movi-image-amortizar-hipoteca-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
3 min del teu temps

Amortitzar una hipoteca: reduir terminis o quotes?

Mon Sep 16 12:48:04 CEST 2019

Descobreix què és més rendible en el teu cas i què has de tenir en compte per triar

En contractar una hipoteca, pactem amb el nostre banc retornar el deute en un determinat nombre d’anys, un temps que s’anomena termini d’amortització. Segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la gran majoria d’hipoteques que es contracten a Espanya se signen, de mitjana, a un termini de 24 anys, sent el període màxim, en la gran majoria de les entitats bancàries, de 30 anys. No obstant això, segons l’Associació Hipotecària Espanyola (AHE), gairebé el 90% s’acaben pagant abans dels 20, en concret als 18,3 anys. Com és possible?

Aquesta reducció d’anys es deu al fet que la majoria dels hipotecats decideixen pagar el seu deute abans que acabi el termini, cosa que en nomenclatura econòmica es coneix com a amortitzar de forma anticipada. Al llarg de la nostra vida solem disposar de diferents bosses d’estalvi. Una opció és destinar-les a la hipoteca, i per a això tenim dues opcions: reduir terminis o quotes.  En el primer cas, acabarem abans de pagar la hipoteca, ja que reduirem el nombre de quotes i, per tant, el pagament d’interessos, però continuarem afrontant la mateixa quantia mensual. En canvi, amb la reducció de quotes pagarem menys mensualment durant la vida que li quedi al nostre préstec. Descobreix què t’interessa més amb aquesta calculadora.

Què em convé més?

En el primer que hem de pensar és en la nostra situació personal. Si necessitem disposar de més diners mensualment, podem fer-ho reduint l’import de la nostra hipoteca. Però si aquesta qüestió no és vital per a la nostra economia familiar, en reduir el nombre de quotes podrem pagar menys interessos. Vegem-ho amb un exemple.

Suposem que hem signat la nostra hipoteca a un 1,75% d’interès i que tenim pendents 120.000 € a pagar en 25 anys, amb una quota mensual de 494,15 € al mes. En un determinat moment ens plantegem aportar 10.000 € d’amortització. Si triem l’opció de reduir quota, la nostra mensualitat baixaria 97 € i els nostres interessos, 2.353,57 €. Ara bé, si decidim reduir quotes, encara que continuem pagant els mateixos 494,15 €, ho farem durant dos anys i sis mesos menys, reduint el nombre de mensualitats de 300 a 270, i els nostres interessos, 5.151,01 €.

Què cal tenir en compte?

Abans de plantejar-nos amortitzar la nostra hipoteca, hem de fixar-nos en la situació del mercat. Amb una hipoteca de tipus variable, si els tipus d’interès estan baixos, tal com ha passat els últims anys, l’estalvi d’interessos és gairebé inexistent, ja que el finançament té un cost molt reduït. Ara bé, els experts esperen que els tipus pugin durant el segon semestre d’aquest any o, a tot estirar, el 2020. Si esperem fins llavors per amortitzar el nostre deute, és a dir, a quan el cost del finançament pugi, ens serà més rendible.

D’altra banda, si la teva hipoteca és anterior a l’1 de gener de 2013, per llei podràs desgravar-te fins a un 15% sobre un màxim de 9.000 € anuals per persona o 18.000 € en cas de declaració conjunta. En aquest supòsit, no interessaria amortitzar per sobre d’aquesta xifra. També caldrà fixar-se en els costos d’amortització anticipada. Normalment se situen al voltant del 0,5%, encara que algunes entitats imposen un cost més alt i unes altres, després dels primers anys del préstec, directament l’eliminen. Així i tot, si és possible, el més convenient és amortitzar en els primers anys de vida d’hipoteca, ja que és quan es paguen els interessos més alts.

L’important a l’hora de decidir amortitzar o no la nostra hipoteca i com fer-ho, si reduint terminis o quotes, és que cadascú analitzi la seva situació personal i faci els càlculs corresponents per veure quina opció li convé més i si és millor fer-ho ara o esperar que canviï l’entorn de mercat. 

-Temes relacionats-
up