Claus per desxifrar la factura de la llum | EDE
movi-image-factura-luz-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Claus per desxifrar la factura de la llum

Fri Oct 18 08:45:35 CEST 2019

Tan temuda com desconeguda, la factura de la llum és un dels grans esculls de l’economia domèstica.

Amb un preu del MWh un 10% més elevat que l’any anterior, 2018 ha estat l’any amb el preu de la llum més car de l’última dècada. De fet, segons l’associació de consumidors Facua, durant l’any passat els usuaris van haver de pagar tres de les cinc factures de la llum més cares de la història. Un peatge inevitable al qual el consumidor s’aproxima mes a mes amb més resignació que curiositat. 

No és fàcil reduir l’impacte que té aquest rebut en la nostra economia, més si tenim en compte que els espanyols gasten en la factura de la llum un 85,7% més que fa 15 anys. Existeixen diferents eines que ens permeten alleugerir l’import, però el primer pas per poder optimitzar el consum és tenir clar què estem pagant i què amaga la factura, i mai millor dit, les claus. Entenem la factura de la llum? La resposta és no.

Almenys per a la meitat de les famílies. En concret, es tracta d’una informació poc comprensible per al 46,5% dels enquestats en el Panell de Llars de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). Un percentatge superior que en altres factures, com el gas o la telefonia, on la incomprensió es redueix fins al 34,8% i 15,1%, respectivament. De fet, segons l’OCU, només un 11% dels consumidors entén del tot la seva factura de la llum. 

Almenys per a la meitat de les famílies la factura de la llum ofereix una informació poc comprensible.

Mercat lliure o regulat

Per començar, el més bàsic és esbrinar o confirmar si el consum està adscrit al mercat lliure o al mercat regulat. Segons la mateixa OCU, sovint les mateixes elèctriques ‘encoratgen aquesta confusió’, per això entendre la factura és clau per estalviar. Mentre que al primer cada companyia pot  fixar les seves pròpies tarifes, al mercat regulat s’estableix un PVPC (preu voluntari petit consumidor) amb un valor que canvia segons l’oferta-demanda d’energia.

S’estima que aproximadament la meitat dels espanyols està al mercat elèctric regulat i l’altra meitat al lliure. Per comprovar-ho hem de confirmar que a la factura hi apareix alguna de les denominades ‘Comercialitzadores de referència’ (COR) designades pel Ministeri per oferir les tarifes regulades. Una vegada comprovat, és moment de començar a desxifrar els conceptes desglossats que s’inclouen a la factura i amb els quals serà més fàcil establir un control periòdic.

La factura pas a pas

Com passa amb la factura del gas, el rebut de la llum està format per dos imports. Un cost fix que correspon al pagament per la potència contractada i un cost per l’electricitat consumida. Encara que segons el mercat i la comercialitzadora les factures poden presentar lleugeres variacions, generalment comparteixen els mateixos elements. A la part superior, hi solem trobar el nom de la companyia i el període de consum (bimestral o mensual segons si es compta amb el nou comptador amb telegestió instal·lat).

En tercer lloc, hi apareix la referència del contracte de subministrament que, tal i com indica l’OCU, és una dada fonamental per identificar una instal·lació  encara que l’usuari canviï de comercialitzadora. Una espècie de ‘DNI’ del comptador. En quart lloc hi trobem la tarifa d’accés o producte que determina la potència contractada. Es tracta d’un import fixat pel Ministeri i que indica també si l’usuari té o no tarifa de discriminació horària (DHA o A). 

No menys important és la potència contractada que a la majoria de les llars oscil·la entre els 3.3 i 4.6 kW. Per sota dels 3 kW es pot demanar el bo social amb l’objectiu que les llars que més ho necessiten puguin reduir la factura. En aquest sentit, una de les novetats implementades pel Govern el 2018 contempla la possibilitat de reduir la potència, una mesura recomanada per a les llars que en tenen contractada més de la necessària.

Seguidament, hauríem de trobar la descripció detallada de la factura on hi apareixeran una sèrie de conceptes com la facturació per potència contractada. És a dir, un import fix que s’abona independentment del consum sota una premissa: quanta més potència, més es paga. En segon lloc, finalment, l’energia efectivament consumida i que en el cas de la factura adscrita al mercat regulat canviarà segons el cost de l’energia al mercat majorista durant aquest període.

També hem de tenir en compte l’impost sobre l’electricitat. Altres despeses que s’imputen en la factura de la llum és el lloguer del comptador i la despesa del qual es calcula multiplicant el número de dies del període de facturació pel preu del comptador, tret dels casos que l’usuari sigui el propietari de l’aparell. Normalment, aquest és propietat de la distribuïdora elèctrica. Per últim, hi veurem reflectit l’IVA que correspon al 21% sobre el total de la factura.

Sovint, la factura inclou una gràfica de consum perquè l’usuari pugui veure l’evolució del consum, així com la lectura del comptador, que indicarà també si s’ha facturat sobre una lectura real o estimada. Per descomptat, la factura ha d’incloure el número de factura, la data d’emissió, venciment i període facturat així com les dades del titular, que també apareixen a la part superior (nom, DNI, compte bancari i adreça del subministrament). 

El primer pas per poder alleugerir el consum és tenir clar què estem pagant i per què, cosa que només controla l’11% de la població.
Fotografia de Thomas Vimare a Unsplash
-Temes relacionats-
up