movi-image-cincodias-hacer-frente-impagos-comerciales-1
Envia'ns suggerències
Inversions
3 min del teu temps

Com fer front als impagaments comercials

06/05/2020

Digitalitzar factures i seguir el seu recorregut, presentar sempre pressupost, anar a una empresa de gestió de cobraments o subscriure una assegurança de crèdit són algunes de les recomanacions dels experts

La crisi econòmica a la qual aboca la pandèmia causada per la Covid-19 té com a conseqüència gairebé immediata l’augment dels impagaments i dels retards en els pagaments comercials. Tant és així que entre les mesures que ja han pres o creuen que es veuran obligades a adoptar les empreses degut a aquesta crisi, el 20,1% declara la de no pagar a proveïdors, arrendadors o subministraments, mentre que el 13,7% declara impagaments d’obligacions tributàries i l’11,2%, de préstecs financers, segons el Baròmetre realitzat entre els dies 3 i 20 d’abril passats per la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (Cepyme).

En aquesta consulta realitzada a més de 2.000 pimes, es posa també de manifest que el 72,3% d’aquestes creu que la seva companyia patirà un increment de la morositat per part dels seus clients. I la situació no es presenta favorable ja que “el 45% de la població serà molt vulnerable, deixarà de consumir”, segons calcula Gerard Costa, professor d’Esade.

Pot interessar-te: I ara què faig amb el lloguer del meu negoci?

Davant d’aquest escenari, cal tenir en compte algunes recomanacions que poden pal·liar la morositat i ajudar a afrontar l’onada d’impagaments que s’acosta. Encara que, amb caràcter general, el professor Gerard Costa assenyala que la crisi “es pot repetir o allargar i el millor serà retallar costos, com van fer el 2008 moltes companyies que al principi van patir i després es van recuperar”.

En l’ordre pràctic, tal i com recomana José Manuel Veiga, director de Producte de BanSabadell Assegurances, les factures són un factor de primer ordre davant de retards i impagaments, tant per evitar-los com per afrontar-los.

En la societat actual s’imposa la seva digitalització com a garantia de més seguretat. Precisament, l’emergència que el món està travessant “si alguna cosa bona pot portar és arribar a veure les eines digitals com una oportunitat”, afirma Xavier Capellades, CEO de Nomo, aplicació digital de gestió dirigida als autònoms i que permet, entre altres serveis, emetre factures a través del mòbil i de la pàgina web.

Pot interessar-te: Escolta la història de Xavier Capellades, de Nomo, en el Podcast de Banc Sabadell

Capellades anima els petits empresaris a “aprofitar aquesta aturada per accelerar certa transformació, és el moment per analitzar com certes eines poden simplificar la seva vida i fer-te estalviar diners i temps”. Nomo ha decidit no cobrar l’accés a nous clients ni la quota als que ja ho són en aquests dies de crisi.

Un moment important pel que fa al risc d’impagament, i més actualment, és el recorregut de les factures. Per això, els gestors recomanen realitzar un seguiment del seu recorregut, des de la data d’emissió fins a l’enviament, la recepció i el cobrament, ja que un dels riscos més grans d’impagament es produeix precisament en aquests passos.

Altres mitjans

Un mitjà de prevenció i de seguretat recomanat per José Manuel Veiga és anterior a l’impagament o al retard. “És necessari que, al mínim dubte, es busqui informació”, afirma. Si es tracta d’una empresa s’ha de començar anant al Registre Mercantil i, si es tracta d’un particular, al Registre de la Propietat. Els registres de morosos, com RAI, Asnef o I-Informa, són una altra font útil.

El Registre Mercantil, de la Propietat i els de morosos com RAI, Asnef o E-Informa són fonts útils per buscar informació

Per assegurar millor l’ingrés i resoldre dubtes un mecanisme procedent és realitzar un pressupost al client. Tal i com assenyala l’expert de BanSabadell Assegurances, la presentació prèvia d’una relació detallada de costos és considerada per als gestors “una tasca imprescindible” i necessària en cas que es produeixi després un litigi judicial, ja que així s’acredita l’existència del deute. Si el receptor de la compra o subministrament no demana pressupost, l’empresari té raons per desconfiar.

Si el deute ja s’ha produït, un consell que els experts no es cansen d’oferir als petits i mitjans empresaris és comptar amb els serveis d’una empresa de gestió de cobraments, que de manera professional intenta cobrar el deute primer de manera amistosa, renegociant quotes si és necessari i, més tard, de manera legal i judicial, alliberant l’empresari d’aquesta tasca. Des de l’Associació Nacional d’Entitats de Gestió de Cobraments (Angeco), que agrupa actualment 53 companyies a tota Espanya, declaren que “a iniciativa pròpia hem establert normes de conducta professional i les empreses associades són companyies altament professionalitzades, conscients de la seva rellevància econòmica i compromeses amb el paper social que els correspon en aquests moments especialment difícils”.

Per últim, els experts no deixen d’aconsellar a les empreses que subscriguin assegurances de crèdit, instruments financers que permeten protegir les transaccions comercials a crèdit. Aquest tipus d’assegurances ofereixen prevenció, ja que les asseguradores analitzen el risc empresarial i la solvència dels clients de l’assegurat, recobrament dels crèdits impagats i indemnització pels deutes incobrables.

-Temes relacionats-
up