diner para solicitar una hipoteca
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Capital: quants diners he de sol·licitar, en una hipoteca?

Fri Mar 25 08:36:05 CET 2022

La xifra de finançament amb què es comptarà per a la compra de l'habitatge dependrà de diversos factors, com ara el nivell d'ingressos del futur propietari i el tipus d'hipoteca escollida

La compra d'un habitatge és una de les decisions econòmiques més importants que pren una persona al llarg de la seva vida. L'opció més comuna entre els futurs propietaris és la de realitzar l'operació a través del finançament bancari, és a dir, contractar una hipoteca. A l'hora de sol·licitar aquest tipus de préstec, la principal incògnita és: quant capital d'hipoteca em concedirà, el banc? En aquest procés, a més, resulta clau tenir en compte aspectes com la tipologia del préstec hipotecari, quants diners destinar a la quota mensual o el termini d’amortització.

Com calcula, el banc, la meva hipoteca?

Per calcular el capital d'una hipoteca, és a dir, els diners que presta el banc a través del préstec per comprar l'habitatge, cal tenir present que, en general, les entitats bancàries ofereixen finançament per, com a màxim, el 80 % del valor total de taxació de l’habitatge. Per tant, per adquirir una propietat taxada en 250.000 euros, el banc aportarà fins a 200.000 euros. El futur propietari ha de tenir estalviat, com a mínim, el 20 % restant, que és el que es coneix com a entrada. A aquesta quantitat d'estalvi cal afegir-hi entre un 10 % i un 15 % derivat de les despeses de l’operació com els impostos o la notaria, entre d'altres.

Abans de fixar el capital, és important calcular quant es podria pagar per un habitatge. En aquest punt entren en joc la solvència econòmica del comprador i la seva capacitat d'endeutament. Els experts coincideixen a dir que la quota de la hipoteca no ha de superar el 30 % dels ingressos mensuals.

Així, una persona que té uns ingressos de 2.500 euros al mes pot aportar un màxim de 750 euros a la mensualitat de la hipoteca per no veure compromeses les seves finances personals.

Pot interessar-te: descobreix amb aquest simulador la quota i el tipus d'hipoteca recomanats segons les teves necessitats

Tipus d’interès de la hipoteca

La signatura d’una hipoteca porta associada una sèrie d’interessos que repercuteixen en la quantitat final del capital prestat. En funció del tipus d'interès, una hipoteca sol ser:

  • Hipoteca a tipus fix. Les quotes mensuals es mantenen estables durant tota la vida del préstec.
  • Hipoteca a tipus variable. Les mensualitats obeeixen a dos índexs: el diferencial, que és el tipus fix que estableix el banc per prestar els diners, i el referencial, que a Espanya sol ser l’euríbor. En funció de com aquest índex evolucioni, així també ho farà la quota mensual.

En condicions estàndard és habitual que les hipoteques a tipus fix tinguin uns interessos més alts que les hipoteques a tipus variable. No obstant això, en el context actual, hi ha entitats com Banc Sabadell que compten amb préstecs a tipus fix més atractius que els de tipus variable.

En qualsevol cas, abans de decidir la tipologia d'hipoteca i fer el càlcul del possible finançament, és recomanable acudir a l'assessorament professional d'un expert de confiança, com el de l'entitat bancària, que ajudi a resoldre qualsevol dubte que sorgeixi durant el procés.

Vols que un expert t'aconselli sobre què t'interessa més sense cap mena de compromís? Deixa't assessorar per un especialista aquí.

Calcula la teva hipoteca
Descobreix la quota, les despeses i quant et financem.
CALCULAR
-Temes relacionats-
up