cómo funcionan los intereses de una hipoteca
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Com funcionen els interessos d’una hipoteca

27/06/2022

Les quotes d'una hipoteca reflecteixen tant el capital que s'amortitza com els interessos que cal pagar segons el tipus d'hipoteca que s'hagi contractat

L’interès d'una hipoteca són els diners que cobra el banc per concedir el capital al futur propietari per comprar un habitatge. A canvi, el titular adquireix el compromís de retornar els diners prestats més el tipus d'interès corresponent a través de les quotes mensuals. Com funcionen aquests interessos i com afecten la hipoteca?

El tipus d’interès en una hipoteca

D’acord amb el tipus d'interès que s’apliqui hi ha dues modalitats d'hipoteca:

  • Hipoteca fixa. Es caracteritza per tenir un tipus d'interès que es fixa en signar el préstec i que es manté sense canvis durant tot el contracte. D'aquesta manera, les quotes mensuals sempre romanen estables.
  • Hipoteca variable. Compte també amb un tipus fix, que s'anomena diferencial, però al qual s'hi afegeix un índex de referència, que a Espanya sol ser leuríbor. Depenent de si aquest últim puja o baixa, així també ho farà la quota mensual. Aquest tipus de préstec hipotecari es revisa cada sis o 12 mesos, podent modificar la quantia de les quotes a abonar.

Per exemple, una hipoteca amb euríbor a 12 mesos + 2 % vol dir que el banc revisarà anualment el tipus d'interès i que compta amb un diferencial del 2 %. En aquest cas, si l'euríbor tanca a un -0,450 %, el tipus d'interès de la hipoteca seria 1,550 %.

Calculadora: Descobreix què t’interessa més, si la hipoteca a tipus fix o a tipus variable

Com es calcula el tipus d’interès d’una hipoteca?

Per calcular el tipus d'interès d’una hipoteca es poden utilitzar dues magnituds diferents:

  • Tipus d’interès nominal (TIN). És un percentatge fix que el banc cobra per prestar els diners al sol·licitant. Per calcular-lo només es té en compte el tipus d'interès que ofereix l'entitat bancària. No és la magnitud adequada per calcular les quotes que caldrà abonar en una hipoteca, ja que no té en compte les despeses associades a l'operació.
  • Taxa anual equivalent (TAE). A més de calcular el TIN, la TAE inclou altres variables, com ara les comissions, la taxació i les despeses associades a la contractació del préstec, entre d'altres. És la magnitud idònia per conèixer el cost real d'una hipoteca, així com per comparar entre dos o més préstecs hipotecaris abans de decantar-se per un.

Pot interessar-te: Descobreix amb aquest simulador la quota i el tipus d'hipoteca recomanats segons les teves necessitats

El sistema d’amortització francès

A Espanya, el sistema d'amortització que s'utilitza per a les hipoteques, és a dir, la manera com s'estructuren els pagaments de les quotes, és el sistema d'amortització francès. Tal com explica Paula Marín, especialista en hipoteques de Banc Sabadell de Marbella, aquest sistema consisteix en el fet que «es té una quota constant, ja que cada mes paga el mateix. Tanmateix, al principi de la vida del préstec es paguen més interessos i menys capital, i a mesura que van passant els anys aquesta situació es reverteix. Això és perquè el banc calcula els interessos en funció del capital pendent. Com que cada mes es va pagant la quota, el deute va baixant i, per tant, els interessos també».

 

 

El principal avantatge del sistema d'amortització francès és que les quotes són constants per al client al llarg de tota la vida útil del préstec hipotecari, encara que variï el repartiment de pesos entre els interessos que es paguen i la reducció del deute pendent. Per contra, el seu principal desavantatge és que, en pagar més interessos que capital a les quotes inicials, resulta més rendible per al client poder dur a terme una amortització parcial o total al començament de la hipoteca.

Amb un exemple, en una hipoteca a tipus fix a 30 anys de 200.000 euros i amb un interès de l'1,59 %, les quotes seran durant tota la vida útil del préstec hipotecari de 699 euros, tot i que el repartiment entre l’amortització del capital i el pagament dels interessos evolucionarà al llarg del temps.

En qualsevol cas, abans de contractar una hipoteca és recomanable comptar amb l'assessorament d'un expert de confiança, com ara el de l'entitat bancària, que podrà aconsellar de manera professional allò que més convingui d'acord amb cada situació econòmica particular i respondrà qualsevol dubte que sorgeixi durant el procés.

Vols que un expert t'aconselli sense cap mena de compromís? Deixa’t assessorar per un especialista.

 

Calcula la teva hipoteca
Descobreix la quota, les despeses i quant et financem.
CALCULAR
Fotografíia de karolina-grabowska a Pexels
-Temes relacionats-
up