movi-image-aligerar-factura-fiscal-1
Envia'ns suggerències
Estalvi
4 min del teu temps

Com alleugerir la factura fiscal abans que acabi l'any

Fri Jan 15 14:16:19 CET 2021

Aquest 2020 és important tenir en compte l'efecte de la pandèmia en la situació fiscal de molts ciutadans i conèixer els canvis fiscals que s'acosten

Falta molt poc perquè acabi l'any 2020 i, amb ell, l'exercici fiscal de tots els ciutadans. Aquest mes, segons els experts, és crucial per millorar la fiscalitat pensant en la declaració de la renda que caldrà presentar entre l’abril i el juny del 2021. És hora d'asseure’s a pensar en aquelles coses que es poden fer per reduir tant com sigui possible la factura amb Hisenda aprofitant al màxim els beneficis, les deduccions i les exempcions del sistema. Aquest any, a més, és més important que mai revisar amb lupa les opcions, ja que les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19 poden afectar la situació fiscal de molts contribuents.

Hi ha un col·lectiu especialment vulnerable el 2020: les persones afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), ja que moltes han tingut dos pagadors al llarg de l'exercici, cosa que influeix molt a l’hora de fer comptes amb Hisenda.

Com afecta? Modifica els límits de les persones que estan obligades a declarar. La norma diu que han de fer la declaració tots els ciutadans que percebin rendiments del treball superiors als 22.000 euros bruts anuals i amb un sol pagador. El límit és el mateix quan hi ha dos pagadors, però sempre que no es rebin del segon i dels següents pagadors més de 1.500 euros l'any. En cas contrari, el límit s'estableix en 14.000 euros, independentment dels pagadors.

L'Administració es considera un segon pagador, i això afecta les declaracions dels més de 3,4 milions de persones que s'han hagut d'acollir a un ERTO 

I aquí és on trobem el principal problema. L'Administració es considera un segon pagador, i això afecta les declaracions dels més de 3,4 milions de persones que s'han hagut d'acollir a un ERTO en algun moment de l'any. Els ciutadans que hagin percebut de l'Administració més d'aquests 1.500 euros que s'han esmentat en el conjunt de l'any, hauran de fer la declaració si, a més, el 2020 superen els 14.000 euros sumats l’ERTO i el sou de l'empresa.

Per exemple, un treballador que hagi percebut ingressos del seu treball de 12.000 euros aquest any i 3.000 euros de l'Administració per un ERTO, haurà de fer la declaració de la renda. Si no s'hagués vist afectat per un ERTO, aquest ciutadà no estaria obligat a fer-la. La declaració pot sortir a retornar i aportar uns ingressos extres per al treballador; o a ingressar, fet que pot suposar un nou revés per a la butxaca de molts empleats.

Per això és important que les persones que es trobin en aquestes circumstàncies revisin la seva situació fiscal i tinguin en compte que poden sol·licitar a la seva empresa que els incrementi les retencions a la nòmina del desembre per intentar evitar un gran desemborsament el 2021.

A més dels ERTO, hi ha altres aspectes que cal revisar abans que acabi l'any, com les novetats fiscals que entrarien en vigor el 2021 amb els nous Pressupostos Generals de l'Estat. El Registre d'Economistes Assessors Fiscals (REAF) ha elaborat una guia pràctica amb 80 recomanacions, generals i específiques per a aquest 2020, amb l'objectiu que els ciutadans puguin dissenyar la seva pròpia estratègia i optimitzar la tributació durant la campanya de l'IRPF.

Aquests són alguns dels suggeriments que inclouen:

Aportacions a plans de pensions. És una de les recomanacions habituals que es fan sempre que s'aproxima el final d'un exercici. El desembre és un bon moment per fer aportacions extraordinàries als plans de pensions amb dret a reducció, ajustant-les als límits fiscals actuals. Aquest any, a més, aquest consell té encara més importància perquè el límit actual deduïble, fixat en 8.000 euros l'any, baixarà a 2.000 euros amb els nous PGE. També es poden fer aportacions al pla de pensions del cònjuge fins a un màxim de 2.500 euros anuals amb dret a reducció si els rendiments nets del treball són inferiors a 8.000 euros l'any. Aquesta quantitat es reduirà a 1.000 euros el 2021.

Guanys per la venda de l’habitatge. Els ciutadans que hagin venut la seva casa al llarg del 2020 han de tenir en compte que els guanys obtinguts tributaran a la pròxima declaració a la base de l'estalvi, entre el 19 % i el 23 %. En canvi, si reinverteixen els guanys totalment o parcialment en un altre habitatge habitual, podran neutralitzar el pagament i rebaixar la factura fiscal. En aquest cas, el REAF recorda que aquest termini s'ha vist alterat pel primer estat d'alarma i, per tant, no es compten els dies des del 14 de març al 30 de maig del 2020.

Pot interessar-te: La rendibilitat a la inversió immobiliària: què cal tenir en compte?

Rendes vitalícies. Les persones majors de 65 anys que hagin venut accions, fons d'inversió o immobles diferents de l'habitatge habitual el 2020 tenen sis mesos per constituir una renda vitalícia assegurada amb l'import total o parcial de la transmissió, amb un màxim de 240.000 euros i considerar exempt el guany patrimonial obtingut. En aquest cas, el termini de sis mesos també s'ha vist alterat pel primer estat d'alarma, així que tampoc es tenen en compte els dies del 14 de març al 30 de maig del 2020.

Venda d'accions. Molts contribuents no estan obligats a declarar per tenir rendiments de treball baixos, però també cal tenir en compte altres limitacions que afecten un altre tipus de rendes, com els guanys patrimonials per venda d'accions. Els rendiments íntegres de capital mobiliari i dels guanys patrimonials sotmesos a retenció no han de superar els 1.600 euros anuals ni generar pèrdues d’una quantitat inferior als 500 euros per evitar declarar-los.

Avançament d'ingressos o rendiments. El REAF assegura que els contribuents amb rendes del treball, del capital immobiliari i d'activitats econòmiques superiors a 300.000 euros poden avançar ingressos o rendiments abans de finals d'any, ja que a partir del 2021 el tipus marginal de l'IRPF a partir d'aquests nivells passarà del 45 % al 47 %.

Plusvàlues o beneficis. Igualment, els ciutadans que estiguin pensant a transmetre algun actiu amb plusvàlua o a rebre beneficis de la seva societat com a socis, de més de 200.000 euros, haurien de fer l'operació abans que finalitzi el 2020. A partir del 2021 és previsible que la tributació de l'estalvi augmenti en tres punts, i passa del 23 % actual al 26 % per a bases superiors als 200.000 euros.

Amortitzar la hipoteca. Una altra de les fórmules habituals per reduir la factura fiscal global a finals d'any consisteix a amortitzar part de la hipoteca en els últims mesos fins als 9.040 euros, si encara es té dret a la deducció per adquisició d'habitatge habitual en cas d'haver-lo comprat abans del 2013.

Reduir els guanys patrimonials. Des del REAF també recomanen aprofitar algun element patrimonial amb liquiditat per transmetre’l amb pèrdues a fi d'aconseguir reduir la tributació dels guanys patrimonials que s'hagin posat de manifest el 2020 per altres transmissions.

Donatius. La fi d'un exercici sempre és un bon moment per fer donatius per aplicar-se la deducció corresponent. El 2020, a més, s'ha incrementat en cinc punts la deducció fins al 80 % dels primers 150 euros, i al 35 % de la resta (40 % en el cas que el pagament es faci habitualment a la mateixa entitat).

Pagaments en espècie. Pot ser també una bona ocasió per arribar a un pacte amb l'empresa per considerar retribucions en espècie de determinats ingressos, com els xecs de menjar, l'assegurança mèdica o l'abonament de transport. Això permet que aquesta part del salari no tributi, de manera que es redueix la factura fiscal global.

Despeses d’atenció. Per la seva banda, els empresaris o els professionals que hagin satisfet despeses d'atenció a clients i a proveïdors durant el 2020 han de tenir en compte que el màxim deduïble és l'1 % de l'import net de la xifra de negocis del mateix exercici, de manera que, des del punt de vista fiscal, s'ha de tenir especial atenció en aquest capítol.

Canvis en la situació personal. Tenir un fill, divorciar-se i assumir una pensió alimentària i altres circumstàncies generen canvis en la quantia de les retencions a l'IRPF que depenen de cada comunitat autònoma. Convé consultar periòdicament les deduccions autonòmiques existents en cada moment, ja que solen variar anualment.

-Categories i etiquetes-
up