movi-image-financia-pyme-espana-1
Envia'ns suggerències
Petita empresa
3 min del teu temps

Com es finança la pime a Espanya

Un 25,7% de les pimes del nostre país han necessitat finançament en els últims sis mesos, segons l’estudi ‘El finançament de la pime a Espanya’ elaborat per Cesgar, l’associació de societats de garantia recíproca. La xifra encara és més gran quan es redueix la mostra a pimes amb menys de 10 treballadors. En aquest cas, el percentatge s’eleva fins al 35,4%.

Així doncs, finançament i empresa van gairebé sempre units. Des de començar un negoci fins a expandir-lo o llançar un nou producte al mercat, és habitual que una pime necessiti més diners dels que té a la caixa en aquell moment o que, simplement, li convingui demanar un préstec en comptes d’utilitzar els seus propis recursos. D’opcions n’hi ha moltes, però, per a què demanen diners les pimes? Això és el més habitual:

Finançar el capital circulant de l’empresa: 64,1%
Invertir en equips: 21,5%
Inversió en immobles: 10,4%
Invertir en innovació: 7,3%
Expandir-se dins d’Espanya: 0,9%
 

De totes les companyies, les que exporten i innoven són les que més recorren al finançament. Les primeres necessiten capital per a la seva expansió i, pel que fa a les segones, són habituals els petits retards en el procés d’innovació que, al seu torn, retarden les vendes i els ingressos.

Quines són les fonts de finançament més habituals a l’empresa espanyola

Com aconsegueixen les pimes espanyoles aquests diners que necessiten? El mercat ofereix ara mateix diferents fórmules per finançar-se, però algunes són més ràpides i immediates que d’altres. Aquesta és una de les prioritats de les empreses en buscar el capital requerit. En aquest sentit, poques fórmules bancàries són més ràpides que les clàssiques línies de crèdit. Segons Cesgar, un 24,6% de les empreses les ha utilitzades en els últims sis mesos, més de tres punts percentuals per sobre de l’anterior informe.

La segona fórmula de finançament a què més es recorre són els préstecs bancaris, que també han augmentat i ja suposen el 21,6% del total. Aquesta eina és més habitual en empreses que comencen o que no tenen un negoci prou sòlid per tenir oberta una línia de finançament.

En tercer lloc figura l’arrendament financer o lísing, que va duplicar la seva presència entre el març de 2017 i el març de 2018, però cau en l’enquesta de setembre fins al 7,9%. Una cosa semblant passa amb el facturatge o factoring, que suposa la cessió de les factures a l’entitat per al seu cobrament. Aquesta opció s’ha reduït fins a un 1,8%.

D’altra banda, la incertesa política ha llastat els crèdits ICO, que mantenen el seu pes amb un 5,2% del total de finançaments.

A les fonts de finançament bancàries s’hi sumen altres fórmules que puguin pactar les mateixes empreses. La primera és allargar els terminis de pagament i la segona és el crèdit de proveïdors. De fet, aquest és l’instrument de finançament que més fan servir les pimes. Tant és així, que un 56,1% l’han utilitzat en els últims sis mesos.

Finalment, l’informe també recull les condicions de finançament a les empreses. Perquè, per poder concedir préstecs i línies de finançament, les pimes han de demostrar la seva solvència i, en gairebé el 50% dels casos, aportar garanties. Tot i així, més del 90% van aconseguir el 100% dels diners que volien.n.

-Temes relacionats-
up