movi-image-declaracion-trimestral-iva-1
Envia'ns suggerències
Petita empresa
4 min del teu temps

Com fer la declaració trimestral de l’IVA i sortir-ne airós

Mon Oct 07 12:59:49 CEST 2019

L’Agència Tributària és com aquell familiar a qui veus tres o quatre vegades l’any, només en dates assenyalades com Nadal, aniversaris, casaments, batejos i comunions. En el cas d’Hisenda, aquestes cites són trimestrals i comencen amb la declaració trimestral de l’IVA a través del model 303.

Tots els autònoms i empreses han de rendir comptes amb Hisenda cada tres mesos per l’IVA. L’excepció són les grans empreses, que han de liquidar l’impost mes a mes, i determinades persones que fan operacions exemptes d’IVA. La resta de mortals hauran de passar comptes amb l’AEAT els mesos de gener, abril, juliol i octubre per abonar la diferència entre l’IVA que han cobrat i el que han suportat.

Com funcionen l’IVA i el model 303

Abans d’abordar com fer la declaració de l’IVA, és important que entenguis en què consisteix aquest impost i com funciona. Així podràs ajustar millor els teus preus i evitaràs un dels errors més habituals dels emprenedors: pensar que l’IVA és teu i que pagar molt d’IVA és un mal senyal per al teu negoci.

L’IVA —l’impost sobre el valor afegit— és un tribut que s’aplica sobre gairebé tots els serveis i productes al llarg de la cadena de producció. Cada vegada que vens un producte, has d’afegir l’IVA al preu, i cada cosa que compres inclou també un IVA.

Com qualsevol impost, l’IVA és de l’Estat, no de l’empresari o de l’empresa. El que passa és que autònoms i companyies actuen com a recaptadors d’Hisenda per a aquest tribut. En cada venda van recaptant aquest IVA, que pot ser del 4%, 10% o 21%, i quan acaba el trimestre, han d’ingressar aquests diners a l’AEAT a través del model 303.

A canvi d’aquest esforç, l’Estat permet a empreses i autònoms deduir part de l’IVA que ells paguen als seus proveïdors. És el que es coneix com a IVA suportat. És a dir, que en fer els teus comptes mensuals, a l’IVA que has cobrat li podràs restar l’IVA que tu has pagat en material per fer els teus productes, serveis de l’empresa i altres despeses.

La declaració trimestral de l’IVA serveix per passar comptes amb Hisenda sobre l’IVA que has pagat i el que has ingressat.

A tall d’exemple: si has venut dues màquines per valor de 10.000 euros més IVA, hauràs ingressat 2.100 euros d’IVA. Però, per poder tancar la venda, has tingut una sèrie de despeses, per exemple de mòbil, cotxe i lloguer d’oficines. En total, aquestes despeses ascendeixen a 5.000 euros amb un IVA de 1.050 euros. Hisenda et permet restar aquest IVA suportat —el que has pagat— al repercutit. Així, en lloc d’abonar 2.100 euros, només te’n tocarà pagar 1.050.

Qui, quan i on presentar el model 303 de l’IVA

Excepte determinades activitats, tots els autònoms i empreses han de presentar la declaració trimestral de l’IVA. Les grans empreses ho fan de forma mensual, però també liquiden l’IVA amb Hisenda.

El model 303 de l’IVA es presenta cada trimestre, i al començament de cada any s’hi suma també el model 390 de resum anual de l’IVA. Aquestes són les dates límit per a cada trimestre:

  • Primer trimestre: 20 d'abril.
  • Segon trimestre: 20 de juliol.
  • Tercer trimestre: 20 d'octubre.
  • Quart trimestre i resum anual: 30 de gener.

Hisenda permet presentar l’IVA de forma 100% telemàtica a través de la seva pàgina web en aquest enllaç o en format físic a la teva oficina del banc. La primera opció és obligatòria per a les empreses, però no per als autònoms.

Amb la segona opció també hauràs d’accedir a l’enllaç anterior, emplenar el model per via telemàtica i després imprimir la predeclaració. Aquest serà el document que lliuraràs a la teva oficina bancària i que ells validaran com a lliurat. En l’apartat següent podràs veure tot aquest procés.

Com fer la declaració trimestral de l’IVA

Ara que ja coneixes la informació bàsica sobre l’IVA, et serà molt més fàcil saber com emplenar el model 303 d’Hisenda. I si tens dubtes, l’AEAT també té un manual d’instruccions amb informació per ajudar a fer el tràmit.

El primer pas del procés per presentar la declaració trimestral de l’IVA és accedir a la pàgina web d’Hisenda en aquest enllaç. Una vegada dins, hauràs de triar la fórmula de presentació. Si tens pensat imprimir el document, hauràs de prémer sobre la predeclaració.

A continuació s’obrirà una pantalla en què hauràs d’indicar el període d’IVA a liquidar i les teves dades personals. A més, hauràs de respondre algunes preguntes sobre el règim d’IVA en el qual tributes, perquè així Hisenda et mostri només les caselles que t’interessen.

El model 303 té un total de 80 caselles que es divideixen entre IVA meritat i IVA deduïble, a més de les teves dades com a autònom o empresa. El primer fa referència a l’IVA que has ingressat i el segon a l’IVA que has pagat i pots deduir, que no serà tot.

L’IVA meritat: caselles 1-27 del model 303

Les primeres nou caselles de la declaració de l’IVA estan reservades als teus ingressos. En introduir les dades d’aquests ingressos, hauràs de separar-los segons el tipus d’IVA que hagis cobrat, que pot ser del 4%,10% o 21%, depenent del tipus de servei.

El model es divideix en tres files i tres columnes segons el tipus d’IVA. A la primera cal indicar la base imposable (el que has cobrat sense IVA); a la segona, el tipus d’IVA (21%, per exemple), i a la tercera, la quota. Cada fila és la suma de tots els ingressos segons el tipus d’IVA.

Les caselles següents només aplicaran en casos concrets. Així, les caselles 10-14 són per a les adquisicions intracomunitàries, és a dir, dins de la Unió Europea, sempre que tinguis CIF intracomunitari. Si no tens CIF intracomunitari, el seu resultat serà zero.

Des d’aquí fins al final, apareix el que es coneix com a recàrrec d’equivalència. Aquest és un règim especial d’IVA per a detallistes autònoms que actuen com a mers venedors. És a dir, que no tracten el producte, sinó que només es limiten a la compravenda d’aquest producte.

Finalment, la casella 27 reuneix els resultats de la resta de caselles. En altres paraules, suma tot l’IVA que has cobrat en el trimestre. És el que es coneix com a quota meritada.

IVA suportat: caselles 28-75

Aquestes són les caselles clau i també les més complicades d’emplenar. Les més importants són les que van des de la 28 fins a la 41. Aquí hi hauràs de reflectir l’IVA que has pagat i que et pots deduir. El punt clau és saber quin IVA desgrava, ja que hi ha despeses deduïbles a l’IRPF i l’impost de societats que no podràs imputar a la declaració trimestral de l’IVA.

El criteri general per als autònoms és que la despesa estigui vinculada a l’activitat. És a dir, que sigui necessària per poder dur a terme el negoci. A partir d’aquí, hi ha normes especials que s’apliquen si tens l’oficina a casa o relacionades amb l’ús del cotxe com a autònom. Amb les empreses passa una cosa semblant.

En emplenar el model 303, hauràs de diferenciar entre les compres corrents (caselles 28 i 29) i la compra d’actius i béns d’inversió (caselles 30 i 31), que correspon al que hagi d’estar a l’empresa més d’un any i que després podràs amortitzar a l’IRPF.

A continuació, hi ha les operacions extracomunitàries dels béns que hagin hagut de passar per la duana (caselles 32-35) i les intracomunitàries (caselles 36-41).

A la casella 43 cal incloure les possibles regularitzacions per béns d’inversió que s’hagin adquirit abans de l’inici de l’activitat. A continuació, a la casella 44 hi hauràs de posar les quotes a compensar de períodes anteriors. És a dir, si en altres trimestres has pagat més IVA del que has ingressat (per exemple, per la compra d’un cotxe d’empresa), hauràs de posar-lo aquí perquè te’l compensin amb l’IVA del trimestre en curs.

La casella 46 és la que resumeix la declaració en el règim general. És el resultat de restar la casella 45 a la casella 27, de sostreure l’IVA que has pagat al que has cobrat. Però per saber el que hauràs d’abonar d’IVA, cal acudir a la casella 65 i a la 71, que deduirà també les quotes pendents en el cas de declaracions complementàries.

I la resta de caselles fins a la 80? Tenen diferents funcions, com incloure les operacions exemptes d’IVA o les dels qui treballen en el règim especial del criteri de caixa.

Després d’emplenar el model, podràs presentar-lo directament si tens signatura electrònica, o imprimir-lo i portar-lo al banc si no en tens o prefereixes lliurar-lo en paper. I així un trimestre darrere l’altre.

 

Fotografia d'Helloquence a Unsplash
-Temes relacionats-
up