interpretar un análisis dafo
Envia'ns suggerències
Petita empresa
4 min del teu temps

Com interpretar una anàlisi DAFO

20/04/2022

És una de les formes més esteses per determinar l'estratègia empresarial. Interpretar-la de manera imparcial és clau.

L’anàlisi DAFO (sigles de Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) s'utilitza per fer un diagnòstic sobre una empresa, d'acord amb el mercat on opera i a la conjuntura on es troba. Analitza tant els factors interns com els externs que afecten una companyia i esbrina quins són els seus punts més forts i quins són els més febles. Interpretar una anàlisi DAFO correctament suposa un element indispensable per prendre decisions que poden ser clau per a l'exercici futur d'un negoci.

Per fer una anàlisi DAFO eficaç cal tenir en compte factors tant intrínsecs com extrínsecs, és a dir, les debilitats i les fortaleses de l'empresa, i les amenaces i les oportunitats del mercat.

  • Debilitats. Serveixen per identificar els aspectes que poden limitar la capacitat de desenvolupament del negoci des del punt de vista intern.
  • Amenaces. En identificar les amenaces es tenen en compte els factors externs, que estan fora del control d'una empresa i que poden impedir l'execució adequada de l'estratègia de l'organització.
  • Fortaleses. A través de les fortaleses s'avaluen els recursos interns i els avantatges competitius que té una companyia.
  • Oportunitats. Inclouen els factors aliens a l'organització que són favorables per al desenvolupament correcte de l'empresa.

 

 

ANALISI INTERNA

ANALISI EXTERNA

Debilitats

Amenaces

Fortaleses

Oportunitats

 

 

Després de fer una anàlisi DAFO, es poden prendre decisions estratègiques que es plasmin en el pla de negoci

 

Encara que l'avaluació d'aquestes variables té caràcter merament informatiu, serveix per conèixer la situació real d'una empresa, de manera que després es puguin prendre decisions estratègiques que es plasmin, per exemple, en un pla de negoci.

Pot interessar-te: 9 maneres de millorar la productivitat a l'empresa

Com s’interpreten els resultats d'una DAFO?

Hi ha dues maneres d'interpretar una anàlisi DAFO:

●     Anàlisi imparcial. Resulta complex enfrontar-se a la realitat de l'empresa de manera imparcial i objectiva, però cal fer-ho perquè després de fer aquest estudi es puguin prendre decisions efectives. Cal evitar la tendència a minimitzar les debilitats i les amenaces que poden afectar la companyia, o a fer una estimació molt més positiva de les fortaleses i de les oportunitats del negoci.

●     Anàlisi comparada. És recomanable comparar els resultats de la DAFO d'una empresa amb els dels seus competidors per determinar on es pot aconseguir més avantatge. D'aquesta manera, es pot obtenir una visió integral de la realitat d'una indústria.

Possibles estratègies

Depenent de la variable DAFO a què s'atorgui un pes més gran, les possibles estratègies de negoci que es poden dur a terme són:

●     Supervivència. L'esforç més gran es destina a les amenaces, de manera que s'hi pugui fer front sense que les debilitats es vegin més perjudicades.

●     Defensa. Prioritza les fortaleses per defensar-se davant de les amenaces.

●     Atac i posicionament. Intenta treure el màxim profit de les fortaleses pròpies i de les oportunitats que es trobin en el mercat.

Reorientació. En cas que la via que s'hagi triat per aconseguir l'objectiu no sigui profitosa, s'ha de reflexionar per cercar alternatives per a les empreses i corregir les debilitats que puguin suposar un retard per a l’estratègia. 

Vols saber com continuar creixent?
Som el banc que la teva empresa necessita
Descobreix per què
Fotografia de ROMBO a Pexels
-Temes relacionats-
up