Com cotitzaran els autònoms a partir del 2023 | EDE
Cómo cotizarán los autónomos a partir de 2023
Envia'ns suggerències
Petita empresa
4 min del teu temps

Com cotitzaran els autònoms a partir del 2023

17/10/2022

Quotes en funció dels beneficis del negoci i noves deduccions per despeses genèriques, entre les novetats del nou sistema de cotització

El 2023 entra en vigor el nou marc de cotitzacions per a autònoms que s’anirà establint progressivament amb un període de transició de nou anys, fins al 2032. Un cop transcorregut aquest temps, s’avaluarà com ha funcionat el sistema, s’hi introduiran les millores necessàries i entrarà definitivament en vigor. Quins canvis suposa el nou model? Com cotitzen els autònoms el 2023?

En total, el sistema consta de 15 trams de cotització amb una quota mínima de 230 euros, que anirà baixant fins als 200 euros el 2025, i una màxima de 500 euros, que s’incrementarà fins als 590 euros d’aquí a tres anys. En el model actual, la quota mínima és de 294 euros i la màxima de 1.266 euros.

La novetat principal d’aquest model és que els autònoms cotitzaran segons els rendiments nets o els beneficis de la seva activitat, i no en funció d’una base escollida voluntàriament.

Com es començarà a aplicar el nou marc de cotitzacions per a autònoms?

Entre el 2023 i el 2025, les quotes s’aniran ajustant: els trams més baixos (menys de 1.300 euros de rendiment net) pagaran menys, els intermedis (entre 1.300 i 1.700 euros de rendiment net) el mateix i els trams més alts pagaran més.

Rendiment net

Quota 2023

Quota 2024

Quota 2025

Fins a 670 €

230 €

225 €

200 €

Entre 670 € - 900 €

275 €

250 €

220 €

Entre 900 € - 1.125,9 €

275 €

267 €

260 €

Entre 1.125,9 € - 1.300 €

291 €

291 €

290 €

Entre 1.300 € - 1.500 €

294 €

294 €

294 €

Entre 1.500 € - 1.700 €

294 €

294 €

294 €

Entre 1.700 € - 1.850 €

310 €

320 €

350 €

Entre 1.850 € - 2.030 €

315 €

325 €

370 €

Entre 2.030 € - 2.330 €

320 €

330 €

390 €

Entre 2.330 € - 2.760 €

330 €

340 €

415 €

Entre 2.760 € - 3.190 €

350 €

360 €

440 €

Entre 3.190 € - 3.620 €

370 €

380 €

465 €

Entre 3.620 € - 4.050 €

390 €

400 €

490 €

Entre 4.050 € - 6.000 €

420 €

445 €

530 €

Més de 6.000 €

500 €

530 €

590 €

Pot interessar-te: 10 coses que has de saber abans de fer-te autònom

Com es calcularan els rendiments nets dels autònoms?

A partir del 2023, tots els autònoms hauran de presentar, al començament de l’any, una previsió dels seus rendiments anuals. Aquest formulari es presentarà pel portal Importass de la Seguretat Social, que automàticament assignarà a l’usuari una quota a pagar en funció dels seus ingressos esperats.

Per calcular els rendiments nets d’un autònom, el primer pas és obtenir els rendiments nets del negoci. És a dir, els ingressos obtinguts menys les despeses deduïbles. A aquest import, se li suma la quota a la Seguretat Social i posteriorment se li resta un 7 %, que és un percentatge que s’aplica a totes les despeses que té l’autònom i que li és impossible justificar. En cas que sigui un autònom societari, aquest percentatge de despeses injustificables es redueix al 3 %.      

La nova reforma preveu que els autònoms puguin modificar fins a sis vegades l’any la base de cotització per anar adequant la quota als seus ingressos reals, contra els quatre canvis que es permetien anteriorment.

A final d’any hi haurà una regularització perquè la Seguretat Social confirmi que cada autònom ha cotitzat en funció dels rendiments nets. Si l’autònom ha cotitzat per una base superior a la corresponent, la Seguretat Social li tornarà els diners que haurà pagat de més. En cas contrari, l’autònom haurà d’abonar la cotització pendent.

Tarifa plana per a autònoms a partir del 2023

El 2023, la tarifa plana per a autònoms passa dels 60 euros del 2022 als 80 euros al mes. Aquesta tarifa fixa s’aplica durant el primer any d’activitat de l’autònom independentment dels ingressos nets. El segon any d’activitat, i si els ingressos no superen el salari mínim (1.000 euros bruts mensuals), continuarà pagant una quota de 80 euros. A partir del tercer any d’activitat ja s’haurà d’incorporar al sistema ordinari de cotització, encara que els ingressos no assoleixin el salari mínim.

Com són les prestacions noves per cessament d’activitat?

El nou reglament inclou una prestació del 50 % de la base reguladora per cessament d’activitat, que seria equivalent a la prestació per desocupació dels treballadors per compte d’altri. Per accedir-hi, l’autònom haurà de tenir una reducció del 75 % dels ingressos en cas de no tenir empleats a càrrec. Si l’autònom té treballadors contractats, ha de complir aquesta condició durant dos trimestres consecutius i no obtenir ingressos superiors al salari mínim interprofessional (SMI). L’autònom podrà cobrar aquesta prestació durant un període d’entre quatre mesos i dos anys sense necessitat de tancar el negoci, com sí que era obligatori fins ara.

Quantes despeses es podran deduir els autònoms?

La nova legislació introdueix una nova deducció del 7 % per despeses genèriques per a autònoms individuals, i del 3 % per als autònoms societaris. Aquesta deducció se sumarà a les deduccions ja vigents per despeses de producció en l’exercici de l’activitat.

En qualsevol cas, és fonamental que un professional autònom compti amb l’assessorament d’un expert com el gestor del banc, que l’assessori i resolgui tots els dubtes que puguin sorgir.

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

Fotografia de EKATERINA BOLOVTSOVA a Pexels
-Temes relacionats-
up