movi-image-elpais-autnomos-ayuda-1
Envia'ns suggerències
Petita empresa
4 min del teu temps

Autònoms: manual d’ajuda amb les últimes novetats de cada comunitat

Fri Apr 24 15:32:14 CEST 2020

Després de l’apagada laboral per la covid-19, les autonomies han instrumentat mesures per un col·lectiu amb més de tres milions de treballadors. En què consisteixen? Estan ja en funcionament?

La situació en les organitzacions espanyoles d’autònoms és la mateixa: els telèfons no deixen de trucar i les safates d’entrada de correu estan plenes. Preguntes i més preguntes. Molts dubtes. “Hem atès 48.000 consultes en tres setmanes, quan la nostra mitjana anual està al voltant de 10.000-15.000”, indica a títol d’exemple José Luis Perea, secretari general de l’Associació de Treballadors Autònoms (ATA).

No és per menys. Molts interrogants estan relacionats amb les ajudes ofertes al col·lectiu per les comunitats autònomes, segon dic de contenció i auxili per a l’autònom després del pla de contingència nacional. Segons Eduardo Abad, president de la Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA), hi ha 1,3 milions d’autònoms que estan vivint una situació tremendament delicada i que no han sigut capaços de reunir els requisits estatals per acollir-se a la prestació per aturada d’activitat, que requereixen que s’hagi produït una disminució del 75% de la facturació.

José Luis Perea, secretari general de l’Associació de Treballadors Autònoms (ATA), destaca que “la majoria de les comunitats s’han posat les piles i han demostrat tenir sensibilitat. Unes van més lentes que altres i algunes no han fet encara cap pas, però totes treballen en la línia d’ajudar”.

Segons Eduardo Abad, “hi ha comunitats que estableixen obligatòriament una càrrega documental per percebre l’ajuda que obliga necessàriament a tenir traça en el camp de la digitalització”. Aquesta circumstància, si bé és favorable en aquests moments d’emergència sanitària, té també els seus inconvenients. Tota la tramitació es duu a terme a través d’Internet i bona part de les ajudes estan vigents fins a exhaurir el pressupost.

En benefici dels contribuents, totes les comunitats han ampliat els terminis de presentació d’impostos com el de Successions, Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, entre altres, i moltes –encara que no totes– han posat en funcionament mesures de suport directe a l’autònom a fons perdut. Aquestes són les actuacions que les comunitats estan posant en funcionament:

Andalusia. Un total de 50 milions per als autònoms que no cobren una altra ajuda ni prestació per aturada d’activitat i els ingressos anuals dels quals no superin els 39.000 euros. L’ajuda serà de 300 euros per peticionari i el termini de sol·licitud s’allarga fins a exhaurir el pressupost. A més, la Junta ha aprovat ajudes pel lloguer de fins a 900 euros per a l’autònom que hagi vist disminuïts els seus ingressos un 40%. Es podran sol·licitar a principis de juny.

Astúries. 400 euros perquè els autònoms que hagin hagut de tancar i no superin els 30.000 euros de rendiment net cobreixin despeses fixes com pagament de lloguers, hipoteques, llum, aigua, combustible o telefonia. Hauran de romandre d’alta durant sis mesos després que conclogui l’estat de alarma. La data límit per demanar l’ajuda és el 13 de maig. De la mateixa manera, el Principat ofereix ajudes al lloguer a autònoms que hagin aturat la seva activitat, fins a un màxim de 500 euros, i que cobriran les mensualitats d’abril a setembre.

Canàries. Línia d’11 milions d’euros per cobrir el 30% de la prestació extraordinària per aturada d’activitat. Amb aquest complement al 70% que corre per compte de l’Estat, l’autònom canari cobrarà el cent per cent de la prestació.

Cantàbria. L’anomenat “xec resistència”, per a autònoms que hagin suspès activitats i no superin els dos milions d’euros de facturació anual, s’articula en tres quantitats fixes. Les microempreses amb un sol treballador opten a 150 euros a la setmana; 225 euros si el negoci té entre 2 i 5 treballadors, i 300 euros per als autònoms amb entre 6 i 9 treballadors. Vigent fins al final de l’estat d’alarma o fins que s’acabi la partida assignada, de 10 milions d’euros.

Castella-La Manxa. Proposta en fase de projecte. Injectarà 25 milions d’euros per a autònoms i pimes de menys de deu treballadors per cobrir despeses prioritàries, amb la condició que reprenguin l’activitat després de l’estat d’alarma.

Castella i Lleó. “Tarifa plana” de 60 euros per les quotes a la Seguretat Social dels autònoms durant un període de sis mesos. Als qui hagin aturat la seva activitat, se’ls sufragarà el 40% de la quota durant els tres primers mesos i hi haurà ajudes de 427 euros mensuals durant sis mesos als autònoms que hagin aturat la seva activitat i no tinguin dret a cap prestació. També hi haurà subvencions de fins a 10.000 euros als treballadors que s’hagin quedat sense feina i decideixin emprendre. Encara no es poden sol·licitar.

Catalunya. 2.000 euros com a quantia màxima per a l’autònom els ingressos del qual s’hagin retallat dràsticament i en què la base imposable de l’última declaració de la renda sigui inferior a 25.000 euros en cas de tributació individual. Es pot sol·licitar fins al 5 de maig de 2020.

Comunitat de Madrid. Ha instrumentat diverses ajudes en forma d’un pla de rescat. La primera, a través del Programa Impulsa, amb cinc milions d’euros per a autònoms en dificultats i sense treballadors al seu càrrec, es va exhaurir en 72 hores. Els treballadors podien percebre fins a 3.200 euros, equivalent a 12 mensualitats de la base mínima de cotització a la Seguretat Social. Aquest pla s’ha dotat amb uns altres 12 milions més però encara no s’ha materialitzat. Una altra mesura de la CAM de suport directe a l’autònom és el pagament de les quotes de març i abril, sempre que demostrin que la seva facturació ha caigut un 30%. La iniciativa, dotada amb 38 milions d’euros, forma part de l’anomenat Pla Continua. Prop de 70.000 autònoms podran cobrar 534,50 euros, equivalent a la cotització mínima de dos mesos. El termini per sol·licitar l’ajuda es tanca el 17 de maig.

Comunitat Valenciana. Dona suport als seus autònoms amb quantitats entre 750 i 1.500 euros fins  al pròxim 5 de maig. La suma més alta, per als que hagin interromput la seva activitat. La més baixa, per als que hagin facturat un 75% menys. Queden exclosos els autònoms amb rendiments nets superiors a 30.000 euros l’any passat.

Melilla. En fase d’esborrany. Deu milions d’euros a repartir entre autònoms i pimes que hagin aturat la seva activitat o que demostrin un gran impacte en els seus comptes. La quantia màxima serà de 1.441 euros, als quals s’hi sumaran uns altres 360 euros per treballador ocupat. Els autònoms que optin a l’ajuda no han d’haver facturat més de 60.000 euros el 2019.

Navarra. Encara no es poden tramitar. El Govern foral ha implementat dos tipus d’ajuda. Els autònoms acollits a l’aturada d’activitat i els ingressos dels quals no superin els 2.151 euros podran percebre una renda de 2.200 euros, sempre que segueixin en actiu almenys un any. En segon lloc, ha dissenyat una renda de 700-800 euros per als qui no s’hagin acollit a l’aturada d’activitat però que hagin vist retallada la seva facturació almenys un 30% respecte al semestre anterior.

País Basc. S’han pressupostat 3 milions d’euros per oferir ajudes de fins a 3.000 euros als autònoms en aturada d’activitat i les activitats dels quals hagin quedat suspeses. La subvenció, fins al 30 de setembre, pot orientar-se al pagament de la quota de la Seguretat Social o al lloguer del local. L’autònom ha de continuar amb l’activitat almenys quatre mesos des de la finalització de l’estat d’alarma.

LES MESURES DEL GOVERN CENTRAL

L’escenari d’ajudes, a nivell nacional, es composa d’un paquet de mesures adoptades després de la declaració de l’estat d’alarma. Entre les més importants destaca la prestació extraordinària per aturada d’activitat per als autònoms obligats a suspendre activitats i també per als qui, treballant, hagin vist reduïda la seva facturació un 75%. Aquesta prestació serà equivalent al 70% de la base de cotització dels últims sis mesos.

A més, els autònoms contagiats per la covid-19 podran cobrar la prestació per baixa laboral, la qual cosa implica percebre un 75% de la base de cotització del mes anterior des del primer dia de baixa, ja que es considera el contagi com a accident laboral i no com a malaltia comuna, supòsit en què només es cobra el 60% de la base i, a més, des del quart dia de baixa. Per últim, els treballadors per compte propi també poden ajornar les seves obligacions d’abril, maig i juny amb la Seguretat Social sense recàrrecs ni interessos. De la mateixa manera, els deutes d’aquests mesos són ajornables, amb un 0,5% d’interès.

Per altra banda, el dimecres 22 de abril es va aprovar al BOE una moratòria de lloguers de locals de negoci, es va flexibilitzar el rescat dels plans de pensions per als autònoms i es van adoptar algunes mesures fiscals en benefici dels treballadors per compte propi que tributen pel sistema de mòduls.

-Temes relacionats-
up