Movi-image-negocio-perdidas-1
Envia'ns suggerències
Petita empresa
3 min del teu temps

El meu negoci té pèrdues: com sé si he de continuar?

18/10/2019

Hi ha senyals que poden indicar de manera inequívoca que un negoci està en perill.

Ningú no va dir que els inicis fossin fàcils. Segons dades de l’INE, després de cinc anys en funcionament només sobreviuen el 40 % de les empreses. Un marge que es fa més estret si parlem del primer any, després del qual només dues de cada deu empreses sobreviuen. Tanmateix, el fracàs no és un fenomen que es presenti sense avisar ni de manera aleatòria. Hi ha senyals que mostren de manera inequívoca comportaments erràtics que comprometen la supervivència del negoci.

Autoexploració

Un negoci amb èxit no és només aquell que ven, sinó també aquell que sap per què, com i de quina manera ho aconsegueix. El que avui funciona potser l’any que ve no ho fa i, per això, és bàsic analitzar el comportament de les principals ràtios financeres per prevenir revessos, evitar el fracàs o, simplement, fer menys dura la caiguda. Aquestes són les imprescindibles: ràtio de liquiditat (o grau de solvència), ràtio d’endeutament i ràtio de rendibilitat.

El petit empresari ha d’obrir els ulls per interpretar els senyals que el poden alertar sobre un fracàs a curt, mitjà o llarg termini.

Al seu voltant, són molts els escenaris que planen cada dia sobre les empreses: una mala planificació, una possible manca de finançament, escassetat de vendes, expansió precipitada, marges de rendibilitat estrets, guerra de preus, competència ferotge, palanquejament… Només aquelles empreses que se sotmeten a un examen continuat estaran preparades per esquivar el temut tancament. Però, com i quan s’ha de decidir si és moment de tancar el negoci o si, en canvi, es pot tirar endavant?

Més ingressos, menys despeses

Marc López, director executiu d’Àgora, consultoria especialitzada en assessorament integral per a les empreses, identifica clarament aquest moment. “El moment és simple, es produeix quan les despeses anualitzades superen els ingressos i no hi ha previsió de revertir la situació a mitjà termini. Només hi ha dues maneres de salvar la situació: obtenint més ingressos i reduint les despeses”, explica.  

Marc López, expert en assessorament a empreses

“No s’ha d’esperar que hi hagi pèrdues si es pot valorar un tancament ordenat o una transformació” Tal y como señala una tercera opción es invertir para fomentar las ventas, ya sea en desarrollo de producto o servicio, marketing o formación. “Este punto, sin embargo, debería ser trabajado desde un inicio, no como revulsivo de una mala situación. Por este motivo, muchos de los intentos de invertir para mejorar no acaban funcionando”, valora.

Així mateix, esmenta una tercera opció, que és invertir per fomentar les vendes, ja sigui en desenvolupament de producte o servei, màrqueting o formació. “Aquest punt, tanmateix, hauria de ser treballat des d’un principi, no pas com a revulsiu d’una mala situació. Per aquest motiu, molts dels intents d’invertir per millorar no acaben funcionant”, valora.  

Un altre moment en el qual cal decidir si es tanca el negoci és quan es produeix algun esdeveniment important, una fatalitat “o simplement quan l’entorn canvia en contra del negoci”. Pot ser que el context sigui insalvable, com la construcció d’una carretera que desvia el trànsit d’un restaurant. “Davant d’aquesta situació, no s’ha d’esperar que es produeixin pèrdues si es pot valorar un tancament ordenat o una transformació”, valora Marc López, que actualment també és president PIMEC Joves al Vallès Oriental, un col·lectiu que representa els joves empresaris en aquesta comarca.

Movi-image-negocio-perdidas-2

 

El meu negoci en línia no ven

Podem aplicar els mateixos principis al negoci en línia? Sí, de fet, tal com destaca Sergio Marcús, expert en llançaments de negocis digitals, l’àmbit en línia permet obtenir un mesurament constant i instantani que ajuda a determinar si un negoci no funciona. “Cal saber per què i veure si és possible redreçar el rumb. Si no és possible, cal saber com tancar-lo de la millor manera possible per continuar endavant amb altres projectes”, explica Marcús.

Tal com posa en relleu, el món en línia és un entorn en el qual és més senzill posar idees en funcionament i emprendre. Per això, sovint els projectes triguen a ser rendibles o no arriben a funcionar mai. És una possibilitat. “L’emprenedor ha de conviure amb l’error, i l’emprenedor digital, molt més, per la velocitat del seu mercat”, afegeix l’expert.

Sospitosos habituals

Per a Marcús, és habitual que un negoci s’abandoni sense haver aprofundit en els motius que fan que no aconsegueixi els resultats esperats. “Hi ha bons negocis que tenen problemes o bé per captar possibles clients o bé per convertir-los en vendes”, explica. Són negocis que tenen un problema (i una solució corresponent) de captació o de conversió, però que no l’identifiquen. És a dir, podrien ser rendibles però no saben com fer-ho.

En definitiva, independentment del model de negoci, és tan important saber localitzar i entendre allò que funciona com allò que no funciona. Si més no, per no fer-ho més i no perpetuar un error que, perllongat en el temps, pugui precipitar el tancament.  

 

 

 

 

 

 

Fotografia de Chuttersnap a Unsplash
-Temes relacionats-
up