Els ajuts europeus adequats per a la teva empresa | EDE
ayudas europeas adecuadas para tu empresa
Envia'ns suggerències
Inversions i Ajudes
4 min del teu temps

Els ajuts europeus adequats per a la teva empresa

20/06/2022

Davant de l'elevat nombre de convocatòries d'ajuts europeus, és clau identificar els més interessants per al teu negoci i comptar amb l'assessorament oportú.

Qualsevol empresa o autònom pot optar a rebre els ajuts del fons europeu Next Generation EU. Per això és fonamental identificar els terminis de les convocatòries i revisar els requisits que cal complir. Comptar amb l'ajuda d'un professional com ara el gestor del banc és clau, ja que podrà estudiar cada cas i guiar durant tot el procés de sol·licitud.

Quins ajuts europeus poden rebre les empreses espanyoles?

Els quatre eixos que marquen la distribució econòmica del fons europeu Next Generation EU són:

 • La transició ecològica (que aglutinarà el 40,29 % dels ajuts)
 • La transformació digital (que n’absorbirà un 29,58 %)
 • La cohesió social i territorial (que rebrà un 23,13 %)
 • La igualtat de gènere (que compta amb un 7 %)

Al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) espanyol es desenvolupen sobre aquests quatre eixos 10 polítiques palanca que integren 30 línies d'actuació. A més, s'insta les petites i mitjanes empreses (pimes) a formalitzar aliances i consorcis per disposar d'un potencial d'arrossegament més gran i, amb això, poder optar a un nombre més gran d'ajuts.

De moment, ja s'han publicat un nombre important de convocatòries en diferents àmbits:

 • Ajuts europeus per a l'estalvi energètic i per accelerar la transició energètica: centrades en la compra de vehicles de propulsió sostenible, en el foment de les instal·lacions d'autoconsum, en la rehabilitació energètica d'edificis o l'increment de l'eficiència energètica de fàbriques i indústries.
 • Ajuts europeus per afavorir la digitalització de les empreses: materialitzades al Programa Kit Digital, l'accés al finançament privat per a les empreses tecnològiques (Fond-ICO Next Tech), l'aposta per la ciberseguretat i la potenciació de les empreses digitals amb lideratge femení.
 • Ajuts europeus per a la creació i el creixement de les empreses: a través de programes focalitzats en augmentar els coneixements a les pimes, impulsar el reafiançament d'avals, potenciar les estratègies d'internacionalització de les companyies o fomentar la competitivitat en sectors tradicionals com ara el de la ramaderia.

Pot interessar-te: Banc Sabadell t'ajuda a descobrir les claus del fons europeu Next Generation EU

La distribució dels fons europeus entre les empreses s’efectuarà a través de tres instruments principals:

 • Els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE), que fomenten la col·laboració publicoprivada per a la identificació de projectes singulars.
 • Les subvencions per al finançament d’actius privats mitjançant convocatòries de concurrència competitiva.
 • Els procediments de licitació pública.

Quina és la documentació necessària per accedir als ajuts europeus?

Perquè una empresa o un autònom pugui presentar-se a una convocatòria per accedir als fons europeus ha de lliurar formalment la següent informació:

 • Dades financeres claus sobre l'entitat.
 • Un resum històric de la seva trajectòria i evolució.
 • Definir amb claredat la seva activitat i el públic objectiu a què dirigeix els seus serveis.
 • Quin pes té la innovació i els quatre eixos transversals del PRTR.
 • Informació sobre l'equip humà.

En cas d'una licitació, tota empresa que vulgui presentar-se ha de tenir preparats, almenys, dos documents:

 • El document europeu únic de contractació (DEUC), que serveix per garantir la situació financera d'una companyia, les seves capacitats i la idoneïtat general.
 • Una oferta econòmica que acrediti la quantitat de diners pels quals l'empresa s’ofereix a executar la licitació.

Atesa la importància de complir adequadament els requisits exigits, el més recomanable per a qualsevol empresari o autònom és comptar amb l'assessorament d'un professional com ara el gestor del banc, que assessori i ajudi en tot moment sobre allò que convé fer segons la realitat de cada negoci.

Vols que un expert t'aconselli sense cap mena de compromís sobre quin li convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

-Temes relacionats-
up