El meu negoci necessita liquiditat: com accedeixo a finançament? | EDE
movi-image-elpais-negocio-liquidez-1
Envia'ns suggerències
Inversions i Ajudes
4 min del teu temps

El meu negoci necessita liquiditat: com accedeixo a finançament?

06/04/2020

Els bancs llancen programes especials i gestionen ja els avals de l’Estat que facilitaran a autònoms i pimes la concessió de crèdits

Les mesures del Govern per contrarestar l’expansió de la pandèmia de la COVID-19, que endureixen el confinament garantint únicament serveis essencials, han suposat l’aturada de l’activitat de centenars de milers d’empreses i autònoms. Entre les preocupacions del teixit empresarial, especialment entre les pimes, hi ha la de comptar amb flux de caixa, és a dir, tenir diners disponibles per poder afrontar pagaments que garanteixin la continuïtat de l’activitat i allunyin la possibilitat d’una fallida.

Segons el baròmetre Pime de la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (Cepime) presentat fa poc, malgrat els efectes negatius de la pandèmia, el 60% de les enquestades té la intenció de mantenir la seva plantilla aquest any, si bé prop de mig milió, l’equivalent al 15% del teixit empresarial espanyol, tem directament desaparèixer. Per esquivar aquesta possibilitat, el 70% preveu sol·licitar finançament.

El Govern ha aprovat una línia d’avals a empreses i autònoms per facilitar l’accés a préstecs en aquests moments d’incertesa que mitiguin l’impacte econòmic i social de la COVID-19, sobretot en autònoms i pimes. En una primera fase, es destinaran a aquests col·lectius 10.000 milions d’euros, d’una suma global de 100.000 milions. Uns altres 10.000 aniran dirigits a empreses més grans. Aquesta línia serà gestionada per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), en col·laboració amb les entitats financeres, que ja estan preparades per tramitar les sol·licituds.

El paper dels bancs

En paral·lel a aquesta iniciativa pública, els principals bancs del país han posat en funcionament diversos programes de suport a les petites empreses.

Tal i com explica Sergi Bea, director de la Direcció de Segment Empreses i Pimes de Banc Sabadell: “En aquests moments d’incertesa volem estar al costat dels clients, avançar-nos a les seves necessitats i oferir-los solucions de finançament òptimes, per això s’ha llançat el Pla d’Acompanyament a Empresa, programa a través del qual aconsellem i garantim el finançament lligat a les mesures anunciades pel Govern”.

"Per donar resposta a les necessitats individuals de cada negoci gairebé 3.000 gestors especialistes, gran part d’ells en teletreball, contacten directament amb els nostres clients per conèixer de primera mà la seva situació. A partir del coneixement de l’impacte que aquesta crisi pot tenir en els seus negocis, llavors podem ajudar-los a trobar la solució òptima que necessiten”, explica Sergi Bea.

En aquest pla d’acompanyament, Banc Sabadell ha posat a disposició una línia de finançament de 15.000 milions d’euros per atendre les possibles necessitats de liquiditat de negocis, comerços, pimes i empreses.

En què consisteixen aquestes ajudes públiques?

Les ajudes públiques estan destinades a avals que serveixen per cobrir el risc tant en la concessió de nou finançament com per a la renovació de préstecs per part d’entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diner electrònic i entitats de pagaments.

Aquests avals públics faran, en definitiva, molt més fàcil que els sol·licitants obtinguin el vistiplau dels comitès de risc de les diverses entitats, que són els encarregats de decidir, d’acord amb els seus procediments interns i polítiques de concessió i riscos, si el préstec sol·licitat és susceptible de quedar cobert per aquestes garanties públiques. És a dir, l’Estat recolza aquestes empreses a l’hora de demanar crèdits privats.

L’objectiu és que els diners assolits ajudi les empreses a afrontar el pagament de factures, resoldre necessitats de circulant o altres exigències de liquiditat, incloent-hi les derivades de venciments d’obligacions financeres o fins i tot el pagament d’impostos.

Quins tipus d’empreses poden sol·licitar les ajudes públiques?

Poden sol·licitar finançament amb aquestes garanties públiques qualsevol empresa o autònom que estigui patint els efectes econòmics de la COVID-19, i que no estigués en situació de morositat a tancament de 2019.

No poden sol·licitar-la aquells que estiguessin afectats per un procés concursal a 17 de març de 2020. És a dir, pimes i treballadors per compte propi solvents abans que esclatés aquesta situació.

On i com es sol·liciten les ajudes públiques?

Els préstecs avalats a pimes i autònoms es poden sol·licitar contactant amb qualsevol entitat financera que tingui subscrit acord amb l’Institut de Crèdit Oficial (ICO). Les més importants ja s’han adherit a aquesta línia i seran elles les encarregades de fer els tràmits davant del banc públic per sol·licitar les garanties. Els tràmits a seguir per part dels sol·licitants són els habituals per a qualsevol altra petició de finançament.

Per evitar qualsevol desplaçament que no sigui estrictament necessari en aquestes setmanes d’estat d’alarma, abans d’anar a una oficina recorda que pots usar la banca online i, en cas de dubte, pots contactar directament amb la teva entitat. Truca al 902 323 000 o consulta aquesta pàgina de Banc Sabadell per saber com procedir des del web segons la gestió que necessitis fer. També et possibilita concertar una cita prèvia amb un gestor personal.

Cal recordar que aquests préstecs porten associats un tipus d’interès i que aquest no s’ha fixat oficialment, de manera que cada banc pot establir les condicions que cregui oportunes, encara que és previsible que siguin iguals o fins i tot millors a les vigents abans de l’estat d’alarma. A més, els avals tindran una vigència igual al termini del préstec concedit, amb un màxim de cinc anys.

Es poden iniciar els tràmits ja ara, però encara hi ha temps, ja que el termini expira el 30 de setembre i fins i tot és possible que s’ampliï. També cal tenir en compte que aquestes garanties públiques afecten a qualsevol sol·licitud de finançament iniciada a partir del 18 de març, data de publicació del Reial Decret Llei 8/2020 en el qual es van anunciar les mesures, malgrat que les condicions concretes no es van aprovar fins el 24 de març.

Acompanyament professional

L’esmentat pla d’acompanyament de Banc Sabadell inclou els recursos humans i tècnics necessaris per assessorar i facilitar l’aplicació tant d’aquesta línia d’avals com de les línies de finançament que té disponibles l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) i, si fos necessari, l’activació del protocol d’ajudes que ofereix la mateixa entitat.

Davant de dificultats per atendre els pagaments, el banc ha posat a disposició de les seves empreses clients:

Préstecs hipotecaris i al consum en condicions preferents: amb períodes de carència durant els que no es paga les quotes o part d’elles, o renovació anticipada de pòlisses de crèdit, és a dir, línies de préstecs de quantitat flexibles i que permeten disposar només dels diners que es necessiti.

Préstecs hipotecaris i al consum en condicions preferents

  • Confirming o cessió de pagaments a proveïdors
  • Factoring o cessió de la gestió de factures
  • Descompte de factures
  • Finançament per a activitats d’importació i exportació

De la mateixa manera, s’han adoptat mesures complementàries destinades, per exemple, a agilitzar els pagaments en les empreses proveïdores, establint el pagament un cop per setmana, per evitar que tinguin tensions de liquiditat.

 
-Temes relacionats-
up