movi-image-lavanguardia-big-data-smart-data-1
Envia'ns suggerències
Petita empresa
3 min del teu temps

De la big data a l’smart data: què necessita realment la meva empresa?

Thu Mar 05 12:58:46 CET 2020

La informació és fonamental però cal saber gestionar-la i, sobretot, interpretar-la per aprofitar les dades que posseeixen les empreses

La nostra última foto o text en una xarxa social, aquella cerca de “millor calçat per córrer” a Google, la sèrie que hem vist fa poc a Netflix... Tot això diu molt de qui som, què consumim i què consumirem el mes que ve. Per això és un diamant en brut per a les companyies que volen vendre’ns calçat esportiu per córrer, continguts audiovisuals o qualsevol producte o servei. Aquest diamant són les dades.

“La big data és la quantitat de dades generades dia a dia, tant per empreses com per individus, com també altres components que hi estan vinculats: la varietat en els formats (àudio, vídeo...), la velocitat de les interconnexions, la veracitat i el valor, entre d’altres”, explica Luis Echávarri, chief data officer de Banc Sabadell. Les seves tres qualitats principals són el gran volum, la varietat i la velocitat a la qual es pot obtenir una ingent quantitat d’informació sobre clients, pacients, empreses...

Però aquest diamant en brut cal polir-lo. “Les dades per si soles no generen avantatges competitius, sinó que cal extreure’n el valor a partir del processament i l’anàlisi”, afegeix Echávarri. Les noves tecnologies i les tècniques en la gestió i l’anàlisi de grans volums de dades permeten obtenir resultats fins ara impensables i, d’aquesta manera, aportar més valor als clients i generar eficiències internes.

Et pot interessar: Big data, la clau per prendre les millors decisions


Les dades en la presa de decisions empresarials

El màrqueting és un dels camps on l’anàlisi de la big data ens toca més de prop. Permet predir la demanda o segmentar el mercat. Cada client té assignat un perfil d’identificació en el qual es va emmagatzemant l’historial de tot el que ha comprat i qualsevol informació personal que s’hagi recopilat. En analitzar els clients, sorgeixen certs patrons.

En qualsevol decisió empresarial sempre hi ha una mica d’intuïció, però les dades haurien de ser l’eix central d’aquesta decisió. “Per treure partit de les dades, és imprescindible que l’empresa comenci per definir una estratègia de com les gestionarà i, molt important, aquesta estratègia ha de ser compartida per tothom. Les organitzacions més flexibles són les que aprofiten les dades per obtenir avantatges competitius”, apunta Echávarri.

“Les organitzacions més flexibles són les que aprofiten les dades per obtenir avantatges competitius” (Luis Echávarri, chief data officer de Banc Sabadell)

Igualment important és entendre que les dades no són d’una àrea o d’una altra, sinó de tota l’organització. “Fins i tot diria que són del client, però ens les deixa usar perquè li aportem valor. Estem veient que, en tots els sectors i en tots els àmbits dins de l’empresa, estan apareixent oportunitats o iniciatives lligades a les noves capacitats de gestionar totes les dades de què es disposa”.

És recomanable l’anàlisi de dades per a qualsevol empresa? Segons els experts, sí, absolutament. Això sí, abordant alguns reptes previs, com ara la millora de la qualitat i la concentració d’aquestes dades, en comptes de tenir-les escampades per diferents departaments. Això es pot convertir en una oportunitat perquè l’empresa creï un sistema d’informació centralitzat que garanteixi la qualitat, la privacitat, l’accessibilitat, la traçabilitat, etc., de la dada. A partir d’aquí sorgiran altres oportunitats de noves tècniques d’anàlisi, d’incorporació de dades d’altres sectors i de monetització d’aquestes dades.

El pas final: el diamant polit o l’smart data

I arribem gairebé al diamant polit. Què falta? L’emmagatzematge de grans volums de dades no garanteix que se’n pugui treure valor. Queda identificar quines són les dades realment necessàries. Dades que poden ser processades i incorporades als models analítics més avançats per mirar d’obtenir avantatges competitius i eficiències. És així com obtenim l’smart data, les dades que aporten valor a l’empresa.

La transformació cultural de l’empresa és una altra condició necessària per treure partit de les dades

“Arribar a identificar aquest tipus de dades entre tot el maremàgnum al qual es pot accedir requereix adaptar la forma de funcionament de moltes organitzacions, ja que es necessiten enfocaments àgils de millora continuada. Això ha de formar part de la transformació cultural que requereixen les organitzacions per constituir-se en data driven”, conclou Luis Echávarri.

“Arribar a identificar aquest tipus de dades entre tot el maremàgnum al qual es pot accedir requereix adaptar la forma de funcionament de moltes organitzacions, ja que es necessiten enfocaments àgils de millora continuada” (Luis Echávarri, chief data officer de Banc Sabadell)

Què passa si som una pime?

Si som una pime, malgrat que d’entrada pugui fer vertigen invertir en tecnologia i gestió de dades, la bona notícia és que no fa falta desemborsar una gran quantitat de diners. Hi ha un ampli ventall d’eines sense cost o de cost mínim, com ara Google Analytics, Adwords, Mailchimp... Al capdavall, no es tracta tant de la grandària d’una empresa com de la seva flexibilitat per convertir les dades en informació estratègica. Estratègia, analítica i canvi de la cultura empresarial perquè les dades tinguin valor.

Fotografia de Drew Beamer a Unsplash
-Temes relacionats-
up