Amortitzar la hipoteca: què és, quan i com fer-ho | EDE
movi-image-amortizar-hipoteca-cuando-como-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Amortitzar la hipoteca: què és, quan i com fer-ho

01/10/2021

L'amortització d'una hipoteca planteja sempre una disjuntiva: reduir quotes o terminis? Les circumstàncies de cada persona determinaran la millor opció, tot i que hi ha factors exògens que sempre cal considerar

A Espanya, les hipoteques es signen per un termini mitjà de 25 anys, segons les dades de maig de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Però aquest període de vida d'un préstec hipotecari es pot modificar. No obstant això, amortitzar un préstec hipotecari suposa una decisió important abans de la qual cal tenir en compte una sèrie de factors.

Què és l'amortització de la hipoteca?

Es tracta de retornar de forma anticipada el préstec hipotecari, ja sigui a través de la reducció de quotes o de terminis. És el mètode més efectiu per reduir el cost final de la hipoteca.

Què és millor: reduir quotes o terminis?

El primer dubte que sorgeix és sobre la idoneïtat d'amortitzar quotes o terminis. En el primer cas, s'alleugereix la càrrega financera mantenint el termini de durada del contracte hipotecari, mentre que en el segon cas, serà possible acabar de pagar el préstec abans encara que comporti realitzar un major esforç financer. En qualsevol de les dues opcions sempre cal prestar especial atenció al tipus d’interès associat al préstec.

Calculadora: Descobreix què és millor per a tu, si reduir quotes o terminis amb aquest simulador.

 

Què cal tenir en compte abans d'amortitzar la hipoteca per fer-ho de la forma més rendible?

Segons l'Associació hipotecària Espanyola (AHE) abans de decidir amortitzar una hipoteca cal prestar especial atenció a:

 • El tipus d’interès del préstec. Podria donar-se el cas de rendibilitzar millor l'excedent de liquiditat amb una inversió alternativa en comptes d'amortitzar (el cost deute és inferior a la rendibilitat en una inversió alternativa). 
 • L'avantatge fiscal, per als supòsits que en tinguin. L'amortització anticipada pot ser interessant si es té dret a desgravar en la declaració de la Renda els pagaments efectuats per la compra o pel finançament de l'habitatge, fins a una determinada quantitat. Encara que no sempre és així, per la qual cosa cal tenir en compte aquest condicionant.
 • Les necessitats financeres que es puguin tenir a curt o mitjà termini i el cost podria ser superior al pactat en la hipoteca. L’AHE en posa un exemple: «Si en el préstec hipotecari et cobren un 1,5 % d'interessos i necessites comprar-te un cotxe, però en aquest cas el banc et cobra un 5 % d'interessos, t'interessarà en principi destinar l'estalvi acumulat a la compra del vehicle».
 • Liquiditat. L'inconvenient de no poder comptar amb excedent líquid per a possibles imprevistos.

Pot interessar-te: Avantatges i inconvenients d'amortitzar un préstec de forma anticipada

 

Tipus d’interès del préstec

L'amortització anticipada està lligada al tipus d’interès del préstec. És a dir, si amb el mateix tipus d’interès i el mateix capital es paguen més o menys interessos en una opció (reducció de terminis) davant d'una altra (reducció de quotes) és perquè el capital mitjà d'aquest préstec és major o menor que a l'altra alternativa.

Pot interessar-te: Com evolucionarà l'euríbor?

«Quan es realitza una amortització anticipada amb reducció de quota, el que passa és que l'esforç financer es redueix a partir d'aquest moment (la quota serà menor que la que s'estava atenent), i, en conseqüència, el capital mitjà del préstec serà menor que en origen, però, tanmateix, més gran que en el supòsit de reducció de termini», argumenten des de l'AHE. Per contra «quan s'amortitza amb reducció de termini, el que passa és que l'esforç financer no es redueix (es manté la mateixa quota davant la situació en origen i s’incrementa respecte al supòsit de reducció de quota) encara que disminueix el termini de vigència».

Cas pràctic: preguntes per respondre

 • Quin import et queda de préstec? Capital pendent de 150.000 euros.
 • Quants anys et falten per acabar el teu préstec? Termini de 10 anys.
 • Tens la hipoteca a tipus fix o a tipus variable? Interès fix de l'1,5 %.
 • Quina quantitat vols amortitzar? Una amortització parcial de 10.000 euros.
 • Tens dret a desgravació per habitatge habitual? Sí, per haver comprat abans de 2013, es té dret a desgravar un màxim de 1.356 euros cada any. 

Resultat del cas pràctic:

 • Si s'opta per reduir la quota, aquesta disminuirà de 1.347 euros mensuals a 1.257 euros mensuals i s'estalviaran 775 euros en interessos (d’11.625 euros d'interessos totals sense amortitzar a 10.850 euros d'interessos amortitzant). Total que cal desgravar: 13.560 euros. 
 • En el cas de reduir el termini, s'estalviaran 1.617 euros en interès (d’11.625 euros d'interessos totals sense amortitzar a 10.007 euros d'interessos amortitzant) i s'escurçarà el préstec en vuit mesos. Total que cal desgravar: 12.656 euros.

 

 

 

 

 

 

movi-image-amortizar-hipoteca

 

 

 

 


 

Font: Calculadora de Ser on siguis de Banc Sabadell.

 

 

 

 

Fotografia de Chris Liverani a Unsplash
-Temes relacionats-
up