Cómo mide el banco mi solvencia económica al pedir una hipoteca
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Com mesura el banc la meva solvència econòmica en demanar una hipoteca?

Tue May 17 09:24:29 CEST 2022

L'entitat bancària sol·licita al client certs documents que acrediten la seva situació econòmica, com ara el nivell d'ingressos o estalvis, i personal, com l'edat

A l'hora de demanar una hipoteca, la solvència econòmica del futur propietari és el factor principal que té en compte l’entitat bancària per concedir el préstec. Per això, el banc sol·licita al comprador de l'habitatge una sèrie de documentació que acrediti aquesta solvència i que demostri la capacitat del titular per tornar el capital prestat en un determinat termini de temps. En aquest punt solen sorgir preguntes com quins aspectes considera l'entitat per mesurar la solvència econòmica o si és possible millorar-la.

Els factors que determinen la solvència econòmica

  • El nivell d'ingressos. La capacitat de generar ingressos és un dels punts més importants per determinar la solvència econòmica d’una persona. Per això, cal lliurar al banc una còpia del contracte laboral així com les tres últimes nòmines. En cas que sol·liciti la hipoteca un autònom, cal presentar els documents que acreditin l'estabilitat del negoci i, sobretot, el rendiment futur. Els experts recomanen que la quota mensual de la hipoteca no superi el 30 % dels ingressos, perquè la salut financera del futur propietari no es vegi compromesa.
  • El nivell d'estalvi. Tenint en compte que els bancs ofereixen un finançament, com a màxim, del 80 % del valor de compra o de taxació de l'habitatge, cal comptar amb un estalvi proper al 35 %, que aglutina el 20 % restant del preu de l'adquisició i entre el 10 % i el 15 % corresponent a les despeses associades a la compra de l'habitatge.
  • L’historial creditici. A més, es té en consideració si el sol·licitant té contractats altres préstecs o productes financers. Tal com indica Laura Forradellas, especialista en hipoteques de Banc Sabadell de Sant Cugat, «la suma d’aquests pagaments més el de la quota mensual de la hipoteca no pot sobrepassar el 35 % dels ingressos mensuals. En cas que se sobrepassi aquest 35 %, es pot allargar el termini de la hipoteca perquè la quota s'ajusti i així no superar la ràtio d'endeutament». Així mateix, l'entitat bancària té en compte si aquests deutes s'han pagat segons les condicions acordades amb els prestataris.

 

 

Pot interessar-te: Descobreix amb aquest simulador la quota i el tipus d'hipoteca recomanats segons les teves necessitats

Per analitzar tota aquesta documentació l'entitat fa ús de l’scoring bancari. Es tracta d’un programa informàtic que, a través d'algoritmes, realitza una anàlisi de riscos. Per a alguns bancs, el resultat que ofereix aquesta eina és merament informatiu i sempre intervé un professional a la decisió final.

Com millorar la meva solvència econòmica?

L’scoring bancari és un barem estadístic, això vol dir que els resultats varien cada cop que s'afegeix més informació. Per tant, lliurar tota la documentació necessària per acreditar la solvència econòmica és important perquè el resultat de l’scoring sigui positiu.

A més, un altre aspecte a tenir en compte és la Central d’Informació de Riscos (CIR) del Banc d’Espanya. Es tracta d'una base de dades pública on es registren els préstecs, els crèdits i els avals que han ofert les entitats bancàries. El banc pot consultar aquest fitxer per revisar l'estat financer del client. El sol·licitant pot accedir a aquesta llista pel seu compte i comprovar que totes les dades són correctes i anticipar-se a un possible descens en la puntuació de la seva solvència.

En qualsevol cas, durant tot aquest procés de sol·licitud d’una hipoteca, és fonamental comptar amb l'assessorament professional d'un expert de confiança com el de l'entitat bancària, que respondrà a qualsevol dubte i podrà aconsellar allò que més convé d’acord amb cada situació particular.

Vols que un expert t'aconselli sense cap mena de compromís? Deixa’t assessorar per un especialista.

  • La situació personal. L’edat i la situació personal són també rellevants a l'hora d'estudiar la solvència econòmica. No existeix una edat màxima fixada per demanar una hipoteca, però els bancs aconsellen que el client no superi els 75 anys en el moment d'acabar de pagar el préstec i que el termini d'amortització no superi els 30 anys. Quant a la situació personal, influeixen tant l'estat civil de la persona sol·licitant com si té persones a càrrec seu.
Calcula la teva hipoteca
Descobreix la quota, les despeses i quant et financem.
CALCULAR
Fotografia de cottonbro a Pexels
-Temes relacionats-
up