movi-image-claves-presupuesto-familiar-1
Envia'ns suggerències
Estalvi
4 min del teu temps

Claus per fer el teu pressupost familiar

Fri Oct 11 13:52:40 CEST 2019

Arribar a final de mes pot convertir-se en una tasca complicada en què les despeses fixes i les puntuals previstes conviuen amb les que apareixen per sorpresa

Fer un pressupost familiar detallat i classificat en funció de diferents categories ens ajuda a optimitzar el control de la despesa per aconseguir estalviar cada mes. Expliquem quines són les claus per fer aquest pressupost familiar a partir de les 12 categories elaborades per l’Enquesta de Pressupostos Familiars (EPF) que l’Institut Nacional d’Estadística (INE) duu a terme cada any.

Classificació de les despeses 

Les 12 categories esmentades són, ordenades de despesa mitjana per llar més alta a més baixa, segons l’enquesta de l’INE:

 1. Habitatge i subministraments (9.181 €)
 2. Aliments i begudes no alcohòliques (4.223 €)
 3. Transports (3.790 €)
 4. Hotels, cafès i restaurants (2.948 €)
 5. Altres béns i serveis (2.298 €)
 6. Oci, espectacles i cultura (1.643 €)
 7. Vestit i calçat (1.463 €)
 8. Mobiliari i altres habitatge (1.372 €)
 9. Sanitat (1.010 €)
 10. Comunicacions i ADSL (964 €)
 11. Begudes alcohòliques i tabac (519 €) 
 12. Ensenyament (461 €)

D’aquestes dotze categories se n’estableixen tres com a imprescindibles per a una família: habitatge i subministraments, aliments i begudes no alcohòliques i transports. Tal com assenyala aquesta enquesta, la despesa de la categoria d’habitatge i subministraments suposa un 30% de la despesa anual familiar, la mitjana de la qual és de 29.871 € a l’any, tal com assenyala l’INE. Descobreix quant hauries de pagar pel teu habitatge segons els teus ingressos i despeses amb la nostra calculadora.

Determinar quines despeses són imprescindibles i quines són innecessàries, extraordinàries o imprevistes és imprescindible per elaborar correctament el pressupost familiar.

Despeses imprescindibles i prescindibles

Les imprescindibles són les que no es poden obviar i s’han d’afrontar obligatòriament, encara que sí que poden reduir-se. S’ha de gastar per força en habitatge, alimentació i transport, però poden buscar-se fórmules de consum substitutori perquè les despeses siguin més baixes, com utilitzar mètodes alternatius al cotxe per desplaçar-se, portar el dinar a la feina per a no haver de gastar en un restaurant, tenir en compte aquests trucs en comprar al súper, etc.

Entre les despeses prescindibles o innecessàries que es poden reduir o fins i tot eludir hi ha les sortides relacionades amb l’oci, la restauració i altres categories que, si es limiten, permeten que una família estalviï més. Les despeses extraordinàries engloben les que poden ser previsibles encara que no són recurrents, com les assegurances, els impostos, etc.

Consells per fer un pressupost familiar i controlar l’economia domèstica

Una de les fórmules més ràpides i eficients per crear un pressupost familiar és l’ús dels fulls de càlcul d’Excel. Gràcies a aquest mètode és possible desglossar les despeses de forma ordenada i fàcilment comprensible.

D’altra banda, també podem utilitzar les noves tecnologies per fer el pressupost familiar, gràcies a les apps mòbils. Algunes de les més eficaces són:

 • Fintonic (gratuïta, disponible a Android i Apple Store). Permet controlar de forma molt senzilla els pressupostos familiars i personals. Disposa de funcions que avisen de cobraments duplicats, comissions, venciment d’assegurances, consum de targetes, etc.
 • Wallet (gratuïta, multiplataforma dissenyada per a Android). Gràcies a l’aplicació pots controlar les teves despeses tant a l’smartphone com a la tauleta, l’ordinador o fins i tot el rellotge intel·ligent.
 • Money Wiz (de pagament, multiplataforma per a Android, Apple Store i Google). Guarda totes les dades al núvol i permet controlar tots els teus moviments econòmics des de qualsevol dispositiu.

En qualsevol cas, tant si s’utilitza un full de càlcul Excel com una app serà necessari organitzar-se perquè el pressupost familiar estigui sempre al dia. Fixar un dia de la setmana per fer-lo i fer torns amb la resta de la família per introduir les dades i establir límits individuals i familiars a cada categoria de despesa pot resultar molt útil per aconseguir l’objectiu de l’estalvi.

Per a què serveix un pressupost familiar?

Un pressupost familiar executat mensualment de forma minuciosa serveix per:

 • Control y concienciación del gasto. Gràcies a l’elaboració del pressupost familiar sabrem en què gastem els diners disponibles, perquè adquirir consciència d’això i identificar què és prescindible i què no ho és resulta clau per controlar la despesa i estalviar.
 • Ser previsor. Conèixer exactament com es desenvolupa l’economia familiar en el present és el punt de partida per saber com serà l’economia familiar del futur, de manera que serà més fàcil fer plans per estalviar o invertir en algun actiu de forma tranquil·la, sense perdre estabilitat econòmica.

 

movi-image-claves-presupuesto-familiar-2

 

Afegir el preestalvi com una despesa fixa

Per aconseguir un matalàs econòmic familiar podem establir el preestalvi com si es tractés d’una despesa fixa imprescindible. Aquest concepte consisteix a destinar una quantitat fixa exclusivament a l’estalvi.

Segons els experts, hi ha diferents metodologies per dur a terme el sistema de preestalvi:

 • La regla del 50/30/20 permet estalviar i aconseguir un control efectiu de la despesa. Consisteix a establir diferents percentatges destinats a diferents tipus de despesa: el 50% per cobrir les necessitats bàsiques, el 30% per a les despeses relacionades amb l’oci i el 20% restant per a l’estalvi. Alguns d’aquests experts financers recomanen tenir un compte diferent de l’habitual per dipositar els diners de l’estalvi.
 • Sistema progressiu. Aquesta metodologia és perfecta per a les persones que no estan acostumades a estalviar. Es tracta d’establir un primer percentatge, que podria ser del 5% dels ingressos, per anar augmentant-lo de forma progressiva fins a arribar al 10% o més.
 • Cantitats fixes mensuals. En aquest cas es tracta de destinar una quantitat fixa mensual (50€, 100€ o 200€, per exemple) a l’estalvi. Perquè resulti eficient, també és recomanable utilitzar un compte diferent del que fem servir per a la resta d’operacions..

Com reduir despeses en el pressupost familiar

Conèixer quins són els ingressos i despeses i anotar-los en el pressupost familiar serveix per optimitzar al màxim els dos conceptes. Per reduir les despeses de l’economia familiar val la pena conèixer i aplicar els següents consells a l’economia domèstica:

 • Imprevistos previsibles. Encara que pot semblar una contradicció, hauríem d’evitar que els imprevistos ens sorprenguin i ens deixin el compte bancari sota mínims. Per això, convé dur a terme una política de preestalvi.
 • Economia col·laborativa. En l’actualitat i gràcies a les noves tecnologies podem apuntar-nos a l’economia col·laborativa de forma molt senzilla, mitjançant l’ús d’aplicacions per compartir mitjà de transport, i comprar i vendre articles de segona mà, per exemple.
 • Control de l'estacionalidad. Hi ha despeses predictibles però no recurrents que tenen a veure amb l’estacionalitat. Per exemple, al setembre s’han d’afrontar unes despeses extra en la compra de material i llibres per als nens que van a escola o triar una tarifa elèctrica amb discriminació horària per utilitzar els electrodomèstics de la llar en la franja de temps establerta a un cost inferior..

Fer els números d’un pressupost familiar és el punt de partida per dur a terme una gestió correcta de l’economia domèstica, un factor clau per estalviar i aconseguir un saldo positiu al final de cada mes

 
 
 
 
Fotografia de Jeshoots a Unsplash
-Temes relacionats-
up