movi-image-cambios-fiscales-1
Envia'ns suggerències
Estalvi
4 min del teu temps

Canvis fiscals que arribaran el 2021: pujades a l'IRPF, l'impost de societats, la taxa Google, la taxa Tobin i altres

Mon Jan 25 14:08:03 CET 2021

Les mesures incloses en els pressupostos hauran de superar primer diversos exàmens al Parlament i es podran modificar durant la negociació

L'any 2021 comportarà un conjunt de canvis fiscals a l’empara dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), així com les noves figures tributàries aprovades o en tramitació al Parlament. Canvis en l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), en l'impost de societats, en l'impost sobre el valor afegit (IVA) i impostos nous que gravaran productes i serveis que fins ara no tributaven al fisc, com les transaccions financeres o els serveis digitals.  

El Govern ja ha aprovat l'avantprojecte de la Llei de pressupostos per a l'any que ve, que recull gran part d'aquestes modificacions tributàries. Encara que, de moment, els comptes són només un projecte i hauran de superar diversos exàmens al Parlament, l'executiu afirma que té suports suficients per assegurar-ne l’entrada en vigor. Argumenta que els comptes són “inajornables” per superar la crisi econòmica provocada per la COVID-19.  

Quins canvis tributaris inclouen? La veritat és que no són pocs i afecten diverses figures tributàries. Tot i que les mesures encara no es poden donar per definitives, ja que es poden modificar durant la negociació, en aquest article es desgranen els canvis que estan actualment sobre la taula:

IRPF

 • Augment de dos punts de l'IRPF per a les rendes del treball de més de 300.000 euros, amb un increment del tipus marginal del 45 % al 47 %
 • Augment de tres punts per a les rendes de capital de més de 200.000 euros, amb una pujada del tipus marginal del 23 % al 26 %
 • Pròrroga dels límits vigents del règim de mòduls d'autònoms
 • Reducció del límit d'aportacions màximes als plans individuals de pensions de 8.000 euros a 2.000 euros
 • Ampliació de la desgravació dels plans de pensions d'empresa, amb un increment del límit de 8.000 a 10.000 euros

Pot interessar-te: Les noves mesures fiscals de suport per a pimes i autònoms


Societats

 • Reducció del 100 % al 95 % de l'exempció de l'impost sobre societats sobre dividends i plusvàlues en filials per a empreses que facturin més de 40 milions d'euros
 • Establiment d'una tributació mínima del 15 % per a les societats anònimes cotitzades d'inversió en el mercat immobiliari (socimis)

IVA

 • Pujada del 10 % al 21 % per a les begudes carbonatades. Aquesta mesura només s'aplicarà a les begudes en venda en supermercats i establiments alimentaris, però no en bars i restaurants.

Impost sobre el patrimoni

 • Alça de l'1 % per a patrimonis de més de 10 milions d'euros, que implica un increment del tipus del 2,5 % al 3,5 %

Altres impostos

 • Reducció de la bonificació del dièsel fins als 38 euros per cada 1.000 litres, llevat del gasoil professional
 • Augment dels impostos a les primes de les assegurances, que passen del 6 % fins al 8 %

Aquests són els canvis que proposa el Govern i que ara s'hauran de debatre al Parlament. Inicialment, l'executiu estudiava incloure-hi altres modificacions, com la revisió d'alguns productes que actualment tributen al tipus reduït i superreduït d'IVA, o l'eliminació de més beneficis fiscals, però finalment ha optat per crear un grup de treball per discutir aquests canvis més endavant.

En paral·lel als pressupostos, el 2021 començaran a aplicar-se noves mesures fiscals com la taxa Google, la taxa Tobin i l'impost als plàstics d'un sol ús

Al marge dels PGE, l'any que ve també començaran a aplicar-se tres noves figures tributàries ja aprovades o en tramitació a les Corts Generals. Aquestes tres figures són la taxa Google, l'impost a les transaccions financeres, conegut com a taxa Tobin, i l'impost sobre recipients de plàstics d’un sol ús.

Taxa Google

Aquesta nova figura ja ha estat aprovada pel Parlament i entrarà en vigor a mitjan mes de gener. Gravarà aquelles empreses amb ingressos anuals totals d’almenys 750 milions d'euros i amb ingressos a Espanya superiors als 3 milions d'euros, que presten serveis de publicitat en línia, d'intermediació en línia i de venda de dades generades a partir d'informació proporcionada per l'usuari durant la seva activitat a la xarxa o la venda de metadades. La recaptació esperada serà de gairebé 1.000 milions d'euros.

L'objectiu de la taxa Google és que les grans empreses tecnològiques que tinguin publicitat dirigida tributin als països on generen beneficis. En queden, per tant, excloses les empreses que es dediquen a vendre els seus productes per Internet. A més, també se n'exclouen determinats serveis financers i les prestacions digitals es realitzin entre entitats que formin part d'un grup amb una participació, directa o indirecta, del 100 %. En aquest sentit, per evitar que la taxa, que està pensada per a empreses transnacionals, afecti empreses locals, aquestes se la podran deduir com a despesa en l'impost de societats i, així, s'evitarà una doble imposició.

La norma entén per activitats realitzades a Espanya aquelles en què algun usuari està situat a l'àmbit territorial. Dit d'una altra manera, quan l'operació d'intermediació, visualització de publicitat o transmissió de dades es produeix en un dispositiu situat en aquest moment a Espanya. En canvi, no es tindrà en compte el lloc del pagament digital o de l’entrega física dels béns o els serveis.

La quantitat meritada de l'impost es produirà per cada prestació de serveis gravada i el període de liquidació serà trimestral. La norma preveu sancions per a les empreses que tractin d'amagar la ubicació de l'usuari, de fins al 0,5 % de l'import net de la xifra de negocis de l'any natural anterior, amb un mínim de 15.000 euros i un màxim de 400.000 euros per cada any natural en què s'hagi produït l'incompliment.

Tot i que l'impost ja s'ha aprovat a Espanya, la Comissió Europea està treballant en la creació d'una figura que es pugui aplicar a tots els països membres amb l'objectiu de tenir una fiscalitat comuna sobre els serveis digitals. Quan això succeeixi, Espanya s'adaptarà a aquest nou marc.

Taxa Tobin

Igual que en el cas anterior, aquesta figura ja està aprovada a Espanya. L’impost sobre les transaccions financeres, també conegut com la taxa Tobin, començarà a aplicar-se a mitjan mes de gener de 2021. Gravarà amb un 0,2 % les operacions d'adquisició d'accions emeses a Espanya d'empreses cotitzades amb una capitalització borsària superior als 1.000 milions d'euros. Amb aquesta figura, s'espera un augment de la recaptació de 850 milions d'euros.

En aquest cas, també hi ha exempcions. No es gravarà la compra d'accions de pimes i empreses no cotitzades i la taxa no s'aplicarà a les compres d'autocartera, d’oferta pública de venda (OPV), de contractes de liquiditat i de creadors de mercat o les derivades de fusions. Amb tot, queden per al desenvolupament reglamentari, aspectes relacionats amb la declaració i el pagament de l'impost, que s’hauran de desenvolupar per reial decret.   

Impost als plàstics d'un sol ús

És una figura nova que encara s'està tramitant i que no entrarà en vigor fins ben avançat el 2021. De fet, l'avantprojecte de llei que inclou la creació d'aquest impost es troba actualment en consulta pública i després haurà de tornar al Consell de Ministres per a la seva aprovació definitiva abans d'anar al Parlament.

En la seva definició actual, és un impost indirecte que recau sobre la fabricació, la importació o l'adquisició intracomunitària d'envasos de plàstic no reutilitzables que s’utilitzin al mercat espanyol. Amb aquesta figura, s'espera recaptar 724 milions d'euros a l'any.

Fotografia d'Edho Pratama a Unsplash
-Categories i etiquetes-
up