Com millorar les solucions de cobrament i de pagament per optimitzar la tresoreria d'una pime | EDE
movi-image-mejorar-solucionaes-cobro-pago-1
Envia'ns suggerències
Petita empresa
4 min del teu temps

Com millorar les solucions de cobrament i de pagament per optimitzar la tresoreria d'una pime

04/08/2021

El flux de caixa és clau per a l'èxit de qualsevol empresa. Cada vegada hi ha més nombre d'entitats, com les gestories digitals, que obtenen millors resultats de la tresoreria, simplificant processos i professionalitzant la seva administració

Dur a terme una adequada previsió i control de la tresoreria és un element fonamental per aconseguir la viabilitat d'un pla de negoci. Una cosa especialment complicada en el cas de les petites i mitjanes empreses (pimes), els recursos de les quals solen ser més limitats, i que, en el cas d'Espanya, suposen el 99,8 % del teixit empresarial nacional.

Molts experts afirmen que una bona tresoreria és aquella que no fa soroll i que no dona ensurts, cosa que no resulta senzilla tenint en compte que la majoria de les activitats d'una empresa afecta el flux de caixa. Per analitzar la tresoreria, se sol recórrer al seguiment de dos paràmetres: la liquiditat, que és l'efectiu amb el qual es pot comptar a curt termini per atendre pagaments amb caràcter immediat, i la solvència, que és la capacitat d'una companyia per poder fer front als seus deutes.

D'acord amb el Baròmetre Pimes de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), dos de cada tres companyies del país van necessitar liquiditat durant l'últim trimestre del 2020, a causa, sobretot, del fet que van patir una caiguda mitjana de les vendes superior al 75 % respecte a l'any anterior. Aquesta situació va comprometre seriosament la tresoreria de moltes d'elles, especialment d'aquelles que no havien previst solucions per optimitzar els seus mitjans de cobrament i de pagament, i que no van contemplar diferents escenaris d'ingressos i d'estructures de costos, fet que els va atorgar una menor capacitat d'anticipació davant l'evolució de la crisi econòmica.

Pot interessar-te: Previsió i liquiditat, claus per a una gestió correcta de la tresoreria en temps de COVID-19

Tecnologia i previsió

Qualsevol empresa, independentment de la seva grandària, pot millorar els seus mecanismes de gestió de la tresoreria. Per exemple, és possible exercir un major control sobre el client insolvent, és a dir, aquell que no pagui o que dilati excessivament els abonaments en el temps. Gestionar aquest risc comercial implica blindar amb aquest les condicions de pagament des de l'inici de la relació, incloent-hi accions com ara l'obertura d'una línia de crèdit o la concreció d'una assegurança de crèdit que satisfarà, arribat el cas, part de les pèrdues ocasionades pels impagaments.

Un altre tipus de solucions pràctiques van des de l'augment del temps (dins de la legalitat) dels pagaments a tercers, com ara els proveïdors, fins a l'enviament més ràpid de factures als clients, de manera que els terminis d'abonament es redueixin. En aquestes fites és important controlar de manera permanent el cicle de caixa, que marca la relació entre els pagaments i els cobraments, o, cosa que és el mateix, el període que transcorre entre que una empresa rep els ingressos dels seus clients i satisfà els seus compromisos amb els proveïdors. Un cicle de caixa curt significa més liquiditat a disposició de l'entitat i un menor temps de permanència dels diners immobilitzats.

Pot interessar-te: Com mesurar la salut financera d'una pime

Des d'un pla organitzatiu, una altra possibilitat és la de comptar amb dos professionals implicats en la comptabilitat de la companyia: un controller financer, que exerceix tasques de supervisió de la gestió diària relacionada amb els pagaments i els cobraments, i un director financer que es dedica a extreure informació de valor sobre l'operativa comptable, de cara a millorar en el futur la gestió del circulant o per implementar canvis en les relacions comercials.

Cada vegada hi ha un major nombre d'eines i de solucions digitals que permet automatitzar els diferents processos comptables. Sota el prisma de simplificar tasques administratives i d'augmentar la productivitat, hi ha tot un ventall de possibilitats en banca online, en programes informàtics de gestió, en apps en el núvol o en el control de les factures electròniques. Fins i tot n'hi ha algunes que faciliten la tasca de poder fixar cobertures per protegir-se davant de les operacions en divises diferents de l'euro i que, si no es tinguessin en compte, poden tenir un alt cost financer per a qualsevol empresa.

Pot interessar-te: L’'open banking' impulsa les aliances entre empreses i bancs

Recolzar-se en una gestoria digital

Tot i portar a terme revisions periòdiques de la tresoreria, el més adequat per a una gestió eficient és que la companyia recorri al suport d'entitats especialitzades, com ara les gestories digitals, que permeten posar en marxa solucions de cobrament i de pagament adaptades a la realitat empresarial. 

Aquestes marques ofereixen la seva expertise en el disseny i en la implementació de solucions per a, per exemple, la domiciliació de càrrecs, per a l'ús dels terminals punt de venda (TPV) i de cobrament a distància mitjançant sistemes com ara la targeta de crèdit o transferències com ara Bizum, per al pagament de nòmines als empleats (incloent-hi un servei d'abonament anticipat), o per a la concreció de pòlisses i de crèdits a tipus molt competitius i que donen l'opció de poder fraccionar el pagament d'impostos. I, tot això, mentre posen a disposició de les empreses professionals especialitzats per solucionar qualsevol dubte o incidència.

És a dir que no només fomenten una millor gestió dels pagaments per aconseguir una millor tresoreria, sinó que treballen intensament per optimitzar els ingressos, per exemple, creant procediments per al tractament dels impagats (com ara els crèdits de cobrament dubtós) o oferint diferents mètodes, com el pagament a terminis, donant avantatges als pagaments que s'anticipen a la data de venciment o fomentant l'ús de sistemes de pagament electrònic, que automatitzen i faciliten els processos.

Fotografia d'Anna Nekrashevich a Pexels
-Temes relacionats-
up