combustible no entren en aquesta cobertura.

A més, el rènting es caracteritza per:

 • Una amortització periòdica. Com en qualsevol lloguer, el contracte de rènting permet anar pagant el bé durant el període pactat, és a dir, no es paga tot al comptat.
 • Avantatges fiscals. Aquest contracte figura com un servei i no com un actiu o un passiu al balanç de l'empresa, per tant, només compta com una despesa addicional. A més, des del punt de vista fiscal, si el bé pertany a l'activitat laboral, se'n pot deduir l'impost sobre el valor afegit (IVA), així com l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) del bé.

Alguns dels casos de rènting més comuns són:

 • Vehicles d'empresa.
 • Eficiència energètica per a l’Administració pública.
 • Plaques fotovoltaiques.
 • Equips informàtics, d'oficina o de comunicació.

Algunes entitats com Banc Sabadell ofereixen opcions de rènting per a determinats sectors per finançar equips d'electromedicina, de benestar i sanitaris, equipament per a farmàcies i béns per a un negoci turístic.

Què és el lísing?

El lísing és l'altra alternativa a la compra, és a dir, és un contracte de lloguer, però amb la particularitat que s'hi inclou l'opció de comprar-lo una vegada hagi conclòs l'acord. Les característiques principals són:

 • Serveis i despeses associats. Al lísing sí que s'han de pagar els serveis que van associats al vehicle o al bé immoble que s'hagi arrendat.
 • Pagament per quotes. Aquest tipus de contracte té inicialment la intenció de finalitzar en compra. Per tant, les quotes que es vagin pagant en concepte de lloguer, es descomptaran del preu final quan el contracte acabi i es decideixi comprar.
 • Despeses tributàries. Com que és una quota d'amortització la que es paga per aquesta via, sí que ha d'aparèixer a l'exercici fiscal de l'empresa i comptabilitzar-se com una despesa tributària.

Al mercat és possible trobar diferents modalitats de lísing:

 • Maquinària i equipaments.
 • Vehicles comercials i industrials.
 • Immobles destinats a una activitat comercial o industrial.

A més, entitats com Banc Sabadell compten amb opcions de lísing per al sector turístic, el sector agrari i ramader, i el de les benzineres.

Què em convé més?

Abans de decidir quin tipus de finançament és el més recomanable per a una empresa, cal tenir en compte les necessitats i les prioritats d’aquesta:

 • Rènting. És aconsellable per a aquelles organitzacions que no vulguin assumir més despeses que la de la quota del lloguer, la qual els permet tenir una flota renovada cada cert temps i utilitzar el bé sense més compromisos.
 • Lísing. En el cas que una empresa pretengui adquirir els béns és més rendible el lísing, ja que ofereix la possibilitat de comprar en diferit i, en acabar el contracte, obtenir el bé en propietat.

Vols que un expert t'aconselli sense cap mena de compromís sobre el qual li convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

 

 

 

 

Vols saber com continuar creixent?
Som el banc que la teva empresa necessita
Descobreix per què
Fotografía de George Sultan en Pexels
-Temes relacionats-
up