Conseqüències dels tipus d'interès zero per a una cartera minorista | EDE
movi-image-consecuencias-tipos-interes-cero-1
Envia'ns suggerències
Estalvi i Inversions
4 min del teu temps

Conseqüències dels tipus d'interès zero per a una cartera minorista

Mon Jun 21 13:41:46 CEST 2021

La pèrdua d'atractiu dels actius més conservadors obliga els estalviadors a apostar per inversions amb més risc a la recerca de rendibilitat. Això convida a redefinir els actius de la cartera i l'estratègia a seguir a llarg termini

Deia John Maynard Keynes que «el mercat pot romandre irracional més temps que un inversor pot romandre solvent». I això és el que sembla estar passant a la indústria financera des de fa alguns anys. Les polítiques monetàries expansives que han desenvolupat el Banc Central Europeu (BCE) i els seus homòlegs als Estats Units, la Fed, o al Regne Unit, el Banc d'Anglaterra, han portat al fet que els tipus d'interès es mantinguin en valors propers a zero quan no es troben, directament, en negatiu.

Des de l'òptica dels inversors minoristes, aquesta realitat ha tingut el seu costat positiu i els seus efectes nocius. Han estat sobretot les persones endeutades les que s’han beneficiat de la part bona, ja que les hipoteques mai no han ofert durant tant de temps tipus d'interès tan baixos. A més, aquests agents endeutats han perdut gran part dels incentius per reduir el seu endeutament en rebre una 'penalització' baixa en forma d'interès, el que en aparença sembla que estendrà en el temps el pagament total d'hipoteques, préstecs i crèdits al consum.

Des del costat dels estalviadors més conservadors, però, les notícies no són tan bones. Tal com explica Antonio Saiz, director d'Oferta d'Estalvi i Inversió de Banc Sabadell al Podcast de Banc Sabadell, «com a estalviadors ens desincentiva la inversió en els productes més conservadors, com els dipòsits, que no tenen cap rendiment i que, per tant, no permeten recuperar ni tan sols l'efecte de la inflació». A més, la renda fixa només ofereix petites escletxes, per exemple, en alguns actius de curta durada, en high yield i, més recentment, en els bons lligats a la inflació. Per això els inversors estan augmentant, en general, l'exposició a la renda variable, sobretot a través de fons d'inversió o altres productes com accions que ofereixin dividends o assegurances de vida de rendes que els donin accés a complements en forma de liquiditat.

Noves oportunitats d'inversió

Molts especialistes assenyalen que el context de tipus d'interès baixos s'estendrà durant algun temps més, encara que és previsible que tant el BCE com la Fed els modifiquin lleugerament a l'alça al llarg del 2021 per intentar apaivagar un repunt de la inflació com a conseqüència de la recuperació econòmica. A més, la majoria d'ells coincideixen que la digitalització de la societat, la implantació de noves tecnologies disruptives i altres fenòmens com la sostenibilitat estan contribuint al fet que, en general, la tensió en els preus de nombroses indústries descendeixi, el que porta a taxes d'inflació més baixes i, finalment, que els bancs centrals hagin de 'jugar menys' amb l'equilibri entre l’oferta i la demanda a través dels tipus d'interès.

Una de les conseqüències de la pandèmia ha estat l'impuls de la introducció de la tecnologia en la majoria d'àmbits de l'economia, la qual cosa incrementa les oportunitats d'inversió en fons temàtics que apostin per elements com la blockchain, la intel·ligència artificial, el big data o la robotització. Paral·lelament, els canvis socials, demogràfics i de consum estan millorant les expectatives de rendibilitat en segments com l’envelliment de la població, la telemedicina i la salut digital, el medi ambient o les energies netes i alternatives.

Els fons temàtics permeten optar per rendibilitzar el lideratge de les indústries del demà i reduir l'exposició al cicle econòmic

El paper creixent dels experts financers

Segons les dades de l'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions (Inverco), el març del 2021 el volum d'actius dels fons d'inversió van tenir un creixement del 2,6 %, i el seu patrimoni total a Espanya es va situar en 289.754 milions d'euros. Cada nou mes d’aquest any, aquesta xifra ha trencat el seu sostre històric, i són, per aquest ordre, els fons d'inversió de renda variable internacional i els de renda variable nacional els que més han incrementat el seu patrimoni.

Pot interessar-te:  Els fons d'inversió com a opció per invertir l'estalvi acumulat

La recerca de rendibilitat està empenyent els inversors a apostar per aquest tipus de vehicles perquè, aparentment, els ofereixen més expectatives de guanys que en el cas dels actius més conservadors; mentre que gràcies a la seva diversificació geogràfica i sectorial es redueix l'exposició al risc. A més, «hi ha moltes tipologies de fons d'inversió que, a més de permetre una diversificació més gran, també aporten seguretat i transparència, ja que, darrere d'ells, hi ha professionals molt experimentats que treballen activament per aconseguir un bon retorn per als partícips», destaca Saiz.

Redefinir la cartera

En aquesta reorientació de les carteres estan jugant un paper fonamental els assessors financers, que identifiquen constantment potencials nínxols d'inversió per als seus clients basant-se en els seus objectius vitals i en la seva capacitat d'estalvi.

El context de tipus d'interès baix porta molts inversors a haver de rebalancejar les seves carteres, reduir el pes de la renda fixa i sobreponderar actius de més risc. No obstant això, la recuperació obre un ventall d'oportunitats en els sectors més exposats al cicle i que han estat més penalitzats durant la pandèmia, com el de les aerolínies, el de les cadenes hoteleres o el del segment industrial. De la mateixa manera, aquells que en principi es beneficiaran més de les inversions del Fons de Recuperació Europeu, També conegut com a Next Generation EU, tenen bones perspectives de revaloració als mercats per als mesos vinents, com passa amb les empreses tecnològiques, amb les relacionades amb el consum i amb les energètiques que estan duent a terme projectes en el camp de les renovables.

En paral·lel, creix la importància de comptar amb empreses que habitualment ofereixen dividends pensant en el llarg termini. Aquesta aportació extra de liquiditat pot ajudar l'estalviador a dur a terme inversions periòdiques que li permetin, per exemple, beneficiar-se de l'interès compost per obtenir més rendibilitat, així com disposar de més circulant en cas que sorgeixin oportunitats d'inversió interessants, cosa bastant freqüent en èpoques de recuperació econòmica.

 

Fotografia de César Baciero a Pexels
-Temes relacionats-
up