movi-image-lainformacion-comportar-euribor-2021-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Com es comportarà l'euríbor aquest 2021?

Fri Apr 09 12:15:00 CEST 2021

La crisi derivada de la pandèmia també ha tingut els seus efectes en aquest índex financer, un dels més importants d'Europa, que ha marcat mínims històrics

No és novetat assenyalar que la situació derivada de la pandèmia de la COVID-19 ha suposat una garrotada per a l'economia espanyola en general, i per a la de les famílies en particular. Segons un estudi de la Fundació de les Caixes d'Estalvis (Funcas), fins a un 36 % dels espanyols veu pitjor la seva economia i un 21 % estima que empitjorarà encara més en els pròxims mesos, dades que corroboren la previsió de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), que assenyala que l'espanyola és una de les economies més castigades. 

No obstant això, tots els que compten amb una hipoteca o un préstec, o que estan plantejant-se contractar-lo pròximament, tenen a favor l'impacte que el coronavirus ha tingut en l'euríbor, que si ja feia anys que mostrava xifres negatives, en els últims mesos ha experimentat mínims històrics. De fet, al mes de gener ha marcat un nou rècord de caiguda: a -0,505.

L'euríbor —acrònim d'Europe Interbank Offered Rate, tipus europeu d'oferta interbancària en català— és el tipus al qual les entitats bancàries compren i venen els diners i és la principal referència per calcular el tipus d'interès que aquestes entitats apliquen quan concedeixen els seus préstecs. El seu càlcul es realitza tenint en compte els tipus d'interès d'oferta de les 50 entitats de crèdit més actives al mercat interbancari, supervisades per la Federació Bancària Europea.

Pot interessar-te: Així es comportarà l'euríbor aquest any i així afectarà les hipoteques


Perspectives

Segons les previsions de diferents experts del sector, durant aquest 2021 l'euríbor oscil·larà entre el -0,5 % i el -0,4 %; una bona notícia per a qui revisi la seva hipoteca aquest any. Amb aquesta xifra, qui hagi sol·licitat un préstec per al seu habitatge gaudirà d'un estalvi de 5 euros per cada 50.000 euros sol·licitats.

Encara que tot depèn de les mesures que prengui el Banc Central Europeu (BCE), que de moment no ha mostrat senyals pel que fa al fet de pujar els tipus d'interès, els experts apunten que l'euríbor no tornarà a valors positius fins al 2023 o, fins i tot, al 2024.

Hipoteques a tipus fix o a tipus variable

Segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el novembre del 2020 es van registrar 28.756 préstecs per a la compra d'un habitatge; un 1,8 % més que el mes anterior i la millor dada des de febrer del mateix any, just abans de l'esclat de la pandèmia a Espanya. D'aquestes hipoteques, el 52,6 % van ser de tipus variable, amb un interès mitjà del 2,05 %, i l'altre 47,4 % de tipus fix, amb un interès mitjà del 2,86 %. 

Calculadora: Descobreix si t'interessa més una hipoteca a tipus fix o variable

Tot i aquestes dades, a l'últim any s'ha registrat un augment de les hipoteques de tipus fix a causa, en bona part, a la baixada de l'euríbor en els últims anys, ja que les entitats bancàries han llançat ofertes de termini fix atractives amb la seguretat de cara als sol·licitants com a punt a favor. Segons les dades del portal immobiliari Fotocasa, el 2020 les hipoteques a tipus fix representaven el 53 % del total, diversos punts per sobre del 2019, quan se situaven en el 47 %.

Pot interessar-te: El 2021 és l’any per comprar un habitatge?

A grans trets, aquests préstecs es diferencien per la quota d'interès, el termini i el període d'amortització.

  • De tipus fix. Les hipoteques de tipus fix es caracteritzen per tenir una quota sense canvis i, tot i que inclouen un tipus d'interès marcat per l'entitat bancària on se sol·liciten, no estan sotmeses a les fluctuacions del mercat. En aquest cas, suposa una amortització del capital a un ritme més baix.
  • De tipus variable. Les hipoteques de tipus variable fixen la quota basant-se en un índex de referència, com l'euríbor o l'índex de referència de préstecs hipotecaris (IRPH), per exemple, més una part fixada pel banc. En aquest cas, les comissions solen ser inferiors i tenen un termini d'amortització més llarg, però la quota es revisa de manera semestral o anual i, per tant, la quantia a pagar depèn dels canvis en l'índex de referència que s'apliqui en el préstec.
  • De tipus mixt. Les hipoteques de tipus mixt són una combinació de les anteriors: hi ha un període inicial amb un tipus d'interès fix (normalment als primers anys del termini d'amortització) en el qual les quotes són estables i, després, es passa a l'interès variable, en què les quotes canvien segons l'índex de referència establert. 

Evolució de la situació immobiliària

Tot i la caiguda dels tipus d'interès, el mercat immobiliari no s'ha ressentit en excés amb la pandèmia i tant compradors com venedors esperen veure com evoluciona la pandèmia abans de prendre una decisió: els primers, amb expectatives que la crisi provoqui una disminució dels preus; els segons, amb l'esperança que les circumstàncies econòmiques millorin i que l’immoble no perdi valor.

Això sí, segons l'estudi Sector Inmobiliario y COVID en España, elaborat per la immobiliària CENTURY 21, al 65 % dels espanyols els agradaria canviar d'habitatge després de la pandèmia. Entre les preferències, es troben: tenir jardí (43 %) o terrassa (32 %), disposar d'un espai per a teletreballar (24 %) o on els nens puguin jugar (20 %).

Pot interessar-te: Habitatges per a joves: més sostenibles i amb espai per al teletreball

A més, 9 de cada 10 espanyols preferirien tenir un habitatge en propietat, ja que es considera una inversió de futur, i consideren el lloguer com una opció transitòria perquè no poden permetre’s la inversió que suposa efectuar una compra (40 %) o perquè ofereix més mobilitat (29 %).

Fotografia d'Alexander Andrews a Unsplash
-Categories i etiquetes-
up