Creix l'endeutament de les pimes: com augmentar la liquiditat | EDE
movi-image-crece-endeutamiento-pymes-1
Envia'ns suggerències
Inversions i Ajudes
4 min del teu temps

Creix l'endeutament de les pimes: com augmentar la liquiditat

03/08/2021

La gestió dels fluxos d'efectiu és més important en els moments d'inestabilitat econòmica. Les empreses compten amb diferents alternatives per incrementar la seva liquiditat i, amb això, augmentar les seves possibilitats de supervivència

La liquiditat és avui més que mai clau per a la supervivència d'un negoci. A un context marcat per la incertesa s'ha sumat una inflació a l'alça. Tot això obliga les petites i mitjanes empreses (pimes) a ser més àgils i flexibles en la presa de decisions per garantir la seva solvència, el que passa necessàriament per una gestió més intel·ligent de les seves finances que els permeti disposar d'un volum eficient de tresoreria. D'aquesta manera, s'estarà en millors condicions d'aprofitar les oportunitats que s'obren en un procés de recuperació mentre se segueix complint amb els compromisos i les obligacions amb els clients i els proveïdors.

Tal com assenyala Nacho Bueno, professor i CEO de FAI Business Advisory i de Byte4games, al Podcast de Banc Sabadell, la premissa en relació amb la liquiditat en moments d'incertesa ha de ser la precaució. "Per ser prudent no ha mort ningú, i és cert que l'actual crisi ha provocat un retrocés en els nivells de liquiditat de moltes pimes, perquè han canviat les formes de treball, perquè els diners tenen una menor durada i perquè, en general, continuen existint molts riscos", afirma. L'expert assegura, a més, que "avui és més important que no es talli la liquiditat de les empreses a què ho faci el mateix marge de rendibilitat, ja que aporta un punt de valor afegit i suposa un avantatge competitiu".

 

 

Cercar un flux d'efectiu predictible

Sovint, els problemes de liquiditat en una pime es produeixen per una inadequada gestió financera i per una falta de planificació objectiva sobre els requisits d'efectiu. Per evitar això, és important treballar a fer que els fluxos de circulant siguin el més predictible possible i tenir presents les possibles amenaces que poden posar-los en risc. En paraules de Bueno, "per identificar contratemps en la tresoreria d'una empresa cal envoltar-se de les eines necessàries per ser capaços de detectar quan es produiran aquestes alarmes sobre la liquiditat, com el problema en l'entrada de fluxos o si pot arribar a produir-se un desfasament de tresoreria per un augment en la restricció en l'accés al finançament".

Entre les mesures de control per assegurar uns nivells adequats de liquiditat existeix, per exemple, la de l'elaboració de plans de contingència davant possibles estrangulacions en el flux d'efectiu, la de dur a terme una supervisió constant i contínua de la comptabilitat de l'entitat o la d'implementar una estructura adequada per al control i el maneig de diners. Des d'un pla més operatiu, Bueno desgrana algunes alternatives: "Hi ha solucions si l'empresa s'anticipa i troba fórmules alternatives perquè puguin arribar els cobraments a les empreses, com que s'endossi una lletra o un pagaré del seu client final, que pot fer de cobrament".

"Hi ha solucions a la gestió de la liquiditat si l'empresa s'anticipa i busca fórmules alternatives", Bueno, FAI Business Advisory i Byte4games

Aquest expert també és partidari de tenir presents altres possibilitats des del punt de vista financer, comptant també amb la col·laboració de les entitats financeres. En aquest sentit, indica que "es poden prefinançar algunes activitats o vendre a les entitats financeres el crèdit comercial amb anterioritat, renunciant a una petita part del marge. Cada vegada hi ha més companyies que demanen als seus bancs que paguin als proveïdors i després, un cop han cobrat, poden tornar els diners mitjançant línies de pagament confirmat".

L'expert ha assenyalat, a més, que una altra via és la de "fer als proveïdors pagaments immediats a través d'un descompte, que permeten a la pime guanyar rendibilitat mentre es garanteix a l'altra part que podrà seguir treballant amb l'empresa. D'aquesta manera, se li envia el missatge positiu que ja no és un proveïdor més, sinó que es convertirà en un partner del negoci".

Pot interessar-te: Com millorar la liquiditat i la solvència en temps d'incertesa

 

Protegir-se davant els incompliments i aprofitar-se de l'stock

Bueno també posa l'accent en la importància de protegir la pime en els procediments de cobrament a clients, sobretot, en moments com l'actual, en què moltes entitats estan tenint dificultats en la gestió de la seva tresoreria. Per això, subratlla la idoneïtat d'invertir en les assegurances de crèdit i caució. En les primeres, l'entitat asseguradora cobreix la potencial insolvència d'un deutor, mentre que a les pòlisses de caució es protegeix el risc d'incompliment de l'acceptant. És a dir, que, com assenyala Bueno, "s'aconsegueix una cobertura per a l'empresa davant de qualsevol amenaça de morositat d'un tercer, cosa imprescindible en el món dels negocis".

Pel que fa a la gestió de l'inventari, aquest expert afirma que, en el cas de no tractar-se de béns peribles, com és el cas de molts actius industrials, "una de les alternatives abans de malvendre'ls és obtenir finançament pignorant aquests béns amb una entitat financera. És possible millorar significativament el circulant d'una empresa combinant, d'una banda, accions comercials a la baixa i, de l'altra, poder pignorar els seus propis magatzems que es deixen a disposició de qui brindi finançament".

En qualsevol cas, Bueno recomana a les pimes seguir molt de prop les convocatòries que es produiran en els pròxims mesos en relació amb el Fons de Recuperació Europeu Next Generation EU, ja que algunes d'elles poden ajudar d'una manera rellevant a la tresoreria de les empreses. "Molt aviat arribaran les ajudes europees, i qualsevol companyia, per petita que sigui, podrà optar-hi sempre que es decanti per fórmules com els consorcis amb clients i proveïdors. El meu consell és que estiguin més disposades que mai a renunciar a una part del seu marge comercial a canvi de l'obtenció de la liquiditat suficient per assegurar la viabilitat dels seus negocis en un futur".

 

 

Fotografia de Karolina Grabowska a Pexels
-Temes relacionats-
up