Calendari fiscal per a autònoms el 2021 | EDE
movi-image-calendario-fiscal-autonomos-2021-1
Envia'ns suggerències
Petita empresa
4 min del teu temps

Calendari fiscal per a autònoms el 2021

31/03/2021

Els treballadors per compte propi han d'afrontar cada mes una sèrie d'obligacions fiscals. T'expliquem quines són les més destacades

El començament d'un nou any i, per tant, del període fiscal implica un exercici de planificació empresarial, ja que són moltes les dates que cal tenir en compte per complir amb les obligacions tributàries. En aquesta ocasió, el 2021 ha començat amb l'aprovació de l'ampliació d'algunes ajudes per a autònoms, com l'accés al cessament d'activitat fins al proper 31 de maig. Tot i les novetats, les obligacions amb Hisenda s’han de continuar complint i, per tant, és molt important tenir present el calendari per evitar possibles sancions per retards. El més destacat, el tancament de cada trimestre, que tindrà lloc als mesos d'abril, juliol i octubre.

En aquest sentit, des que va començar l’any ja s’han hagut de complir algunes obligacions. Per exemple, el 20 de gener va finalitzar el termini per presentar el model 111 mitjançant el qual es declaren i ingressen les retencions de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent a l'últim trimestre del 2020 a treballadors i a altres professionals. També era el termini fixat per al model 115, mitjançant el qual es declaren les retencions de l'IRPF sobre els lloguers urbans; és a dir, per als que paguin el lloguer de locals o oficines. És la mateixa situació per al model 123; és a dir, la declaració de retencions de rendiments de capital mobiliari, els més comuns dels quals són el pagament d'interessos de préstecs no bancaris o de repartiment de dividends.

El febrer recull algunes de les obligacions del gener

Normalment, el gener es presenta com un dels mesos amb la càrrega més gran d'obligacions fiscals per als autònoms i les pimes. No obstant això, aquest any, algunes s'han traslladat al febrer.

D'aquesta manera, els autònoms i els empresaris han tingut fins a l'1 de febrer per presentar diversos models:

 • Model 303: autoliquidació de l'IVA del quart i últim trimestre del 2020.
 • Model 390: declaració recapitulativa de l’IVA de tot l'any 2020.
 • Model 349: és un model informatiu i no comporta cap pagament, però l’han de presentar obligatòriament aquells autònoms exportadors; és a dir, els que hagin realitzat operacions intracomunitàries durant l'any anterior.
 • Models 130 i 131: utilitzats per declarar els pagaments fraccionats de l'últim trimestre del 2020 en funció de si es tributa per estimació directa o per mòduls, respectivament.
 • Models 180: resum anual de les declaracions que s'han fet trimestralment mitjançant el model 115 de retencions dels lloguers.
 • Model 190: resum anual de les retencions del personal i professionals, corresponents al model 111.
 • Model 193: resumeix les declaracions del 111 però, en aquest cas, de les retencions de rendiments del capital mobiliari.
 • Model 184: per a aquells autònoms que tinguin un negoci en règim d'atribució de rendes; és a dir, no subjectes a l'IRPF ni a l'impost de societats.

A més, durant tot el mes de febrer i fins a l'1 de març, es pot presentar el model 347, que recull les operacions amb tercers relatives a l'any anterior. De nou, es tracta d'un model informatiu, de manera que no comporta el pagament de cap quantitat. A més, només s'ha de presentar quan s'hagin realitzat operacions amb proveïdors o clients que superin els 3.005,06 euros. Al març també s'ha de presentar el model 349 si s'han realitzat operacions intracomunitàries durant el mes anterior.

Pot interessar-te: Les noves mesures fiscals de suport per a pimes i autònoms


A l’abril comença la declaració de la renda i es tanca el primer trimestre

A nivell fiscal, l’abril és un dels mesos més importants. Els autònoms tenen diverses obligacions que han de presentar durant i a partir d'aquest mes:

 • Declaració de la renda: el 7 d'abril comença la campanya de la renda del 2021, encara que únicament s'obre el termini per fer-ho a través d'Internet. Els treballadors per compte propi han de presentar el model 100 de la declaració de la renda anual i el 714, del patrimoni. El termini per a aquest tràmit finalitza el 30 de juny o el 25 de juny, si es vol fer la domiciliació a compte.

Amb l'inici de l'abril es dona per tancat el primer trimestre de l'any, de manera que també és el moment de presentar les declaracions relatives a aquest període. Els treballadors per compte propi tenen fins al 20 d'abril per presentar, per segona vegada aquest any, els models 111 i 115 relatius als tres primers mesos del 2021. Amb el primer es declaren les retencions de personal i professionals i, amb el segon, les dels lloguers. El mateix passa amb la declaració de l'IVA del primer trimestre de l'any, amb el model 303, o amb els pagaments fraccionats de la renda, amb els models 130 o 131.

A més, les pimes i els autònoms hauran de lliurar el model 202 referent al primer pagament fraccionat de l'impost de societats. De nou, caldrà presentar el model 349 d'operacions intracomunitàries, tant les referides al mes de març com a les del primer trimestre de l'any.

Al maig, menys activitat fiscal

El mes de maig no presenta novetats pel que fa a la presentació de noves obligacions. Tot i això, hi ha dues dates que cal tenir en compte:

 • 6 de maig: s'obre el termini perquè els autònoms puguin presentar la declaració de la renda per telèfon. De nou, el termini acaba el 30 de juny.
 • 20 de maig: últim dia per declarar les operacions intracomunitàries (model 349) del mes d'abril.

Al juny, declaració de la renda presencial i finalització del termini

L'Agència Tributària obre, al juny, la via per poder presentar la declaració de la renda presencialment a les seves oficines. En concret, es podrà realitzar a partir del dia 2 i fins al 30 de juny, data límit per a tots els contribuents.

A més, durant aquest mes cal tornar a presentar el model 349 d'operacions intracomunitàries respecte del mes de maig, i el termini acaba el dia 21 de juny.

Pot interessar-te: Quant puja la quota d'autònoms el 2021?


Al juliol, tancament del segon trimestre de l'any

L'inici del mes de juliol indica el tancament del segon trimestre del 2021. D'aquesta manera, els autònoms tindran fins al dia 20 per presentar les mateixes obligacions que al gener i a l'abril, aquest cop corresponents als mesos d'abril, maig i juny:

 • Model 111: retencions del personal i professionals.
 • Model 115: retencions dels lloguers.
 • Model 123: retencions de rendiments del capital mobiliari.
 • Model 303: declaració trimestral de l'IVA.
 • Model 349: operacions intracomunitàries referents al mes de juny.
 • Model 130 i 131: pagaments fraccionats de l'IRPF, per estimació directa o per mòduls.

A més, els contribuents tenen fins al 26 de juliol per presentar el model 200 referent a la declaració anual del 2020 de l'impost de societats.

Al setembre, model 349

Durant el mes de setembre, únicament cal tenir present el dia 20, data en la qual acaba el termini per presentar el model 349 de la declaració recapitulativa de les operacions intracomunitàries. A més, en aquesta ocasió caldrà fer-ho en referència als mesos de juliol i agost.

A l’octubre, tancament del tercer trimestre

L'octubre és un altre dels mesos amb una alta activitat pel que fa a les declaracions fiscals. En aquest cas, cal donar compte del tercer trimestre del 2021 amb els mateixos models que al mes de juliol. És a dir, els autònoms tenen fins al 20 d'octubre per presentar els models 111,115, 123, 303, 130 i 131.

Aquest mateix dia també acaba el termini per presentar el model 349 corresponent al mes de setembre i el model 202 per declarar el segon pagament de l'impost de societats, sempre que s'hagi escollit diferir el pagament durant tot l'exercici.

Al novembre, dos nous models

A la recta final de l'any, els autònoms han de fer front a diverses obligacions, algunes per primera vegada a l'exercici:

 • Model 179: els que tinguin habitatges amb finalitats turístiques han de presentar aquest model abans del dia 2 de novembre. Es tracta d'una declaració informativa.
 • Model 232: fins al 30 de novembre es podrà presentar aquest model, que recull les operacions vinculades i les operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals del 2020.

A més, el 22 de novembre és l'últim dia per presentar, de nou, el model 349 que recull les operacions intracomunitàries pel que fa a l’octubre. També cal tenir present que el dia 5 de novembre finalitza el termini per abonar la segona quota de devolució de la renda 2020, si se’n va fraccionar el pagament.

Al desembre, dues dates clau

Amb l'arribada del desembre, els autònoms acaben un nou exercici fiscal. Durant aquest mes, hauran d'anotar dues dates claus:

 • 20 de desembre: finalitza el termini perquè les pimes i els autònoms societaris que hagin triat declarar l'impost de societats amb el pagament diferit presentin el model 202 per realitzar la tercera aportació de l'any. També és l’últim dia per declarar les operacions intracomunitàries (model 349) del mes de novembre.
 • 31 de desembre: la data límit per renunciar a l'estimació directa simplificada i l’estimació objectiva per al començament de l'any 2022.

A més, els autònoms han de tenir en compte que la declaració de l'últim trimestre del 2021, corresponent als mesos d'octubre, novembre i desembre, haurà de presentar-se el gener del 2022, tal com es fa de forma habitual.

 
Fotografia d'Andrew Neel a Unsplash
-Temes relacionats-
up