movi-imag-lograr-metas-ahorro-incentidumbre-1
Envia'ns suggerències
Estalvi
4 min del teu temps

Com pots assolir els teus objectius d'estalvi en temps d'incertesa?

18/11/2020

La crisi provocada per la pandèmia ha trastocat l'economia de moltes famílies, però amb planificació i estratègia es poden assolir els objectius marcats.

Viure a la casa perfecta, fer aquell viatge amb què tant s'ha somiat o assolir la jubilació sense sobresalts són alguns dels objectius pels quals la gent decideix estalviar. 

Calcula quant estalvia la gent com tu aquí

Però estalviar una part dels ingressos a final de mes per veure els fruits en un futur, ja sigui a curt o a llarg termini, no és senzill per a moltes famílies. La perseverança, la planificació i l'assessorament són factors necessaris per aconseguir estalviar sense que això suposi un gran esforç i, sobretot, són claus per afrontar els efectes de determinades circumstàncies externes com la situació del mercat financer i les conseqüències econòmiques de l'actual pandèmia provocada per la COVID-19.

Pot interessar-te: Què podem fer amb els estalvis i la inversió després de la pandèmia?


Què passa amb els estalvis en temps d'incertesa?

Les conseqüències de la pandèmia per a les famílies espanyoles han suposat molts contratemps, però també ha incrementat la seva capacitat d’estalvi per sobre de les seves expectatives, ja que han canviat els seus hàbits, amb menys activitats d'oci, consum en restaurants, compres en establiments físics, etc. S’han ajornat, també, determinades accions que comporten un gran desemborsament econòmic com pot ser canviar de cotxe o d'habitatge. Aquesta contenció de la despesa s'ha vist reflectida a les xifres: l'estalvi de les llars va arribar al maig als 882.100 milions d'euros, fet que suposa un increment de l'1,13 % respecte de l'abril i un increment del 7,22 % pel que fa al mateix mes de l'any anterior, i que representa la pujada interanual més alta des del juny de 2009, segons les últimes dades publicades pel Banc d'Espanya.

Tal com assenyala Santiago Carbó, catedràtic d'Economia de la Universitat de Granada: «L'estalvi és la part dels nostres ingressos que no es consumeix, que no es gasta. És la part dels ingressos que es guarda per al futur». Una dinàmica que, d'acord amb les dades del Banc d'Espanya, els espanyols han seguit durant aquest 2020: han augmentat els seus estalvis per estar preparats davant del futur incert que dibuixa la pandèmia de la COVID-19. 

Aquest mateix organisme també informa que la major part d'aquest estalvi es troba en comptes corrents; encara que, a la fi del primer trimestre del 2020, s'han mantingut en dipòsits 925.000 milions d'euros, quantitat que representa la xifra més elevada dels últims anys. Això certifica la forta aversió al risc que ha marcat el comportament dels estalviadors i inversors en aquests moments de la crisi.

L'estalvi de les llars va arribar al maig als 882.100 milions d'euros, la pujada interanual més alta des del juny del 2009

La dada de l'augment del percentatge d'estalvi de les famílies espanyoles contrasta amb les de l’Estudi longitudinal sobre els efectes de la COVID-19 a Espanya, Itàlia i el Regne Unit de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que afirma que el 36 % dels espanyols que van patir un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) van consumir els seus estalvis durant el primer mes de confinament ja que no van rebre les nòmines per part del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), i van haver de fer front als pagaments amb els diners estalviats. 

Als 3,9 milions de treballadors afectats pels ERTOs a l'inici de l'estat d'alarma, segons el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, cal sumar-hi la quantitat d'empresaris i autònoms que han hagut de deixar la seva activitat atès el descens de la seva facturació.

Una situació que descriu a la perfecció Ángel Faustino, assessor blogger financer i autor dels llibres Todo lo que tu banco debería contarte antes de invertir (Ed. Gestió 2000, 2012) i Invertir tus ahorros y multiplicar tu dinero para Dummies (Ed. Para Dummies, 2015): «Moltíssimes persones ho passaran molt malament, de manera que l'únic objectiu és anar trampejant, tirar de qualsevol estalvi generat en el passat i de tots els ajuts públics disponibles». Per la seva banda, Vicenç Hernández, president de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC), aconsella «tenir sempre un fons d'emergència per si venen èpoques dolentes», ja que «els deures s'han de fer quan les coses van bé», explica en el podcast de Banc Sabadell.

 

Però, és possible optimitzar l'estalvi en una conjuntura d'incertesa i inestabilitat com l'actual? Carbó considera que sí, «si es manté l'ocupació o hi ha fonts d'ingressos. Si és així, cal continuar estalviant com en temps normals, amb planificació i disciplina». Faustino, per la seva banda, opina que «les crisis provoquen que els preus dels actius disminueixin i fan que els preus dels immobles i els preus de la borsa caiguin, fins i tot a nivells ridículament baixos. Qui tingui liquiditat i força per aguantar tot el temps necessari, sens dubte trobarà bones oportunitats d'inversió».

Pot interessar-te: Baixa el preu de l'habitatge i augmenta la negociació


Planificació i estratègia

Planificació, assessorament per definir una estratègia òptima, estalvi i control de les finances són algunes de les claus que aporta Vicenç Hernández per poder complir amb les fites fixades. «Tant en els nostres negocis com en les nostres fites personals hem de tenir la precaució de preparar les inversions sempre pensant que demà les coses poden anar malament», explica en el Podcast de Banc Sabadell.

Per a ell, «la planificació és bàsica», encara que «més que una gran planificació, el que es requereix és constància, destinar moments a la reflexió per veure si aquests objectius que t'havies marcat són possibles o no i per què». Faustino també coincideix que «la planificació és clau per determinar què volem fer, com volem fer-ho i quan ho hem de fer».

«Hem de tenir la precaució de preparar les nostres inversions sempre pensant que demà les coses poden anar malament.»

En definitiva, «la planificació sempre és oportuna per mantenir una disciplina en l'estalvi», tal com comparteix Santiago Carbó, ja que així és «més fàcil estalviar i es van acumulant quantitats creixents». Per tant, programar què fer amb els ingressos hauria de ser el primer pas a fer si es volen aconseguir els objectius que s'hagin marcat de cara al futur i, un cop fixat l'objectiu d'estalvi, estudiar com es poden rendibilitzar aquests diners perquè creixin i, com a mínim, combatin la inflació.

Pot interessar-te: Per què és important passar de l'estalvi a la inversió?

Un altre dels factors més importants a l'hora optimitzar l'estalvi amb èxit és disposar d'una estratègia i dissenyar-la en funció de les nostres característiques i els nostres objectius. En aquesta tasca, l'exercici d'un assessor expert és fonamental. Cal determinar quina proporció de la renda es destina a cada classe de producte financer i considerar si la meta fixada es pot aconseguir amb un estalvi a curt termini o a llarg termini.

Per exemple, els fons d'emergència o les vacances són objectius d'estalvi a curt termini, «el destí es materialitzarà en els propers mesos o en un o dos anys com a molt (per exemple, la universitat dels fills)», explica Carbó, que afegeix que els dipòsits a termini són, per a ell, «la forma més segura i convenient» per a aquest tipus de carteres.

Si parlem de fites com la jubilació, bastant més allunyades en el temps, llavors estem parlant d'estalvi a llarg termini, amb vista a més de cinc anys. D'acord amb Carbó, els fons d'inversió, els plans de pensions i invertir en actius immobiliaris ajudaran a assolir aquest tipus d'objectius. Encara que per a Faustino, «la inversió estrella per al llarg termini ha estat, és i serà la borsa», ja que «invertir en bones companyies, amb productes innovadors, amb un balanç sanejat i amb una bona direcció és una inversió que sol funcionar bé a llarg termini».

S'ha de disposar d'una estratègia i dissenyar-la en funció de les nostres característiques i els nostres objectius

En definitiva, Faustino aconsella decidir «quina proporció de la cartera d'inversió es destina a cada classe d'actiu que és, amb diferència, la decisió més important que impactarà en la rendibilitat a llarg termini», sense oblidar que, abans de tot, «la clau és combinar de manera encertada el perfil de risc i el temps que es té fins a assolir l'objectiu. Invertir és tant una ciència com un art, ja que la part psicològica és la que, la majoria de les vegades, juga el partit de veritat».

Com puc crear un pla d'estalvi

Tot i que estalviar pot explicar-se com el resultat de reduir despeses i guardar una part dels ingressos, en realitat es tracta d'un exercici molt més complex que implica planificar amb una estratègia de fons com maximitzar els resultats; és a dir: establir un pla d'estalvi, també anomenat pla d'inversió.

«Un pla d'estalvi és la planificació estructurada del nostre hàbit de l'estalvi», explica Carbó. I el primer pas per crear-ne un és tan senzill com registrar les despeses fixes i variables, així com els ingressos mensuals, per poder establir quin percentatge dels ingressos es podrien destinar a l'estalvi.

Un cop determinada la situació financera, cal distingir entre els desitjos i les necessitats per poder evitar compres innecessàries i altres desemborsaments que ens allunyin dels objectius. Pel que fa als objectius, s'han de prioritzar els assolibles d'acord amb la cartera i deixar fora del pla els objectius irrealitzables.

«Un pla d'estalvi és la planificació estructurada del nostre hàbit d'estalvi.»

D'acord amb Ángel Faustino, per establir un pla d'inversió s'han de seguir els passos següents:

  1. Determinar quin és l'objectiu d'inversió. Comprar un habitatge, estalviar per a la formació dels fills, cobrir possibles imprevistos, complementar la pensió de jubilació, etc.
  2. Quant de temps tenim per assolir aquest objectiu. Precisament, determinar l'objectiu és el que marcarà l'horitzó temporal. 
  3. Perfil de risc de l'inversor. L’assessor financer hi juga un paper clau: pedagogia, suport emocional, seguiment... Tot i que, al final, la decisió és de l'inversor i cadascú ha de decidir on traça la línia del risc, un bon acompanyament de la mà d'experts minimitza els riscos i és una garantia d'èxit.

Al marge d’aquests passos, cal no oblidar elements bàsics com prioritzar els objectius; recalcular les despeses fixes i les variables en cada etapa de la vida; estudiar possibles ingressos extra, i fins i tot ingressos passius per incrementar el flux de l’estalvi. 

A més, es recomana programar aportacions periòdiques automatitzades per poder anar afegint petites quantitats a la guardiola sense haver de preocupar-se per quan i quant hi hem de destinar. També podem obrir un compte d'estalvi que no ens permeti retirar diners i anar-lo revisant, ja que veure com s'incrementen els estalvis ens donarà aquesta empenta per continuar fent l'esforç i arribar a la meta.

Pot interessar-te: Les aportacions periòdiques i l'estalvi intel·ligent

Planificar, tenir una estratègia, crear un pla d'estalvi sota el guiatge d'experts i no perdre de vista l'objectiu marcat són aspectes clau per poder assolir les metes d'estalvi que s'hagin fixat. Sense oblidar que «no hi ha la inversió perfecta». Segons el mateix Faustino: «No hi ha receptes secretes i encara que pugui sonar a tòpic, la millor inversió és la que s'emmotlla de la millor manera a la situació vital i a les preferències personals».

-Categories i etiquetes-
up