Confirming por qué es importante para las empresas
Envia'ns suggerències
Petita empresa
4 min del teu temps

Confirming: per què és important per a les empreses

Tue May 17 08:28:33 CEST 2022

El confirming és un mètode de finançament que tenen les empreses per fer front a les obligacions de pagament a curt termini

Gestionar de manera eficient el circulant d’una empresa és clau per a la supervivència del negoci. En els casos en què no sigui possible fer front al pagament dels deutes a curt termini, una companyia pot fer ús del confirming com a mètode de finançament. Com funciona aquest producte i quins avantatges ofereix a l'empresari?

Què és el confirming?

El confirming és un producte financer que dona resposta tant als deutors, ja que els facilita ajornar el pagament de les seves factures, com als proveïdors, ja que els permet anticipar-ne i assegurar-ne el cobrament.

Com funciona el confirming? L'entitat financera avança l'import de la factura al proveïdor, que la pot cobrar de manera anticipada finançant-la, abans de la data de venciment.

Per gestionar els pagaments, el client envia al banc les ordres de pagament confirmades abans del seu venciment; posteriorment, l'entitat informa el proveïdor de l'import i la data de pagament. Només ha de triar entre les diferents opcions que se li ofereixen, des d'anticipar el cobrament assumint un cost per la bestreta o cobrar el deute segons el termini de venciment establert. Tot això de forma fàcil, ràpida i mitjançant l'entitat bancària de confiança. És a dir, tal com explica Antonio Chico, director de Circulant i Crèdits de Banc Sabadell, «el confirming ajuda a optimitzar la gestió de la tresoreria en una única política de pagaments».

Quins avantatges ofereix el confirming?

El principal avantatge del confirming és que «es tracta d’un producte que ajuda a simplificar la gestió administrativa dels pagaments amb la reducció de costos que això comporta», destaca Chico. «Les empreses que utilitzen el confirming per als seus pagaments es posicionen de manera molt positiva davant dels seus proveïdors, ja que projecten una imatge de solvència econòmica que aporta confiança a la relació comercial», afegeix.

Utilitzar aquest servei financer ofereix diferents avantatges, tant per a l'empresari com per al proveïdor:

Per a l'empresari:

 • Manté la iniciativa de pagament.
 • Permet obtenir amb rapidesa una bestreta.
 • Estalvia despeses d'administració de pagaments.
 • Augmenta la liquiditat i evita tensions de tresoreria.
 • Millora la imatge de l'empresa davant dels seus proveïdors.

Per al proveïdor:

 • Pot cobrar les seves factures al comptat, eliminant completament el risc d'impagament.
 • Obté la concessió d’una línia de crèdit sense consumir crèdit propi.
 • Estalvia els costos d'administració interna de cobraments.
 • Evita possibles incidències que es puguin donar amb els pagaments i millora la seva relació amb els empresaris.

Tipus de confirming

Segons el tipus de finançament:

 • Confirming simple: l'abonament de les factures es produeix al venciment.
 • Confirming d'inversió: el pagament es produeix abans del venciment i el client es beneficia d’un descompte financer.
 • Confirming de finançament: l'abonament es realitza passat el venciment de la factura, però merita els interessos de demora que cal regularitzar.

En funció de qui assumeix el risc d'impagament:

 • Confirming sense recurs: el subministrador no assumeix cap risc en cas d'impagament per part del client.
 • Confirming amb recurs: el proveïdor es compromet a assumir el pagament en cas que hi hagi un impagament per part del client.

En qualsevol cas, abans de recórrer al confirming, el més aconsellable és recórrer a l'assessorament professional d'un expert com el de l'entitat bancària, que pot ajudar en tot moment l'empresari a prendre la decisió més encertada en funció de les necessitats del seu negoci.

Vols que un expert t'aconselli sense cap mena de compromís sobre el qual li convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

Vols saber com continuar creixent?
Som el banc que la teva empresa necessita
Descobreix per què
-Temes relacionats-
up