movi-image-casa-puedo-permitir-comprar-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Com saber quin habitatge em puc permetre comprar?

13/01/2022

La pregunta que moltes persones es fan abans d'adquirir un habitatge és quin és el límit màxim de preu que poden pagar segons els seus estalvis, els seus ingressos i les seves despeses

La compra d’un habitatge és un dels desemborsaments econòmics més grans que fa una persona al llarg de la seva vida. Per això, abans de dur a terme aquesta operació, cal analitzar variables com els estalvis, els ingressos i les despeses del futur propietari per saber quin habitatge és possible adquirir i quant finançament es necessita per fer-ho.

En aquest sentit, els ingressos mensuals, l'estabilitat al lloc de treball o la quantitat de diners estalviats ofereixen un reflex de la solvència econòmica del comprador i permeten calcular quant es podria arribar a pagar per un habitatge.

En aquest punt és important tenir en compte tres aspectes clau:

  • El banc finança, com a màxim, el 80 % del valor de taxació total de l'immoble, per tant, cal que el futur propietari tingui estalviat el 20 % restant. A aquesta quantitat se li ha de sumar entre un 10 % i un 15 % addicional derivat de les despeses de compravenda (impostos, notaria, Registre de la Propietat, etc.).
  • La quantitat de diners destinada al pagament de la quota no ha de ser superior al 30 % dels ingressos mensuals del comprador.
  • El termini d'amortització de la hipoteca pot ser de fins a 30 anys, que varia en funció de l'edat del titular del préstec i del seu perfil econòmic.

Quins altres factors cal valorar, a més del preu de l'habitatge?

El preu és un dels factors més importants que té en compte una persona a l'hora de comprar un habitatge. No obstant això, hi ha altres aspectes que cal valorar:

  • Tipus d'habitatge. No és el mateix comprar un habitatge d'obra nova que un de segona mà. Aquesta elecció influeix en el preu de compravenda, però també en les qualitats de la construcció i les característiques de l'immoble, entre altres aspectes.
  • Impostos. Al preu de l'habitatge se li han d’afegir els impostos, que varien en funció de si és un immoble d'obra nova, per al qual s'aplica un 10 % d'impost sobre el valor afegit (IVA) —excepte a les Canàries, on s'aplica l’impost general indirecte canari (IGIC) que és el del 6,5 %—, i l'impost sobre actes jurídics documentats (AJD), que varia segons el territori; o de si és un habitatge de segona mà, que està gravat amb l'impost sobre transmissions patrimonials (ITP), que oscil·la entre el 6 % i el 10 %, en funció de la comunitat autònoma.
  • Localització. La zona on s'ubica l'immoble també és d'especial rellevància. Per això, és important considerar si el nou habitatge és a prop de zones d'oci, jardins, parcs, col·legis, comerços de béns de primera necessitat, centres de salut, o la connectivitat amb el transport públic.
  • Estat de l’habitatge. És rellevant saber si l'immoble ha passat la Inspecció Tècnica d'Edificacions (ITE), que certifica l'estat de la finca, la façana i altres instal·lacions, amb l'objectiu de saber si està lliure de possibles derrames en el futur. També cal valorar detingudament si les condicions de l'habitatge requereixen una reforma i, en aquest cas, quina seria la magnitud i el cost addicional que suposaria.
  • Situació jurídica. Cal comprovar si l'habitatge està lliure de càrregues i si la situació jurídica és correcta. Per a això, s'ha de sol·licitar la nota simple al Registre de la Propietat.

En qualsevol cas, per conèixer quins aspectes s’han de tenir presents a l’hora de comprar un habitatge i escollir un finançament personalitzat, és fonamental comptar amb l'assessorament d'un expert com el de l'entitat bancària, que pot guiar el futur propietari en tot aquest procés i resoldre els dubtes que puguin sorgir.

Vols que un expert t'aconselli sobre què t'interessa més sense cap mena de compromís? Deixa't assessorar per un especialista aquí.

-Temes relacionats-
up