Com afecta l'evolució de l'Euríbor a la meva hipoteca? | EDE
movi-image-afecta-evolucion-euribor-hipoteca-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Com afecta l'evolució de l'Euríbor a la meva hipoteca?

Wed Nov 17 08:26:51 CET 2021

L'evolució de l'euríbor, que en aquests moments es troba en negatiu, afecta les quotes de les hipoteques a tipus variable

Les hipoteques i l’euríbor estan directament relacionats, ja que aquest últim és el principal índex que es pren com a referència per al càlcul de l'interès d'una hipoteca a tipus variable. Depenent de com evolucioni aquest índex, la quota d'una hipoteca a tipus variable puja o baixa. Cada quant canvia la quota d’una hipoteca a tipus variable? Els bancs solen revisar l'euríbor cada sis o 12 mesos.

Però, què és l'euríbor? L’euríbor (acrònim d'European InterBank Offered Rate) és el preu al qual es presten diners els bancs europeus. És a dir reflecteix el tipus d'interès mitjà a què una gran majoria de bancs europeus es concedeix préstecs a curt termini per, a la vegada, prestar-lo a tercers, com ara empreses o particulars.

Actualment, aquest índex es troba en nivells negatius. Com afecta això les hipoteques amb un tipus d'interès variable? Aquests valors mínims suposen un abaratiment del preu de les hipoteques i, per tant, de la quota mensual.

No obstant això, per calcular la quota mensual de la hipoteca, no només s’ha de tenir en compte l’euríbor, sinó també el diferencial.

Què és el diferencial d'una hipoteca?

A la revisió del préstec hipotecari a tipus variable, a més de l'euríbor, cal tenir en compte l'aplicació del marge o el diferencial, que no és més que la quantitat que els bancs sumen a l'índex de referència que s'ha pres com a base, com a retribució pels diners prestats. La suma dels dos factors és el que configura el preu del préstec hipotecari.

Segons l'Associació Hipotecària Espanyola (AHE), el diferencial es pacta amb el banc i queda establert al contracte. Per això per saber quina és la quota final que es pagarà després d'una revisió, no només s'ha de tenir en compte l'evolució de l'euríbor, sinó també el diferencial contractat.

Per exemple, si es tracta d'una hipoteca amb un interès que sigui euríbor + 0,8 % i l'euríbor està en el -0,237 %, el nou tipus d'interès del crèdit serà aquest -0,237 % més el 0,8 % establert al diferencial, és a dir, un 0,563 %.

Pot interessar-te: Descobreix amb aquest simulador la quota i el tipus d'hipoteca recomanats segons les teves necessitats

Què passa si puja l'euríbor?

Tot i que la pujada de la quota del préstec hipotecari també depèn de l'import pendent d'amortitzar, si en el moment de revisar la hipoteca, augmenta l’euríbor també ho farà la mensualitat que s'ha d'abonar al banc.

Actualment, segons s’ha dit, l'euríbor es troba en nivells negatius. Tot i això, el canvi en la política monetària del Banc Central Europeu (BCE) fa preveure que aquest índex pujarà, encara que de manera gradual. En aquest cas, el titular de la hipoteca podria canviar la seva hipoteca a tipus variable per una altra a tipus fix, encara que s’ha de tenir en compte que les condicions dels dos tipus d’hipoteques no són les mateixes.

Elaborar una previsió realista i d'acord amb les possibilitats del futur propietari és fonamental, per això és recomanable comptar amb l'assessorament d'experts de confiança, com és el gestor de la teva entitat bancària. 

Vols que un expert t'aconselli sense cap mena de compromís? Deixa’t assessorar per un especialista.

 

Fotografia de cottonbro a Pexels
-Temes relacionats-
up