Avals per obtenir liquiditat en temps de COVID-19: què són i com sol·licitar-los? | EDE
movi-image-avales-liquidez-covid-1
Envia'ns suggerències
Inversions i Ajudes
3 min del teu temps

Avals per obtenir liquiditat en temps de COVID-19: què són i com sol·licitar-los?

03/04/2020

Aquestes són les línies d’avals que el Govern ha posat en marxa perquè les empreses puguin obtenir liquiditat durant l’estat d’alarma

Més enllà de la crisi sanitària, la COVID-19 està causant veritables estralls entre les empreses. Davant de l’increment d’afectats pel virus i el risc de col·lapse sanitari, el Consell de Ministres ha aprovat noves mesures per endurir el confinament. Això es tradueix en un augment del nombre d’empreses que s’han vist obligades a paralitzar l’activitat, amb tot el que això implica, especialment per la forta reducció dels ingressos i les conseqüents tensions de tresoreria que pot provocar

Per això, una de les mesures principals que ha aprovat el Govern per lluitar contra el virus és un paquet d’avals públics perquè les pimes puguin sol·licitar finançament. L’objectiu és que les empreses puguin obtenir liquiditat en bones condicions per mantenir la viabilitat del negoci mentre duri l’estat d’alarma, recorrent a l’Estat com a avalista.

Requisits per a la sol·licitud dels avals

El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, estableix que podran sol·licitar els avals aquelles empreses i autònoms que tinguin domicili social a Espanya i s’hagin vist afectats pels efectes econòmics de la COVID-19.

Això sí, sempre que els préstecs i operacions hagin estat formalitzats o renovats amb posterioritat al 17 de març de 2020 i que els sol·licitants no figurin en situació de morositat el 31 de desembre de 2019. Tampoc podran sol·licitar-los aquelles empreses que no estiguin subjectes a un procediment concursal en data de 17 de març de 2020, bé per haver presentat sol·licitud de declaració de concurs o per donar-se les circumstàncies perquè el concurs sigui sol·licitat pels seus creditors.

A més, Javier Santacruz, economista i professor de Finances de l’Institut d’Estudis Borsaris (IEB), recorda que l’aval no cobreix la totalitat de la garantia: “El percentatge màxim de cobertura de l’aval és del 80% en el cas de pimes i autònoms i del 70% en la resta”. 

Quantia i termini dels avals

La línia d’avals està dotada amb fins a 100.000 milions d’euros, i en aquest primer tram es posen en marxa fins a 20.000 milions d’euros, dividits en dos trams:

  • Fins a 10.000 milions d’euros per a renovacions i nous préstecs concedits a autònoms i pimes.
  • Fins a 10.000 milions d’euros per a renovacions i nous préstecs a empreses que no es considerin una pime.

Els autònoms podran sol·licitar un màxim d’1,5 milions d’euros en avals en una o diverses operacions. En el cas de les pimes i empreses, es podran avalar operacions de fins a 50 milions d’euros. Segons el despatx d’advocats Garrigues, aquestes operacions es podran atorgar més ràpidament, en la mesura que podran ser directament concedides per les entitats financeres, sense necessitat d’aprovació prèvia de l’ICO.

Pot interessar-te: Descobreix aquí com demanar el teu préstec ICO a Banc Sabadell 

El termini màxim de l’aval coincidirà amb el termini de l’operació, fins a un màxim de cinc anys.

Com obtenir aquestes ajudes?

Les pimes i els autònoms podran sol·licitar el finançament a través de les entitats financeres. Els bancs hauran d’estar registrats i supervisats pel Banc d’Espanya o la CNMV i haver subscrit amb l’ICO un contracte marc per participar en la Línia d’Avals.

En moments d’incertesa com el que vivim, apostar per una entitat la prioritat de la qual sigui oferir les millors solucions financeres per a empreses i pimes és clau. I ara, més que mai, Banc Sabadell garanteix aquesta ajuda a través del Pla d’Acompanyament, amb fins a 15.000 milions d’euros per atendre les possibles necessitats de liquiditat. A més, el programa assessora i facilita l’aplicació de les ajudes públiques. Es podran sol·licitar fins a 12,5 milions d’euros en finançament per a una o diverses operacions per a qualsevol mena d’inversió, sigui a Espanya o a l’estranger.

Què són els avals i per què són tan importants per a l’obtenció de liquiditat

Davant d’escenaris marcats per la incertesa, la liquiditat encara guanya més importància. És fonamental per pagar les nòmines, abonar les factures als proveïdors i presentar els impostos, entre moltes altres coses.

Per a Victoria Nombela, secretària tècnica d’Economistas Asesores Financieros del Consejo General de Economistas, el finançament és un element clau en aquestes circumstàncies extraordinàries. “Considerem que és important que flueixi el crèdit i que la concessió dels préstecs sigui ràpida, fonamentalment els d’imports que no són gaire elevats, i que, a més, s’opti per la màxima flexibilització per al còmput de la regla de mínims i ajudes d’Estat, potestat que va ser anunciada per la Unió Europea i d’aplicació, per tant, per cada país”.

Aquestes ajudes seran suficients?

Malgrat que el paquet d’estímuls llançat pel Govern no té precedents en la història d’Espanya, especialment per la seva quantia, alguns experts consideren que aquest paquet d’ajudes no és suficient. Nombela considera que “seria convenient que la resta dels trams es renovin de manera automàtica, una vegada esgotat l’anterior i, en cas necessari, ampliar fins i tot el termini de sol·licitud. Seria negatiu que no s’utilitzés íntegrament per finalització de terminis o per requisits”.

Santacruz, per la seva banda, creu que el finançament només serà realment vàlid si el gruix d’aquest finançament es concedeix a petites i mitjanes empreses. “Aquests avals seran útils sobretot per a pimes i per a aquelles empreses que no tinguin accés als mercats de capitals. Aquesta mena de companyies solen tenir una càrrega més gran de costos fixos per les seves plantilles, i és prioritari mantenir-ne viva l’estructura perquè no es produeixin acomiadaments massius”.

-Temes relacionats-
up