lavanguardia-comprar-casa-posible-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
3 min del teu temps

Comprar una casa és possible, si saps com

Thu Oct 17 16:42:03 CEST 2019

Aconseguir-ho requereix una dosi de paciència, determinació i, si és possible, assessorament. Però sobre tot, sentit comú.

Voler no sempre és poder. Però si coneixes el camí que et separa de la teva destinació, arribar-hi serà més fàcil. I segur. Comprar una casa és per a moltes persones la inversió més important de la seva vida. Un pas que, inevitablement, determina i condiciona la nostra vida a curt, mitjà i llarg termini

Per alguns una aventura, per altres un somni i per a la gran majoria, una experiència aclaparadora que pot desestabilitzar fins i tot els més previsors. Dubtar no només és normal, sinó que també és saludable. Per això en -l’aparentment- inexpugnable jungla financera, saber és poder. 

Conèixer el procés i anticipar-se en cada fase és vital perquè el conte de la compravenda tingui un feliç desenllaç.

 

 

 

lavanguardia-comprar-casa-posible-2

 

 

 

Per no perdre’s pel camí, és essencial ajustar-se a les possibilitats. I si en el viatge t’hi acompanya un gestor, molt millor, ja que comprar no és una decisió fàcil. És la decisió: comptar amb els detalls, aprofitar les oportunitats i entendre la lletra petita és bàsic per reduir mals de cap i arribar a la meta sense contratemps. 

El que és més rendible -i saludable- és poder disposar del 20% d’estalvis, com a mínim, per fer front a la compra.

Mentrestant fes-te aquestes preguntes:

 

1. Puc comprar?

No són bons temps per al lloguer. Almenys a les grans ciutats. La compra, no obstant això, segueix a l’alça afavorida per uns tipus d’interès baixos que sembla que han vingut per quedar-se. És el millor moment per comprar? Potser. Però la pregunta ha de ser una altra: és també el teu millor moment? Conèixer la situació financera de la unitat familiar és el primer pas sine qua non.

Comprar requereix prudència i capacitat d’anàlisis que ens ajudi a decidir en un moment en el qual dubtar serà la tònica comú. No només hem de tenir en compte els ingressos actuals i necessitats immediates, sinó preveure futures despeses que puguin fer minvar l’entrada d’ingressos (cotxe, estudis, fills...). 

2. És la casa dels meus somnis?

Distribució, ubicació, serveis més propers...En la mesura del que sigui possible, tria una casa que, a més d’agradar-te, tingui capacitat de revalorar-se en el futur (i ser la casa dels somnis d’altres). Coneix la propietat per la qual estàs interessat també 'per dins'.

Ves al Registre de la Propietat o el Cadastre per esbrinar si té càrregues financeres o possibles problemes en la propietat. També és fonamental conèixer el seu valor real abans de fixar el preu de compra, ja que quan sol·licitem una hipoteca s’estima en funció del seu valor real, no del pactat. 

3. Hipoteca: quant hi he de destinar?

La majoria d’experts assenyala en un 35 % el percentatge màxim del sou en ingressos que s’hauria de destinar al finançament d’una casa o hipoteca. Així la salut de l’economia domèstica no es ressent i pot fer front a possibles imprevistos i despeses recurrents. Una vegada coneixes l’import màxim que pots destinar a la compra, assegura’t que el valor de la propietat s’ajusta a les teves possibilitats financeres (i no a l’inrevés). 

La majoria d’experts assenyala en un 35 % el percentatge màxim del sou o ingressos que s’hauria de destinar al finançament d’una casa.

4. Quin tipus d'hipoteca trio?

És el moment d’estudiar en profunditat el mercat hipotecari per identificar el crèdit que s’ajusta més a les teves necessitats. Superada la febre del 'tipus variable', una onada de visió previsora està animant cada vegada més a comprar hipoteques a tipus fix. Els compradors no volen més ensurts i es decanten cada vegada més per aquesta modalitat per protegir-se de les possibles pujades de l’euríbor que, encara que està en negatiu, ja mostra una certa tendència a l’alça. 

5. Quant costa comprar?

En efecte, comprar costa diners. En concret, el preu fixat de la propietat més un 12 % o 13 % més derivat d’impostos de la compra i altres despeses. Quines? En el cas de l’habitatge de segona mà, per exemple, cal comptar amb L’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP). En habitatge nou hi sumarem un 10 % d’IVA.

Una altra despesa a tenir en compte són els honoraris de la notaria, necessaris per a la confecció de l’escriptura i que, tret d’excepcions, són assumides pel comprador. També hem de comptar amb les despeses d’Inscripció al Registre de la Propietat. 

Els compradors es decanten cada vegada més pels tipus fixos.

6. Tens estalvis?

Un aspecte fonamental: els teus estalvis. Per norma general, el préstec al qual pots accedir quan vas al banc no ha de superar el 80 % del valor de la propietat. Existeixen excepcions, crèdits i filigranes financeres que poden permetre’t superar aquest percentatge. 

No obstant això, el que és més rendible -i saludable- és poder disposar del 20 % d’estalvis, com a mínim, per a fer front a la compra. Demanar més diners (que no tenim) implicarà assumir un deute més gran i més risc. Com més estalvis, menors seran els interessos. 

7. I ara què? El contracte d’arres

El document previ al contracte protegeix els drets del comprador i del venedor, i expressa la voluntat ferma d’ambdós per tancar l’acord sobre la propietat. No és obligatori, però és realment útil quan el comprador no pot realitzar la compra de manera immediata (per exemple, si està a l’espera de que li concedeixin un préstec hipotecari). No obstant això, blinda l’interès del venedor, així com condicions de venda i el preu, entre altres. 

8. Escriptures: final del trajecte

El contracte de compravenda és la mare de tots els contractes. Un document que ha de ser el reflex real i fidedigne de tots els aspectes i detalls pactats: preu, data d’entrega, vigència del contracte, possibles càrregues, justificant del pagament de l’Impost sobre Bens Immobles (IBI) i obligacions fiscals derivades de la compravenda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lavanguardia-comprar-casa-posible-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquests processos com la compra d’una habitatge en general, i en els 'tràmits' en particular, comptar amb assessorament professional és una garantia de tranquil·litat. El paper del gestor es fa indispensable per traduir i ajudar-nos a comprendre aspectes tècnics que, d’altra manera, podrien escapar-se i suposar un mal de cap innecessari. 

Llegit i firmat davant de notari, toca inscriure el contracte al Registre de la Propietat, el final del trajecte d’una aventura que just comença en aquest moment. 

La compra d’una casa no és ciència exacta. Més aviat al contrari, la seva naturalesa és complexa. Existeixen tants processos de compra com propietats i propietaris. Casos i casuístiques en les quals, en ocasions, es barreja desinformació i desconeixement. Saber què esperar durant el procés de compra és bàsic per no desesperar-se: què fer i què no fer, en definitiva. Si seguim unes determinades pautes ens assegurarem de gaudir de la nova llar en les millors condicions.

Estardondeestés funciona en una àmplia varietat de navegadors, però el teu ha quedat una mica obsolet, actualitza'l a una versió más actual:

Fotografies de Samuel Zeller, Erwan Hesry i Thomas Drouault a Unsplash
-Temes relacionats-
up