Alternativas de inversión ante un conflicto bélico
Envia'ns suggerències
Estalvi i Inversions
4 min del teu temps

Alternatives d'inversió davant d'un conflicte bèl·lic

20/04/2022

La invasió d'Ucraïna ha augmentat la incertesa en uns mercats financers que ja estaven bregant amb una inflació a l'alça.

El 24 de febrer passat, Rússia va iniciar la invasió d'Ucraïna i les borses van mostrar que la incertesa no és bona per als mercats. Els principals índexs del món van registrar caigudes importants en les primeres hores que, en alguns casos, s'han anat corregint amb el pas dels dies. Davant aquest escenari de més risc, és habitual que qualsevol estalviador es pregunti què fer amb la seva cartera i quines són les alternatives per obtenir rendibilitat.

Com adverteix Juan Carlos García, especialista en assignació d'actius del departament d'Estratègia de Clients de Banc Sabadell, «durant aquest any, els mercats han centrat la seva atenció principalment en la inflació, en la política més restrictiva dels bancs centrals i, ara, en la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. Tot això ha llastat el comportament de les borses igual que el dels bons».

«Hem de mantenir la calma, ja que sabem que històricament després d'aquest tipus d'esdeveniments ve una etapa de ràpida recuperació als mercats», García, Banc Sabadell

Segons la seva opinió, la repercussió del conflicte militar actual s'ha de mirar en el llarg termini i, en principi, no hauria d'afectar la rendibilitat d'una cartera. «Altres episodis bèl·lics d'aquest tipus en el passat van provocar una correcció a les borses que, de mitjana, per a l'S&P 500 van representar caigudes del 10 %. Tot i això, mantenint la inversió, aquesta caiguda es recupera en una mitjana de 49 dies. Per tant, hem de mantenir la calma, ja que sabem que històricament després d'aquests fets ve una etapa de ràpida recuperació als mercats», adverteix García.

Quina estratègia d’inversió cal seguir?

Tot i que ningú no posseeix una fórmula màgica sobre què fer en moments d'incertesa, sí que hi ha algunes consignes per augmentar les possibilitats d'èxit de l'inversor:

 • No desfer posicions ni deixar-se dur per aspectes emocionals.
 • Tenir presents els dos principals aliats amb què compta l'inversor: la paciència, per respectar l’horitzó temporal de les inversions; i la constància, que serveix per mantenir una rutina d'estalvi sostinguda en el temps.
 • Valorar la importància de la diversificació entre productes de renda fixa i de renda variable, així com entre aquells més conservadors i altres que suposen un risc més gran.
 • Apostar per les aportacions periòdiques, que serveixen per suavitzar l'efecte de la volatilitat i per reduir el risc, i en el llarg termini es pot optar a una major rendibilitat.
 • Evitar l'especulació i els moviments curtterministes. Tenir al cap les metes financeres fixades per al llarg termini serà sempre positiu.
 • Comptar amb un assessor financer de confiança, ja que, a més de resoldre qualsevol dubte que sorgeixi a l'inversor, també és capaç d'avaluar globalment la seva cartera i establir recomanacions en funció dels objectius que s'ha fixat l'estalviador, de la seva situació patrimonial o de la seva tolerància al risc.
«No perdre la perspectiva i mantenir un enfocament racional a llarg termini són claus per salvaguardar la inversió», Servetto, Banc Sabadell

Per Federico Servetto, director d'Estratègia de Clients de Banc Sabadell, davant d'aquesta conjuntura, l'inversor minorista «ha d'intentar controlar les seves emocions i no deixar-se endur per les notícies en el curt termini. No perdre la perspectiva i mantenir un enfocament racional a llarg termini són claus per salvaguardar la inversió».

En quins actius cal invertir en un escenari d'incertesa?

És en els moments de més volatilitat quan habitualment solen sorgir més oportunitats als mercats. Per això, augmentar el nivell de liquiditat pot ser una bona decisió per, més endavant, disposar d'un capital més gran per invertir. Com indica Servetto, a curt termini «el més adequat és una inversió amb poca volatilitat, una inversió conservadora. Tot i això, aquestes inversions amb prou feines ofereixen un retorn diferenciat de zero en un context d'elevada inflació que portarà a erosionar el poder adquisitiu d'aquest estalvi. Davant d'això, la recomanació és intentar ampliar l'horitzó temporal i pensar més a mitjà que a curt termini».

En aquest sentit, és possible augmentar el pes a la cartera d'alguns actius que tenen possibilitats de tenir un millor comportament en un escenari com l'actual, com poden ser:

 • Els fons amb garanties, que aconsegueixen exposició a borsa alhora que protegeixen amb cobertures financeres les caigudes més grans que poden arribar a tenir les borses. Per a Servetto, «aquests vehicles poden arribar a donar un retorn diferencial de zero alhora que els riscos de cua es mantenen minimitzats».
 • La renda fixa. Els bancs centrals estan iniciant un període d’increment sostingut dels tipus d’interès que s’estendrà durant els pròxims anys. En un context d'inflació creixent i de tipus a l'alça, la renda fixa pot compensar l'inversor amb rendibilitats positives. Com a alternativa, és una bona opció invertir de manera diversificada en emissions de deute corporatiu de companyies sòlides o en els bons lligats a la inflació.
 • Els fons d'inversió temàtics, per exemple els que se centren en megatendències, com són la salut digital, les tecnologies disruptives o la sostenibilitat. Com que estan descorrelacionats del cicle econòmic, solen veure's poc afectats per les crisis. A més, segons Servetto, «en el cas de les megatendències, aquestes destaquen pel seu poder diversificador i pel potencial de creixement a llarg termini, moltes vegades per sobre del creixement del mercat».
 • Certs actius de risc, en especial, la renda variable, atès que, en aquest context, com assenyala el director d'Estratègia de Clients de Banc Sabadell, «ofereixen una rendibilitat implícita clarament diferencial, per la qual cosa és important sobreponderar-los respecte dels nivells habituals en contra dels actius més conservadors la rendibilitat dels quals se situa en nivells propers a zero». A més, la renda variable és una cobertura davant un context de nivell més alt de preus. En general, les companyies traslladen als preus l'increment dels costos, i d’aquesta manera aconsegueixen protegir els seus marges.
 • Els actius refugi, com l'or o les divises com el dòlar, tendeixen a mantenir el valor en els moments de correcció dels mercats. A més, solen resistir molt bé en contextos d'una inflació elevada.

Pel que fa a la distribució d'actius a la cartera d'inversió, Servetto adverteix que «no hi ha un percentatge exacte per a tots els estalviadors. Cada perfil de risc té unes necessitats diferents». Segons ell, mentre un perfil més prudent podria tenir al voltant d'un 30 % o un 40 % en renda fixa i la resta en renda variable i alternatius, en el cas d'un perfil més agressiu podria arribar a tenir el 100 % de la cartera en renda variable i alternatius, depenent del moment del cicle econòmic.

Pot interessar-te: Descobreix les claus dels mercats financers amb els nostres especialistes en estalvi i inversió

 

 

Fotografia d'Aukid phumsirichat a Pexels
-Temes relacionats-
up