Movi-image-primera-factura-autonomo
Envia'ns suggerències
Petita empresa
3 min del teu temps

Com fer la teva primera factura com a autònom

07/10/2019

Fer els primers passos en el món del treball per compte propi sol generar bastants dubtes. Un dels que sorgeixen de seguida és com fer la teva primera factura com a autònom. Al cap i a la fi, si vols cobrar, hauràs de començar a facturar.

Hi ha més dʼun tipus de factura segons lʼobjectiu que tingui, des de rectificatives fins a recapitulatives. Tot i així, la que es fa servir més és la factura ordinària. Aquesta és la que emetràs més vegades i la primera que has dʼaprendre a fer. Tʼensenyem com.

Contingut dʼuna factura

Per tal que una factura sigui vàlida, cal que tingui un format concret i, sobretot, una sèrie de dades teves i del teu client. Sense aquestes dades, podem parlar dʼun tiquet o dʼuna factura simplificada, però no dʼuna factura com a tal.

Aquesta és la informació que has dʼincloure en la teva primera factura com a treballador per compte propi:

  • Les teves dades. Tota factura ha de tenir les dades de lʼemissor. En concret, sʼhi ha de posar el nom i cognoms, el NIF o DNI i lʼadreça fiscal, que és la que vas fer servir per donar-te dʼalta com a autònom i en lʼimpost dʼactivitats econòmiques (IAE).
  • Dades del client. La factura també ha dʼincloure informació del client que tʼha de pagar. Aquestes dades són les mateixes que les de lʼemissor. És a dir, CIF o NIF, segons si és una empresa o un altre autònom, nom i adreça fiscal. Només si emets una factura simplificada a un particular pots obviar aquest apartat.
  • Número de factura i sèrie si cal. És obligatori numerar les factures de lʼany fiscal. Si ho necessites, també pots crear diferents sèries per model de factura o tipus dʼoperació, encara que el més habitual és comptar amb una sola sèrie. A més dʼobligatori, numerar les factures és molt útil perquè tʼajudarà a seguir un ordre i a trobar cada factura si et cal rectificar-ne alguna, per exemple.
  • Data de facturació. És igual dʼútil que el número perquè et facilitarà la cerca de factures quan ho necessitis i et permetrà reclamar si no te lʼhan pagada dins del termini. La data de facturació serà normalment la data en què acabis la feina o el servei.
  • Concepte i import de lʼoperació. En aquest apartat, sʼhi ha de descriure la tasca realitzada o el producte que has venut amb el nombre dʼunitats. Un exemple en seria “Serveis periodístics de lʼoctubre” per a un freelance enfocat a continguts, i un altre “Col·locació de 2 routers”. Juntament amb el concepte, cal incloure-hi lʼimport unitari de lʼoperació. En el cas dels routers, la instal·lació de cadascun. Això és el que sʼanomena la base imposable, que és sobre la qual després calcularàs lʼIVA i la retenció dʼIRPF.
  • El tipus dʼIVA. La majoria de productes i serveis inclouen IVA. El tipus dʼIVA dependrà de cada operació. Cal indicar de manera explícita a la factura aquest tipus dʼIVA, així com la quantitat que hi pertoqui. Per calcular lʼIVA només has de sumar el percentatge corresponent a lʼimport de lʼapartat anterior. Perquè ho entenguis millor, si cobres 200 euros pels teus serveis i lʼIVA és del 21%, hauràs dʼindicar aquest percentatge i la quantitat de 42 euros a la factura.
  • La retenció dʼIRPF. Les retencions són un avançament a Hisenda com a previsió del que després hauràs de pagar a la declaració de la renda. La retenció dʼIRPF per a nous autònoms és del 7% durant els primers 18 mesos i del 15% a partir dʼaquest moment. El càlcul de la retenció es fa sobre lʼimport de lʼoperació sense sumar-hi lʼIVA. És a dir, si per la col·locació dels dos routers es cobren 200 euros i sʼhi aplica un 7% de retenció, el concepte dʼIRPF serà de 14 euros.
  • Import total. Lʼimport total és la quantitat neta que rebràs. En altres paraules, els diners que arribaran al teu compte corrent. Es calcula sobre la base imposable restant-hi la retenció per una banda i sumant-hi lʼIVA per lʼaltra.
  • Forma de pagament. Per acabar, has dʼindicar la forma de pagament. El més normal és que es faci amb una transferència, per a la qual cosa hauràs dʼindicar el teu número de compte com a autònom. En aquest sentit, és recomanable que tinguis un compte específic per a la teva tasca com a autònom i un altre per a les teves despeses del dia a dia. Així podràs separar tots dos mons.

Com fer una factura: el format

Cada plataforma de facturació i cada autònom solen tenir una plantilla pròpia per fer factures. Les dades que sʼhi inclouen no canvien mai, però sí que pot fer-ho lleugerament el format. El més habitual és que les dades de lʼemissor (les teves dades) apareguin en primer lloc, seguides de les del client en un apartat separat.

A continuació, sʼhi sol posar el concepte de lʼoperació juntament amb la base imposable, lʼIVA i la retenció dʼIRPF. Finalment, sʼhi indica lʼimport total de lʼoperació i el mode de pagament.
En aquest enllaç  et pots descarregar un model de factura que et servirà dʼajut.


 

-Temes relacionats-
up